Projektas Mano profesijos diena

Versija spausdinimui

Balandio 25-?j? Raseini? r. sav. administracijos vietimo ir socialini? reikal? departamento vietimo, kult?ros ir ugdymo skyrius kartu su Raseini? r. sav. jaunimo reikal? taryba ir Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro karjeros konsultantais organizavo vyresni?j? klasi? mokiniams
skirt? projekt? Mano profesijos diena. Prie io projekto prisid?jo ir iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini? r. policijos komisariatas. ? komisariato sal? rinkosi moksleiviai, svajojantys ateityje dirbti policijoje. Vieosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis
tyr?jas S. egdavi?ius, tyr?ja I. Celieien? ir Organizacin?s grup?s specialist? G. Deveikien? moksleivius supaindino su komisariato strukt?ra, papasakojo apie darbo specifik?, pareig?n? teises ir pareigas, reikalavimus, keliamus dirbantiems ? atsaking? darb?, aptar? kitus r?pimus klausimus. Taip pat mokiniams buvo paaikinta, kokias savybes reikia tur?ti norint tapti policijos pareig?nu, koks turi b?ti fizinis ir psichologinis pasirengimas, kur galima mokytis norint ?gyti i? profesij?. Prevencijos poskyrio vyresnysis tyr?jas mokinius supaindino su kriminalisto lagaminu, jame esan?iomis priemon?mis bei papasakojo, kur ir kaip jos naudojamos.

Pareig?nai moksleiviams sureng? paintin? ekskursij? komisariate, kurios metu supaindino su pareig?n? darbo s?lygomis. Operatyvaus valdymo poskyrio virinink? jaunuoliams apib?dino iame poskyryje dirban?i? specialist? darbo specifik?, parod? policijos pareig?n? speciali?sias priemones, kalb?jo apie i? priemoni? panaudojimo s?lygas ir galimybes, aprod? ilgalaikio sulaikymo patalpas.

Prevencijos poskyrio specialistai moksleiviams papasakojo apie darbo su nepilname?iais vaikais specifik?, aptar? daniausiai tarp vaik? pasitaikan?ius netinkamo elgesio pavyzdius, supaindino su ?statymuose numatyta atsakomybe. Vaik?iodami po pareig?n? kabinetus, moksleiviai jiems
udav? klausim?, dom?josi atskir? padalini? pareig?n? darbo specifika, karjeros galimyb?mis.

Atsisveikindami pareig?nai moksleiviams palink?jo siekti savo svajoni? ir ireik? vilt?, kad po keli? met? j? gretas papildys s?iningi ir savo profesijai atsidav? pareig?nai.

Giedr? Deveikien?,
iauli? apskr. vyr. policijos komisariato Raseini? r. policijos komisariato Organizacin?s grup?s specialist?

Komentarų nėra