Raseiniki? darbams prizin?s vietos tarptautiniame konkurse Rumunijoje

Versija spausdinimui

Po ilgo laukimo pagaliau atkeliavo diugi inia i Rumunijos, kur Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos mokiniai dalyvavo 19-ame tarptautiniame dail?s k?rybini? darb? konkurse Rudens spalvos. Laikui b?gant is meninis konkursas i respublikinio tapo tarptautiniu, sujungdamas k?rybikum? ir vaizduot? be sien?. ? konkurs? organizavo Lipovos miesto rotu?s vaik? klubas.
Konkurse dalyvavo per 1 200 jaun?j? k?r?j? i Rumunijos, Baltarusijos, Bulgarijos, ?ekijos, Indijos, Kinijos, Vengrijos, Tailando, Kazachstano, Kroatijos, ?ekijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldavijos, Pranc?zijos, Serbijos, Slov?nijos, iaur?s Makedonijos, Tailando, Turkijos, Ukrainos ir Vengrijos. Buvo idalyta apie 400 diplom? ir ileistas io konkurso katalogas su pirmas vietas laim?jusi?j? dalyvi? k?rybiniais darbais.
Rudens motyv? pieiniai visada b?na labai spalvingi ir ekspresyv?s. Jiems dvasi? ?kvepia nuostabus gamtos spalv? aismas. Tai buvo ?aminta ir raseiniki? k?ryboje. J? puikiai ?vertino rumunai. Dail?s studijos jauniesiems menininkams buvo skirtos net penkios prizin?s vietos: Emai Stokutei, Rojui Bartk?nui I vieta 710 met? amiaus grup?je, Astr?jai Vaitkevi?i?ei II vieta, Agniekai Auktakytei, Med?jai Vaitkevi?i?tei III vieta 1114 met? amiaus grup?je.
ie k?r?jai u nuostabias rudens temos interpretacijas apdovanoti konkurso organizatori? diplomais. Jaun?j? k?r?j? pieiniai kartu su viso pasaulio vaik? k?riniais bus eksponuoti tarptautin?je parodoje Rumunijoje Lipovos mieste.
Diugu, kad Raseini? miesto vaikai garsina Raseinius ne tik respublikoje, bet ir u jos rib?.
Dalia Rapalyt?, Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos vadov?

Komentarų nėra