Prisiminti ir pagerbti

Siųsti Versija spausdinimui

Išdavus užverbuotai ryšininkei, 1950 m. liepos 22 d. ankstų rytą sovietinės represinės struktūros MGB vidaus kariuomenės 298-ojo pulko kariai glaudžiu žiedu apsupo Daugeliškių miške (Ariogalos sen.) esantį Prisikėlimo apygardos štabo bunkerį. Po atkaklios kovos bunkeris buvo sunaikintas ir mūšyje žuvo tarpukario Lietuvos Rokiškio šaulių rinktinės valdybos narys, Sėlinės būrio šaulių vadas, Prisikėlimo apygardos vadas ir 1949 m. vasario 16 d. LLKS prezidiu­mo deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vadas Aleksas Meškauskas-Elytė ir bunkeryje buvę partizanai Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas, Juozas Tomkus-Gabrys ir nežinomas partizanas slapyvardžiu Banga. Partizanas Juozas Zinius-Nemunėlis buvo sunkiai sužeistas ir pateko į nelaisvę (vėliau mirė Sibiro lageryje).
Minint 70-ąsias Lietuvos Laisvės kovotojų žūties metines, Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubas liepos 22 d. 15 val. Daugeliškių miške prie Ariogalos jaunųjų šaulių, vadovaujamų mokytojo Andriaus Bautronio (dabar Raseinių r. meras), LGGRTC ir Ariogalos komunalinio ūkio iniciatyva atstatyto bunkerio ir paminklo organizuoja pagerbimo ceremoniją, per kurią bus padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, prisiminimais apie tos dienos įvykius pasidalys vienintelis dabar gyvas likęs Prisikėlimo apygardos štabo ryšininkas Albinas Kęstutis Bersėnas-Stirniukas, prie paminklo pasisakys LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, žuvusius partizanus šauliai pagerbs Garbės salvėmis.
Organizatoriai Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubas

Komentarų nėra