Raseinių autobusų parko laukia permainos

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Šią savaitę UAB „Raseinių autobusų parkas“ gamybiniame pasitarime buvo pristatytas naujas vadovas Andrius Vyšniauskis. Šių metų liepos 22 d. įmonės valdyba vienbalsiai patvirtino naująjį direktorių. Anksčiau šiose pareigose dirbęs Romaldas Valinčius asmeniniu prašymu perėjo į pavaduotojo pareigas. A. Vyšniauskis (g. 1986 m.) pastaruoju metu dirbo UAB „Lukoil Baltija“ degalinės vadovu. Žemės ūkio universitete apsigynė miškininkystės specialybės bakalauro laipsnį. Su įmonės direktoriumi A. Vyšniauskiu kalbasi Albinas Stakauskas.
– UAB „Raseinių autobusų parkas“ spaudoje buvo ne kartą minimas ir ne visada teigiamai. Ypatingu taikiniu jis buvo politikų akiratyje per rinkimų batalijas. Vienaip ar kitaip jam buvo bandoma primesti būtas ar nebūtas nuodėmes. Kaip vis dėlto ryžotės eiti į šį postą?
– Šį žingsnį svarsčiau ir apsisprendžiau ne iš karto. Pasitariau su buvusiu įmonės vadovu, išsiaiškinau situaciją. Galiu tvirtai pasakyti, kad susidariau pakankamai aiškią nuomonę šiais klausimais ir padėtis įmonėje man neatrodo kelianti pavojų ar panašiai. Tiesiog vyko politinis šou, kuris su darbu nieko bendro neturi.
– Gal papasakotumėte išsamiau, kiek esate susipažinęs su įmone? Koks buvo pirmas įspūdis?
– Pirmiausia nuo pažinties ir pradėjome. Kartu su dabartiniu pavaduotoju R. Valinčiumi apžiūrėjome esamą materialinę bazę – autobusų stotį, garažus, remonto įrangą, techniką. Tiesą pasakius: vaizdas liūdnas. Užėjus į stotį ar šalia esantį tualetą, pasijunti, kaip sugrįžęs į sovietinius laikus. Viskas apgriuvę, komunikacijos, inžineriniai tinklai surūdiję, sukritę. Vis dėlto stotis yra miesto centre, bet įvaizdžio jam tikrai nepagerina. Dar prasčiau nuteikia aplink šlitinėjantys neblaivūs čia pat esančio baro lankytojai. Tuo tarpu daug žmonių atvažiuoja, išvyksta, pravažiuoja. Žodžiu, miesto vizitinė kortelė prasta. Labai susidėvėjusi remonto bazė, nėra žmonėms (mechanikams, šaltkalviams) dirbti tinkamų patalpų, trūksta įrangos. Dar vasarą šiek tiek pakenčiama, bet žiemą bus prasčiau. Naujos technikos turime, bet ji sudaro tik trečdalį viso parko. 70 procentų autobusų reikia remontuoti, kaip sakoma, lopyti, ir vėl jais važiuojama. Todėl ateityje autobusų parką reikės atnaujinti. Mes sieksime, kad žmonės važiuotų saugiu, estetišku, ekonomišku ir ekologišku transportu. Tačiau tai yra jau ne vien mūsų problema. Tai strateginiai klausimai, kuriuos reikės spręsti ne vieniems, o tariantis su rajono vadovybe. Kaip žinome, mūsų pagrindinės pajamos – keleivių pervežimas. Tačiau šios lėšos naudojamos darbuotojų atlyginimams, degalams pirkti, apmokėti už autobusų lizingą. Todėl šiuo metu mes negalime įsigyti nei vieno autobuso, nors mums jų vis dar trūksta. Dabar žinome, kad gavus pradines investicijas ir viešuose konkursuose nupirkus naujus autobusus buvo pasiektas ekonominis efektas – sumažintos degalų ir remonto sąnaudos, padidėjo užsakymai poilsinėms kelionėms, pagerėjo važiavimo sąlygos reguliariais maršrutais. Tačiau, mano manymu, įmonei šiek tiek trūksta reklamos ir informacijos viešinimo. Būtina sukurti internetinę svetainę, kurioje būtų patei-kiama visa keleivius ir kitus interesantus dominanti informacija.
