Pristatytas naujas atliekų tvarkymo projektas

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseinių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (Kauno RATC) atstovais, kurie pristatė biologiškai skaidžių (žaliųjų, maisto ir pan.) atliekų tvarkymo projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Susitikime dalyvavo Kauno RATC direktorius Kęstutis Balčiūnas, Kauno RATC projekto vadovas Marius Petrukaitis, UAB „Cowi Lietuva“ projekto vadovas Sigitas Rinkevičius, UAB „Komunikaciniai projektai“ projektų vadovė Živilė Čepaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistai Vytautas Oržekauskas ir Vilma Kundrotienė, rajono seniūnai ir komunalinio ūkio vadovai bei darbuotojai.
Apie projektą išsamiai papasakojo Kauno RATC vadovas K. Balčiūnas. Preliminari projekto vertė – 133,6 mln. litų (be PVM). Iš jų ES Sanglaudos fondo lėšos sudarys 102,9 mln. litų. Projekto vykdytojas Kauno RATC kartu su konkursą laimėjusiu partneriu į atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą ketina investuoti apie 30,7 mln. litų.
Pasak K. Balčiūno, Kauno RATC aptarnaujamoje teritorijoje šiuo metu gyvena apie 628 tūkst. gyventojų. Per metus regione vidutiniškai susidaro daugiau nei 200 tūkst. tonų komunalinių atliekų, iš kurių vos 5% atskirai surenkama ir perdirbama, o visos likusios šalinamos sąvartyne. Iš jų komunalinių bioskaidžių atliekų kiekis sudaro 50–60 %, todėl projekto metu bus skatinamas namudinis kompostavimas – gyventojų bioskaidžioms atliekoms kaupti bus nupirkti konteineriai (30 tūkst. vnt.). Neabejojama, kad lengviausiai į biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo sistemą turėtų įsijungti privačių namų valdų gyventojai. Virtuvės atliekų kompostavimas ir komposto panaudojimas savo reikmėms ženkliai sumažintų biologiškai skaidžių atliekų išmetimą į sąvartynus. Taip pat numatyta įrengti du atliekų perdirbimo ir apdorojimo centrus Kaune ir prie Kėdainių esančiame Zabieliškio sąvartyne. Surinktos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių bus tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose Kaune.Susirinkusieji pateikė nemažai klausimų svečiams. Daugeliui kėlė abejonių planuojami projekto darbai. Raseiniškiai domėjosi, ar pakaks konteinerių, ar bus jie tinkamo dydžio, ar privačių valdų savininkams nebus papildomų rūpesčių (kvapai ir pan.), ar yra atlikta detali studija, kokios atliekos turi patekti į kompostą, ar gyventojai bus sąmoningi ir nepridės ko nereikia į
tuos konteinerius. Kauno RATC atstovai užtikrino, kad konteineriai bus pakankamai dideli (ne mažiau 800 l), prie jų bus pridėta instrukcija, ką į juos galima dėti, o tai, ką gyventojai juose sukompostuos – panaudos savo reikmėms.
Įgyvendinus šį projektą bus gerinama aplinkos kokybė, atliekos bus rūšiuojamos, antrinės žaliavos bus perdirbamos, techninis kompostas bus panaudojamas žemių
rekultivavimui, užterštų teritorijų tvarkymui, kelių sankasų įrengimui, mažiau atliekų pateks į sąvartyną.

Komentarų nėra