Raseiniškiai sako: šalia hipodromo naujoms kapinėms ne vieta

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis Sadūnas

Raseinių sen. Paraseinio ir Dumšiškių kaimo gyventojai stoja piestu prieš rajono valdžios užmojus šalia jų sodybų atidaryti naujas miesto kapines. ,,Matyt rajono valdžia ir architektai visai su protu susipyko, kad šalia Raseinių hipodromo nori įrengti kapines. Kaip jausis velionio artimieji, kada vienoje kelio pusėje vyks žirgų varžybos ir per garsiakalbį R. Šilanskas komentuos, kuri kumelė pirmauja, o kitoje kelio pusėje prie kapo duobės sustoję žmonės giedos „Amžiną atilsį mirusiems“,  kunigas sakys pamokslą,“- stebėjosi Paraseinio kaimo gyventojas Dainoras Bagdonas.

Tarsi perkūnas iš giedro dangaus

Pasak Raseinių sen. Dumšiškių kaimo ūkininko Rimo Račiūno, prieš dvi savaites kaip perkūnas išgiedro dangaus trenkė žinia, jog šalia jo sodybos bus kuriamos apie 7 ha ploto naujosios Raseinių miesto kapinės.„Valdau apie 100 ha ekologinį ūkį. Kai sužinojau apie tokius valdžios ketinimus, tai net pašiurpau. Nors šiuo metu daug kalbama apie gamtos apsaugą, tačiau Raseinių valdininkams į tai nusispjaut. Naujoms miesto kapinėms jie parinko vietą ant Šlynos upelio kranto. Tuo tarpu mano sodyba yra žemiau nei planuojamos kapinės maždaug 5 – 6 metrus. Pas mano kaimynus irgi panaši situacija. Čia žemė prie smėlio. Jeigu laidos žmones, tai šuliniais negalėsim naudotis. Rajono valdžios aiškinimas, kad bus padarytas drenažas ir kapinių nuotekos nepateks į upelį ir sodiečių šulinius, yra vaikų lygio. Juk pakeisti požeminių versmių tekėjimą yra neįmanoma. Akivaizdu, kad po lietaus nuo kapų nuotekos plauks ne tik į Šlynos upelį, bet ir mūsų šulinius. Ar tokį vandenį bus galima gerti ir naudoti maistui?“- sielojosi ūkininkas R. Račiūnas. Panašiai bėdojo ir to paties kaimo ūkininkai Petras Eimutis ir Antanas Rotmanas. ,,Prie pat sodybos bus kapinių tvora. Šulinys nuo kapinių tvoros bus tik už 50 metrų. Į ūkį investuoti šimtai tūkst.. Lt. Ir kur mums dabar dingti,“- bėdojo P. Eimutis. Sodiečių teigimu, dėl kapinių kaimynystės daugeliui jų gyvenimas taps nepakenčiamu. ,,Norime tik vieno – kad valdžia neliptų žmonėms ant galvų,“- teigė Dumšiškių kaimo gyventojas A. Rotmanas.

Pasak Raseinių miesto gyventojos Jūratės Vaitkienės, jie su vyru

Paraseinio kaime įsigijo žemės, įregistravo ūkininko ūkį ir žadėjo čia kurtis, statytis namą. Tačiau tik pasidarę geodezinius matavimus ir paruošę namo projektą sužinojo, kad statyba negalima, nes visa jų valdoma žemė patenka į kapinių apsauginę zoną. ,,Šiuo atveju ne tik aš, bet ir visi Paraseinio kaimo gyventojai rajono savivaldybės buvo pastatyti prieš faktą, visiškai neatsiklausiant jų nuomonės“,- neslėpė apmaudo J. Vaitkienė. – Jeigu tu nepareiškei savivaldybei pretenzijų prieš miesto detalaus plano svarstymą, tai dabar belieka graužti nagus, nes stovi prieš įvykusį faktą.“

