Rajono vyr? futbolo 7×7 pirmenybi? finias

Versija spausdinimui

Baig?si rajono futbolo Danspino taur? 2012 pirmenyb?s. Pra?jusi? savait? buvo suaisti finaliniai susitikimai d?l 34 ir d?l 12 viet?. Susitikime d?l tre?iosios vietos tarp Dubysos ir Legiono komand? visas rungtynes vyko apylyg? kova. Nors pirmuosius du ?var?ius peln? Dubysos futbolininkai, po to jiems teko daugiau gintis ir atremti gana atkakl? Legiono spaudim?. Tai dav? rezultat? ir Legionas po graios atakos sm?giu galva pasie-k? ?vart?. Ta?iau tai ir buvo viskas, k? t? vakar? gal?jo pasiekti Legiono komanda susitikim? rezultatu 2:1 laim?jo Dubysa ir pasidabino tre?iosios vietos apdovanojimais.

Finaliniam susitikimui Vidukel?s ir Danspino aid?j? uvedin?ti kovai nereik?jo abi komandos troko ?rodyti, kad iuo metu jos yra paj?giausios rajone. Ta?iau palaipsniui iryk?jo Danspino aid?j? pranaumas. Pirmajame k?linyje pasiekto vieno ?var?io persvara antrajame k?linyje padid?jo dar trimis, o ? savus vartus Danspinas praleido tik vien?. Taigi finalin? kov? rezultatu 4:1 laim?jo Danspino futbolininkai ir tapo 2012 met? rajono futbolo 7×7 pirmenybi? Danspino taur? 2012 nugal?tojais. Nuoirdiai sveikiname ?empionus ir antrosios vietos laim?tojus Vidukel?s futbolininkus. Pirmenybi? rezultatyviausiu aid?ju tapo Legiono komandos atstovas Laimonas Mockus, naudingiausiu aid?ju pripaintas Tomas Laurinaitis i Danspino komandos. Jie buvo apdovanoti specialiaisiais prizais. Pagerbtas prizu buvo ir i? pirmenybi? teis?jas Edmundas Virilas, kuriam esame d?kingi u kvalifikuot? ir objektyv? teis?javim?. Taip pat nuoirdiai d?kojame UAB Danspin ir jo vadovui Rosvaldui Kunickui, jau daug met? remiantiems rajono futbol?. Tad iki susitikim? kituose futbolo turnyruose.

Gintautas Bal?aitis

Komentarų nėra