Pribyrėjo metų laiko kraitėn

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūtis – vasaros palydų metas su ištuštėjusiais laukais, pilnais aruodais. Vieni skaičiuoja gausų javų derlių, o mes rugpjūčio 29 dieną susirinkome skaičiuoti laiko kraitėn pribyrėjusių Paliepių bibliotekos veiklos metų. Prikrito jų, pribiro laiko kraitėn ne tiek jau ir mažai – septyniasdešimt. Taip norėjosi dar šiek tiek pasidžiaugti ražienomis iškeliaujančia vasara ir jubiliejinę šventę atšvęsti lauke, aikštelėje prie bibliotekos, bet įsismarkavęs lietutis gerokai pakoregavo renginio eigą ir suginė šventės dalyvius vidun, į salę.
Į jubiliejinę šventę atvyko garbingi svečiai: bibliotekos globėjas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vazgys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė ir vyresnioji metodininkė Virginija Miežinienė, buvę bibliotekininkai Dalia Kveškevičienė ir Alfonsas Vaičiulis. Ypač malonu, kad savo gimtojo kaimo bibliotekos nepamiršta, ją šefuoja ir šventėje dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro el. paslaugų plėtros grupės vadovė Gina Poškienė. Pagerbti Paliepių bibliotekos atvyko bibliotekininkės iš Ilgižių, Betygalos, Milašaičių, Gruzdiškės filialų. Susirinko aktyvūs bibliotekos skaitytojai, renginių ir mokymų dalyviai, visi, kam biblioteka yra svarbi institucija.
Kas būtų biblioteka be skaitytojų, be knygų? Tik tuščia ir bejausmė erdvė. Kaip odę knygai susirinkusiesiems bibliotekininkė atpasakojo Vytauto Bubnio apsakymą „Knyga“, o autorinės muzikos grupė „Vaivorykštė“ iš Kėdainių (Alma Jociuvienė ir Danguolė Barauskienė) šventės dalyviams atliko gražiausias savo kūrybos dainas. Jos nuspalvino renginį ryškiausiomis spalvomis.
Per solidų 70-ies metų laikotarpį keitėsi ir bibliotekos darbuotojai, ir skaitytojai. Išėjusiųjų anapilin atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Prisilietę prie bibliotekos istorijos sužinojome, kad Paliepių bibliotekos pirmąja bibliotekininke buvo Ona Salagubaitė. Bibliotekos patalpoms tada išskirtas nedidelis kambarėlis kolūkio „Šviesi ateitis“ patalpose. Biblioteka iš viso teturėjo 971 egzempliorių knygų, brošiūrų ir žurnalų. Skaitytojų buvo nedaug, nes žmonės dar nebuvo įpratę skaityti. Biblioteka buvo apsiribojusi tik knygų išdavimu, o visas kultūrinis kaimo gyvenimas gulė ant klubo-skaityklos pečių. Bet ir ši kultūrinė įstaiga neturėjo patirties darbe. Neturėdama organizatorių dirbo stichiškai, tam tikromis progomis.
1952 m. gruodžio 10 d. bibliotekos vedėjos pareigas pradeda eiti Janina Savickaitė-Mirgilienė. Ji dirba iki 1954 m. gegužės 12 d. Tuo metu padidėja skaitytojų skaičius ir pradedami vesti pokalbiai su vaikais ir suaugusiaisiais. Iš jos darbą bibliotekoje perima Mykolas Dubauskas. Metai iš metų plečiasi bibliotekos knygų fondai ir biblioteka jau neišsitenka mažame kolūkio kontoros kambarėlyje. Išnuomojamos patalpos pas pilietį Joną Morkų gyvenvietės centre. Knygų fondai suklasifikuojami ir pradedami kataloguoti. Sudaromi abėcėlinis ir sisteminis visų turimų fondų katalogai. Tvarkingai komplektuojama periodinė spauda. Bibliotekos patalpos apipavidalinamos, iškabinami stendai.
1955 m. panaikinami klubai-skaityklos, todėl knygų fondai iš jų atitenka bibliotekai, o kartu su jais ir meno saviveiklos organizatoriaus vaidmuo. Prie bibliotekos pradeda veikti dramos ir tautinių šokių rateliai, jie pasirodydavo rajoninėse apžiūrose ir iškovodavo prizines vietas. Tačiau 1959 m. Paliepiuose atsidarius kultūros namams dramos, šokių rateliai pereina kultūros namų žinion ir bibliotekai atpuola toks platus darbo baras kaip meno saviveikla.
1960 m. pradžioje vėl įvyksta permainos ir bibliotekos vedėja pradeda dirbti Zinaida Dubauskienė. Prie bibliotekos įsteigiamas knygnešių būrelis iš 25 asmenų, jie aprūpina net toliausiai gyvenančius gyventojus knygomis. Knygnešių būreliui priklauso Paliepių aštuonmetės mokyklos mokiniai. Biblioteka kas mėnesį organizuoja vaikų valandėles, knygų aptarimus. 1964 m. rugsėjį Z.Dubauskienei perėjus dirbti į mokyklą, bibliotekos vedėja dirba buvusi kultūros namų direktorė Genė Bereišaitė, ji toliau tęsia jau sukurtas bibliotekos tradicijas iki 1996 m., kol iš jos darbą bibliotekoje perima Dalė Kveškevičienė. Nuo 2007 m. kovo 13 d. iki 2015 m. spalio 14 d. bibliotekoje dirba Alfonsas Vaičiulis.
Šventėje viešėję buvę Paliepių bibliotekos bibliotekininkai D.Kveškevičienė ir poetas A.Vaičiulis pasidalijo su renginio dalyviais prisiminimais iš bibliotekos gyvenimo. Už atsakingą, kruopštų ir nuoširdų darbą buvusiems bibliotekininkams įteiktos padėkos ir apsikeista atsiminimo dovanėlėmis. Gaila, kad per šventę dar nebuvo žinomi skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatai ir nebuvo galimybės pagerbti visų priėmusių iššūkį dalyvių. Greitai vėl bus proga susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti vieniems kitų laimėjimais. Kad biblioteka iš tiesų svarbi, buvo galima įsitikinti paskaičius šventiniame stende iškabintas skaitytojų mintis apie biblioteką.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, palaikantiems draugystę su mūsų biblioteka, už pagalbą, paramą, bendradarbiavimą, dėkoju už gražius linkėjimus, už dovanas ir buvimą kartu šią svarbią dieną. Renginį rėmė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.
Nijolė Staškevičienė,
Paliepių bibliotekos bibliotekininkė

Komentarų nėra