Pupa irgi darov?

Versija spausdinimui

Pup? m?s? daruose auginama maiau, nei irni? ar pupeli?. Vieni nepripa?sta j? esant darove, antri umirta pas?ti, tretiems nepatinka j? skonis. Kartais jis b?na kiek aitrus, ypa? kai per anksti pupas nuskiname. O vert?t? pup? daugiau auginti. Juk baltym? juose tiek pat, kiek ir pupel?se. Reik?t?, kad b?t? diaugsmo vaikams skinant anktis ir jas luktenant. Auginkime j? nors tiek, kad tos pigios, bet so?ios ukand?l?s utekt? pasmaguriauti prie bokalo alaus…

Lengva pupas auginti. Jos nebijo net stiprok? aln?, jauni daigeliai iken?ia – 4C temperat?r?. Tod?l ir s?ti pupas reikia anksti, kai tik galima paruoti dirv?, kol ji dar dr?gna. Geriausia iai darovei augti temperat?ra apie 20C, esant sausam, kartesniam orui usimezga maiau ank?i?. Pupos geriau dera sunkesn?se priemolio dirvose. S?klos 10 m2 lysvei reikia daugokai, apie 150-200 g.

Pupos puiki uuov?ja ilumam?g?ms darov?ms. Ir jei i vyraujan?i? v?j? pus?s vakar? ar iaur?s pas?sime pup? lysvel?, tur?sime iltesn? sodo kampel?. Greta agurkin?s darov?s anks?iau der?ti prad?s ir gausesn? derli? duos.

Populiariausia sena veisl? VINZORO, jos pupos baltos spalvos, stambios. Gera lenkika veisl? JANKIEL BIALY, ?ia pupos ymiai smulkesn?s, kiek alsvokos, bet sako, kad skanesn?s ir grei?iau suverda…

Komentarų nėra