Priešmokyklinukų draugystė su Opa ir Pa

[1]Priešmokykliniai metai – pasirengimo mokyklai metai. Kad ugdymo procesas būtų įdomus ir kūrybingas, pedagogai pagalbon pasitelkia novatorišką priešmokyklinio ugdymo priemonę „Opa Pa“. Vaikai visus metus bendrauja su žaismingais ir smalsiais pagrindiniais veikėjais kiškiu Opa ir vėžliu Pa.
Mūsų rajono priešmokyklinukai greitai šiuos personažus pamilo, su jais susidraugavo. Drauge su Opa ir Pa jie ištisus metus stebėjo, tyrinėjo aplinką, darė eksperimentus, žaismingai ir kūrybiškai mokėsi skaičiuoti, pažinti raides, skaityti, rašyti, atliko be galo daug užduočių.
Gražiausias draugystės akimirkas su kiškiu Opa ir vėžliu Pa rajono priešmokyklinukai įamžino savo piešiniuose, kūrybiniuose darbuose, jie eksponuojami virtualioje piešinių parodoje „Draugystė su Opa ir Pa“. Parodoje – 69 vaikų piešiniai, ugdytinius piešti pakvietė 12 rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų. Dėkojame visiems, atsiuntusiems savo darbus parodai, pedagogėms, tėveliams, paskatinusiems kurti, ir vaikams, jiems išsiųstos padėkos už dalyvavimą. Virtuali paroda eksponuojama www.rspt.lt/naujienos ir www.ldliepaite.lt.
Greitai mažieji dailininkai peržengs mokyklos slenkstį. Ši piešinių paroda – gražus būsimųjų pirmaklasių atsisveikinimas su pamėgtais draugais Opa ir Pa, gyvenimas be draugų būtų gerokai liūdnesnis.

Albina Kunigonienė
ir Vaida Naujokaitienė,
lopšelio-darželio „Liepaitė“ PU pedagogės,
parodos organizatorės