Prezidentų pasikeitimo ceremonija su malda

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių „Rotary“ klubas prezidentą renka vienų metų laikotarpiui. 2021–2022 metais klubui vadovavo Silva Morkevičienė. 2022–2023 metų kadencijai išrinktas Arminas Elijošius. Atlikti šią prezidentų pasikeitimo ceremoniją atvykome į Tytuvėnų piligrimų centrą.
Pradėjome edukaciją po Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės šventovę ir vienuolyną. Ekskursija prasidėjo iš miestelio centrinės aikštės. Pro didžiuosius vartus įėjome į erdvų ir šviesų arkadinės galerijos kiemelį. Tai vienintelis Lietuvoje statinys, kur šventoriaus tvoroje-arkadinėje galerijoje įrengtas procesijų koridorius su 39 Kryžiaus kelio stotimis, o kiemo viduryje – Šventųjų laiptų koplyčia. Iš šventoriaus patekome į Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią – tai buvusi bernardinų vienuolyno bažnyčia, ją puošia devyni barokiniai altoriai, didžiajame altoriuje yra XVII a.
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Už didžiojo altoriaus įėjome į šv. Jono Pauliaus II koplyčią, kur saugoma šventojo popiežiaus relikvija. Iš koplyčios laiptais pakilome į vienuolių chorą – vienuolyno maldos vietą. Iš čia įėjome į vienuolyno antrąjį aukštą. Čia buvusiose vienuolių celėse dabar yra ekspozicija, pasakojanti vienuolyno, bažnyčios ir miestelio istoriją. Nusileidę į pirmą aukštą apžiūrėjome išpuoštą freskomis koridorių, uždarą vienuolyno kiemelį. Vienuolyno pirmame aukšte apžiūrėjome reflektorių (vienuolyno valgomasis) ir virtuvę. Nusileidome ir į vienuolyno virtuvės rūsį, kur buvo laikomos maisto atsargos, buvo galima apžiūrėti hipokaustinę krosnį – XVII a. šildymo sistemos dalį. Apžiūrėję vienuolyną išėjome į buvusį ūkinį kiemą, čia matėme tarnų namą, svirną, vienuolyno sodą, iš čia atsiveria vaizdas į bažnyčios apsidę, mažiausiai pasikeitusią bažnyčios dalį – gotiką menančius arkinius presbiterijos langus, raudonų plytų akmenimis sutvirtintas sienas ir statų bažnyčios stogą. Ekskursiją baigėme prie didžiųjų vienuolyno ūkinių vartų.
Prezidentų pasikeitimo ceremonija vyko reto grožio ceremonijų salėje. Po visko – užtarnauta vienuolių vakarienė, ją pradėjome malda: „Viešpatie, laimink maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą.“ Ta nata ir išsiskirstėme toliau daryti gerus darbus.

Silva Morkevičienė,
Raseinių „Rotary“ klubo viceprezidentė

Komentarų nėra