Projektas ,,Tautinis kostiumas – lietuviškas identitetas“ eina į pabaigą

Versija spausdinimui

Etninė kultūra iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma. Tik ji padeda išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą.
Raseinių krašto istorijos muziejus vykdo etnoprojektus, veiklas, skirtas mūsų regiono gilesniam tautinio kostiumo pažinimui bei tradicinių amatų sklaidai. Nuo 2018 m. įgyvendinti projektai „Žemaitiškos tradicinės skaros – etnokultūrinio tapatumo raiška“, „Audžiame tautinį kostiumą“, „Žemaičių tautinis kostiumas. Tradicija ir dabartis“, ,,Žemaitiškas vyriškas tautinis kostiumas“.
Tęsiant ,,Lietuvių liaudies meno pažinimo“, „Etninės edukacijos“ programas muziejininkės Vita Tarvydienė ir Lina Vapsevičienė 2023 m. Lietuvos kultūros tarybai pagal programą „TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas 2023-3“ pateikė projektą ,,Tautinis kostiumas – lietuviškas identitetas“. Patvirtinus projektą ir gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos pradėtos vykdyti projektinės veiklos: audimas, siuvimas, mezgimas. Projekto rėmėjos – Lietuvos kultūros taryba ir Raseinių rajono savivaldybė
Audėja Ramutė Jegnorienė praktiniuose mokymuose dalyvius mokė velti milą, austi sermėgoms audinį, pagamintos rangės. Siuvėja Inga Šveistienė kartu su dalyviais mokė modeliuoti, siūti žiemai skirtus šiltus ir funkcionalius drabužius sermėgas bei sermėgėles, supažindino su puošybos elementais, siuvinėjimu. Per užsiėmimus pasiūti moterų ir vyrų žemaitiški tautiniai kostiumai, išaustos juostos, sukurtos rangės. Dabar turime visiškai sukomplektuotus šešis – du vyriškus, keturis moteriškus – žemaitiškus tautinius kostiumus.
Liepos 6-ąją, Valstybės ir Tautinio kostiumo dieną, muziejaus kiemelyje suorganizuotas renginys – vizualus pokalbis ,,Išaustas kodas“, per jį muziejininkai demonstravo savo pasiūtus žemaitiškus tautinius kostiumus. Džiaugiamės, kad tradicija gyva, kad galime populiarinti mūsų regiono tautinius kostiumus per valstybines, kalendorines šventes ir renginius.
Projektas eina į pabaigą. Viso projekto metu dalyviai galėjo išsamiau pažvelgti į žemaičių tautinio kostiumo visumą, tradiciją, dar iš arčiau susipažinti ir prisiliesti prie senųjų amatų. Projektas edukacijomis praplėtė ,,Lietuvių liaudies meno pažinimo“ ir „Etninės edukacijos“ programas. Vykdant projektą visos veiklos buvo fotografuojamos, filmuojamos. Sukurtų skaitmeninių vaizdų pagrindu sukurta virtuali paroda ,,Tautinis kostiumas – lietuviškas identitetas“. Ją galite pamatyti raseiniumuziejus.lt, https://www.youtube.com/watch?v=fHNeZwjpWK0).

Vita Tarvydienė,
muziejininkė-skaitmenintoja

Komentarų nėra