Raseinių „Bočiai“ paminėjoTarptautinę pagyvenusių žmonių dieną

Versija spausdinimui

Gyvenimas – tai ne išdaigos,
tai ir ne žaidimai.
Nebūna jis be rūpesčių,
be pareigų.
Gyvenimas – tai atleidimas,
kančia, kantrybė
Ir daug neišmoktų gyvenimo
pamokų.
A. O. Radčenko
Ruduo gražiai išlydėjo vasarą. Rudens takus nuklojo auksu – tokios rudens dovanos. Tai rezultatų suvedimo, derliaus apskaitos ir prasidėjusio poilsio metas. 1990 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja spalio pirmąją paskelbė Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Prezidentas Gitanas Nausėda neseniai kalbėjo, kad „labiau reikia rūpintis pensininkais ir šeima, o ne seksualinėmis mažumomis ar perkančiais narkotikus“. Daugiau kaip 22 proc. Lietuvos gyventojų – pagyvenę žmonės.
Turėjau puikią galimybę šia proga pabendrauti su rajono „Bočių“ bendrija, kuriai vadovauja Dalytė Raudonienė. Artimiau su šiuo kolektyvu susipažinome vasaros kelionėje į Pakruojo dvarą. Visi džiaugėmės programa „Vasarvidžio nakties sapnas“. Paprašyta sutikau vesti renginį, skirtą Raseinių rajono bočiams. Susirinko gausus būrys – daugiau kaip 60 narių ir svečių. Linksmi, pasipuošę, nešini glėbiais gėlių renginio žmonės rinkosi „L klubo“ patalpose.
Renginyje skambėjo Ariogalos bendruomenės narės Petronos Stankienės eilės: „…Pagyvenę mes, jau pagyvenę, kartais gelia rankas vakare. Pagyvenę, bet nepasenę, padainuoti ir šokti atėjome mes.“ Ir tikrai, nematę nepatikėtų – kaip jaunystėje šokome, visi linksmi, žvalūs, pilni humoro.
Kad gyvuotų „Bočių“ bendrija ir vyktų šis renginys, dėkojome šventės rėmėjams: Česlovui Kenstavičiui, Dalei ir Jonui Jociams, UAB „Danspin“ direktoriui Rosvaldui Kunickui, UAB „Litspin“ direktoriui Kęstučiui Žilinskui, rajono Savivaldybei už Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimą ir globėjui vicemerui Mingaudui Tamaliūnui. Viešnios – Savivaldybės tarybos narė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė Jūratė Garliauskienė ir buvusi Savivaldybės tarybos narė Aldona Ona Radčenko tarė daug gražių žodžių „Bočių“ bendrijos pirmininkei D. Raudonienei ir bendrijos nariams.
Susirinkusiuosius linksmino ir dovanojo gražiausias dainas Vaidoto Vilko vadovaujamas „Bočių“ ir Ramonų bendruomenės moterų ansambliai. Nuostabiomis melodijomis džiugino Konstantino Kružiko vadovaujami armonikieriai.
Pagerbti šiemet amžiaus jubiliejus šventę žmonės: Pranutė Andrijaitienė, Janina Bagaslauskienė, Irena Rumšienė, Kazimieras Liutkus, Elena Gaidelienė, Angelė Bacienė, Valerija Butenienė, Valentina Juškevičienė, Eugenija Andriukaitienė, Ona Bardauskienė, Danutė Gylienė ir Virginija Kurapkienė. Padėka už darbą ir dovanėle „Bočių“ bendrijos pirmininkė atsidėkojo Zitai Stakauskienei, Elytei Pužaitienei, Reginai Norvaišienei, E. Gaidelienei, K. Kružikui,
D. ir J. Jociams. Padėkota renginio organizatoriams, aktyviausiems talkininkams. Tai rodo, kiek nuveikta puikių darbų, pragyventa metų, kokia graži įgyta patirtis dirbant, turtinant mūsų rajoną, dalyvaujant bendrijos veikloje. Gaila, kad nedalyvavo nė vienas iš rajono vadovų. Nemanau, kad neturėtų gero žodžio ar šypsenos šiems tikrai nusipelniusiems žmonėms.
Dėkojome A. O. Radčenko už pristatytą knygą „Širdimi jums rašau“ (ją buvo galima įsigyti), už eiles ir padainuotas savo kūrybos dainas. Visi dėkojo bendruomenės pirmininkei D. Raudonienei ir vieni kitiems. Tai buvo puikus laikas pasidžiaugti pilnatvės rudeniu ir bendryste.
Gyvenimas tęsiasi, vieni išeina, kiti ateina… Į bendriją įstoję nauji nariai (10 žmonių) buvo „pakrikštyti“. Dar ilgai tą vakarą skambėjo muzika, sukosi poros, žmonės dalinosi patirtimi, džiaugėsi vieni kitais.
„Bočių“ kolektyvas ruošėsi į respublikinę šventę, kuri vyko spalio 3 dieną, todėl šis renginys buvo gera repeticija. Raseinių rajono „Bočių“ bendrijos pirmininkė D. Raudonienė už aktyvią veiklą paskatinta 6 dienų kelione į Strasbūrą. Visi linkime jai sėkmės!
Gražina Pečkaitienė,
renginio vedėja

Komentarų nėra