Rangovo žodžiai apie Raseinių miesto parką ir ne tik

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Gavę nepasirašytą laišką, žurnalistai gali į jį neatsakyti, tačiau tam, kad būtų išvengta įvairių interpretacijų, to nedarysime. Viename tokių laiškų nežinomas skaitytojas rašo: „(…) pasirodo, kai ką žinote ir Jūs, deja, ne viską. Mažai kas žino, kaip vyko konkursas, kokie reikalavimai buvo keliami ir kaip iškrapštė melioraciją. O, kad
padarytų tyrimą ir viską paviešintų, graži būtų rinkiminė kampanija“.
Norėčiau pabrėžti, kad žurnalisto tyrimai vyksta tuomet, kai paaiškėja nenuneigiami faktai. Pats žurnalistas negali būti rinkiminės kampanijos įrankiu. Jaučiu pareigą pakalbinti rangos darbus atliekančios UAB „Bilderis“ direktorių Saulių Matelį.
–    Po pokalbio su Raseinių r. savivaldybės Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistu Egidijum Alijausku („Alio, Raseiniai“ 2011-01-11 Nr.2 ) išėjau su nuojauta, kad ne viskas buvo pasakyta apie miesto parko infrastruktūros modernizavimo darbus. Kaip manote, ar užtenka tos informacijos, kuri jau paskelbta?
–    Viešumo, informacijos niekada nėra per daug. Kvietimas susipažinti su projektu buvo skelbiamas rajono spaudoje, vizija pristatyta vietinėje TV. Tokiu būdu aš ir pats susipažinau su numatomais darbais. Tačiau, kaip ir visi, pasigedau platesnės diskusijos ar bent idėjų analizės viešojoje erdvėje. Vis dėlto ši vieta – tai žalioji miesto širdis, kur raseiniškiai ne tik lankosi, bet ir visiškai pagrįstai ja didžiuojasi. Ne kiekvienas miestelis turi tokį puikų parką.
–    Jūsų atstovaujama UAB „Bilderis“ dalyvavo darbų pirkimo konkurse, ką manote apie jo skaidrumą?
–    Manau, konkursas vyko visiškai skaidriai. Pirkimas buvo paskelbtas respublikiniame viešųjų pirkimų portale. Savo paslaugas galėjo siūlyti visos Lietuvos bendrovės,
turinčios kvalifikaciją tokiems darbams atlikti. Kažkokių ypatingų, neįveikiamų sąlygų nebuvo.
–    Supaprastinto atviro konkurso Raseinių miesto parko infrastruktūros modernizavimo darbų pirkimo sąlygose nenumatyta viešinti priežastis, dėl kurių konkurso nugalėtojas atsisako būti rangovu. Ką Jūs apie tai manote?
–    Rangovas turi teisę nenurodyti priežasčių, dėl kurių negali ar nenori dirbti. Pirkimo procedūros yra pakankamai ilgos. Gyvenimas nestovi vietoje, todėl natūraliai atsiranda įvairiausių situacijų. Per šį laiką gali pasikeisti medžiagų kainos, rangovas gali laimėti kitus konkursus, pritrūkti žmogiškųjų ar finansinių išteklių.
–    Suprantama, kad reikia paisyti„žaidimo taisyklių“, t.y., vadovautis normatyviniais aktais, įstatymais bei pirkimo sąlygomis, tačiau nepilnos informacijos pateikimas leidžia rastis politinėms spekuliacijoms. Kaip elgtis šioje situacijoje?
–    Taip ir turi elgtis ketvirtoji valdžia – iškelti klausimus, ieškoti atsakymų. Mano įsitikinimu, šiame projekte nėra ir neturėtų būti jokios politikos. Kartais politikierių
noras save sureikšminti pakiša koją darbams, kurie yra visuomenėje labiau matomi ar aktualūs. Kartais valdininko kompetencijos trūkumas sugadina gražiausią idėją.
Visada pritariu konstruktyviai kritikai, visuomeniškumui, bet tik ne tuščiažodžiavimui.
–    Kokius dalykus, Jūsų nuomone, galima būtų viešinti ir kieno tai pareiga?
–    Viešinti reikia viską, kas užtikrina skaidrius pirkimus, teisingai atliktus darbus. Tačiau negalima pakenkti žmogaus privatumui ar įmonės interesams. Kalbant būtent
apie Raseinių miesto parko modernizavimą, nematau jokių paslapčių, kurias reikėtų nutylėti. Šiandien spekuliacijų šia tema būtų mažiau,  jei kažkas laiku ir teisingai būtų atlikęs savo pareigas, supažindinęs visuomenę su projekto įgyvendinimo eiga ir procedūromis.
–    Startas pavėluotas ne dėl Jūsų kaltės. Ar tai turės įtakos darbų pabaigos terminui?
–    Kol kas įtakos neturės. Mūsų įmonė turi visas galimybes darbus tokių apimčių objektuose įgyvendinti laikydamasi savo įsipareigojimų. Tačiau pareigų laikymasis,
sutarimas turi būti abipusis.
–    Ką galėtumėte pridurti nuo savęs?
–    Aš, kaip raseiniškis ir įmonės vadovas, gerai suprantu objekto reikšmingumą ir jaučiu mums patikėtą atsakomybę. Suprantu susidariusią situaciją ir kviečiu visus, kam svarbus šis klausimas, užsukti į UAB „Bilderis“ ar parašyti man elektroniniu paštu saulius@bilderis.lt. Aš suteiksiu visą reikiamą informaciją, reaguosiu į patarimus bei pastabas. Tikslas juk vienas – jaukus, patogus ir gražus Raseinių miestas.
Ačiū už pokalbį.

2 Komentarai

 1. Antanas

  2011-01-27 13:26

  gerb S. Mateli apie kokį skaidrų viešąjį pirkimą jūs kalbate , kai perkamų darbų suma sudaro 2,3 milijonų litų , o pasiūlymams pateikti duodama tik 10 dienų. Nors viešųjų pirkimų įstatymas reikalauja pasiūlymams pateikti suteikti žymiai ilgesnį terminą. Statybos firmos kurios išanksto nežino apie pirkimo sąlygas per tokį trumpą laiką nespėja parengti pasiūlymų , o dažnai ir nenori tuščiai eikvoti laiko. Nėra tikslo dalyvauti konkursuose kadangi Raseinių rajone visi savivaldybės statybos darbai atiduodami “Bilderiui”.
  p. S.Mateli jeigu nesutinkate su išdėstytais argumentais prašau paaiškinti, kodėl minėtame statybos darbų pirkime dalyvavo tik “Bilderis”, nejaugi 2,3 mln. Lt. vertės konkursas Lietuvoje nieko nesudomino?

 2. xxx

  2011-03-17 17:53

  :*