Prisimin?me Mari? Katilik?…

Versija spausdinimui

Vasario 23 d. Ariogalos miesto bibliotekoje jos darbuotoj? bei vietos literat? pastangomis surengtas ieivijos raytojo Mariaus Katilikio k?rybos pristatymas skaitytojams. Pagrindu paimtas ymiausias raytojo romanas Mikais ateina ruduo.Bibliotekinink? Daiva Aliauskien? apvelg? raytojo gyvenimo ir k?rybos keli?. Mokytojas Vytautas ulskis primin? raytojo ry? su Raseini? rajonu: i aiginio apylinki? kilusi jo motina, o ir visa Vaitk? (M. Katilikio t?vai) eima ilgokai ten gyveno.

Literatas Antanas Kionas suk?r? ir perskait? rankrat?, kuriame eiliuotai id?st? M. Katilikio romano Mikais ateina ruduo siuet?. Rita ?elkien? paskait? itrauk? i romano Uuov?ja, kuriose ypa? ryki vaizdinga raytojo kalba apraant gamt? ir kaimo gyvenimo kasdienyb?. Literatai suvaidino kelis epizodus, parodan?ius romano veik?j? tarpusavio santykius. Renginio metu buvo demonstruojami epizodai i to paties pavadinimo lietuviko filmo.

Renginys buvo labai ?domus, i?rovai d?kojo bibliotekos darbuotojoms, literatams u galimyb? susipainti su daugeliui skaitytoj?, ypa? jaunimui, dar maokai inomo raytojo k?ryba.

Daiva Aliauskien? ir Dal? Kvekevi?ien?,
Ariogalos miesto bibliotekos darbuotojos

Komentarų nėra