Hipodromo ir kapinių kaimynystė – nesuderinama

Daugelis Paraseinio ir Dumšiškių kaimo gyventojų teigė, jog rajono valdžios planai jų kaime įrengti naujas miesto kapines prasilenkia su sveiku protu. Anot jų, visų pirma, kapinėms parinkta vieta labai žema. Po lietaus tame lauke stovi balos. Jeigu darys drenažą, jis bus nuvestas į upelį. Tokiu būdu iš kapinių nuotekos pateks į upelį ir gy-ventojų šulinius. Maža to. Yra ir kitas labai svarus argumentas, kurio taip pat negalima nepaisyti. „Šalia Raseinių hipodromo kapinėms tikrai ne vieta. Koks bus vaizdas ir kaip jausis laidotuvių procesijos dalyviai, ypač velionio artimieji, kada vienoje kelio pusėje vyks žirgų varžybos, per garsiakalbį aidės tranki muzika ir R. Šilanskas komentuos, kuri kumelė pirmauja, o kitoje kelio pusėje sustoję prie kapo duobės žmonės giedos „Amžiną atilsį mirusiems“ ir kunigas sakys pamokslą,“-  stebėjosi Paraseinio kaimo gyventojas Dainoras Bagdonas. Anot jo, dėl šios priežasties dauguma miesto žmonių mano, kad naujoms kapinėms reikėtų ieškoti kitos, ramesnės vietos. Dumšiškių kaimo gyventojas A. Rotmanas priminė ir kitą svarbią aplinkybę – Raseinių hipodromo rekonstrukcijai iš ES fondų jau skirta per 5 mln. Lt paramos. Akivaizdu, kad po rekonstrukcijos hipodromas žymiai išsiplės, o jame vyks ne tik šalies, bet ir tarptautinės žirgų lenktynės, į kurias suvažiuos marios žiūrovų. Todėl visi keliai iki naujųjų kapų bus užgrūsti automobiliais. Ar dera tokie renginiai su tokia susikaupimo ir rimties vieta, kurioje iš tikrųjų turėtų būti ramybė?,“- stebėjosi A. Rotmanas. Per 100 Paraseinio ir Dumšiškių kaimo gyventojų pasirašė peticiją, jog yra kategoriškai „prieš“ naujųjų Raseinių miesto kapinių įrengimą ant Šlynos upelio kranto ir ją jau įteikė savivaldybės administracijos direktoriui Dainiui Baltrušaičiui.

Žada rasti tinkamesnę vietą

Raseinių sav. administracijos direktorius D. Baltrušaitis neslėpė, jog gavo iš sodiečių peticiją, kurioje jie piestu stoja prieš kapinių kaimynystę. „Kai prieš metus buvo tvirtinamas Raseinių miesto bendrasis planas, tuomet gyventojams ir buvo pristatyta miesto vystymosi vizija,- aiškino administracijos direktorius D. Baltrušaitis.- Bet tuomet  Paraseinio ir Dumšiškių kaimų gyventojams ji nebuvo įdomi. Atseit, čia savivaldybė dirba savo darbą ir tiek. Bet kai buvo pradėta artėti prie konkretaus tikslo, vietos gyventojai prabudo ir ėmė kelti triukšmą: ką, čia prie mūsų namų kapinės bus? Kaip čia taip, nęsamonė!“ Pasak D. Baltrušaičio, prie pat naujųjų miesto kapinių atsidurtų tik viena sodyba. Kita sodyba yra toliau ir papuola tik į kapų apsauginę zoną. ,,Galėtume toms sodyboms savivaldybės lėšomis įrengti vandens gręžinį ir viskas būtų tvarkoj. Bet ką reiškia „tvarkoj“, jeigu žmonės nepatenkinti,- atviravo D. Baltrušaitis. – Dar šiais metais ruošime bendrojo plano pakeitimus. Be abejo, reikės žiūrėti, galbūt kapinėms rasim tinkamesnę vietą.” Tiesa, administracijos direktorius D. Baltrušaitis neslėpė taip pat manąs, jog prie Raseinių hipodromo naujosioms miesto kapinėms ne visai tinkama vieta. ,,Matyt architektai pabraižė kapinių planelį ant popieriaus, o į konkrečią situaciją perdaug nesigilino, – atviravo D. Baltrušaits. – Dėl to taip ir išėjo…”

Komentarų nėra