– Ką pasakytumėte apie naują projektą – įsigytą teritoriją su pastatais Norgėluose, kur planuojama įkurti autobusų parko bazę? Kokie būtų pamąstymai dėl naujos autobusų stoties statybos?
– Be abejonės, būtų beprasmiška į senąją remonto bazę investuoti lėšas. Ji neatitinka reikalavimų ir apskritai jos mieste neturėtų būti (įvertinat sanitarines normas ir panašiai). Šiuo metu yra ruošiami tiek Norgė-lų, tiek autobusų stoties detalieji planai. Galime tik pasidžiaugti, kad rajono valdžia šiems klausimams skiria didelį dėmesį. Mes viliamės, kad, pavyzdžiui, remonto bazės perkėlimas į Norgėlus neužtruks kažin kiek laiko, nors dabar įvardinti datas būtų dar per anksti. Įsikūrus naujajai bazei, galės lengviau atsikvėpti šalia gyvenantys žmonės, taip pat bus galima spręsti klausimus dėl mokyklinių autobusų centralizuoto aptarnavimo (dabar kiekvienas remontuoja atskirai) ir jų paskyrimo vienai bazei bei panašiai. Tokiu būdu būtų lengviau planuoti maršrutus, ekonomiškiau autobusus eksploatuoti. Galbūt tuomet reikės aukštesnės kvalifikacijos specialistų, bet tam bus reikalinga modernesnė įranga bei visa kita.
– Vis dėlto šioms permainoms bus reikalingos investicijos. Kokius numatote kelius joms gauti?
– Labai gaila, kad viešajam transportui šiuo metu nėra galimybės pasinaudoti europinių struktūrinių fondų lėšomis. Pavyzdžiui, buvo skiriamos lėšos ekologiško transporto įsigijimui, tačiau nueita lengviausiu keliu – paremti tik didžiųjų miestų projektai. Tuo tarpu mažesni rajonų centrai turėjo verstis, kaip išmano. Galbūt glaudžiai bendradarbiaujant su rajono vadovybe šiuos klausimus vienaip ar kitaip išspręsime. Tam ir rengiami minėti detalieji planai. Tai gali būti sprendžiama ir imant ilgalaikes paskolas bei pritraukiant fondų lėšas.
– Ar jau susipažinote su kolektyvu? Neplanuojate kokios nors naujos kadrų politikos?
– Kiek suspėjau, jau susipažinau. Pirmiausia susitikau ir kalbėjomės su vyr. dispečere, vyr. buhaltere, dirbtuvių vadovu, tiekėju, mechanikais. Nesu iš tų žmonių, kurie nuo pat pirmųjų dienų imasi kadrų politikos ir kažką keičia. Turi praeiti tam tikras laikas, reikia gerai išsiaiškinti, kaip veikia visos struktūros grandys. Gal vėliau kokių minčių ir kils. Laikas parodys. Žinoma, vienokios ar kitokios permainos vyks. Tačiau mano, kaip direktoriaus pozicija, visų pirma – rūpintis įmonės strategija, bendradarbiauti su rajono vadovybe ir kitomis įmonėmis, susitikti su bendruomenėmis, spręsti pavėžėjimo klausimus. Dėl vidinių įmonės reikalų daugiau rūpinsis pavaduotojas.
– Kaip pasitiksite rugsėjo pirmąją? Ar nebus nesklandumų dėl moksleivių pavėžėjimo?
– Šiuo metu ruošiami kelionėms ir senieji autobusai – įmonė dirba pilnu pajėgumu. Stengiamės, kad jie taip pat būtų atnaujinti, sutvarkyti, išvalyti. To paties norėtume ir iš keleivių – švaros ir tvarkingo elgesio. Taigi rugsėjo pirmajai transportas turėtų būti paruoštas. Tikimės, kad didelių problemų nebus.
– Ačiū už pokalbį.

2 Komentarai

  1. Jurgis

    2011-08-08 17:22

    2007 m. atėjo R.Valinčius į autobusų parką ir pamatė liūdną vaizdą. 2011 m. atėjo A. Vyšniauskas po 4 metų Tvarkos ir Teisingumo valdymo į autobusų parką ir pamatė liūdną vaizdą …. Miškininko profesija su autobusų parku labai tinka, bus kur save realizuoti pagal profesiją.

  2. Fiskaras

    2019-10-12 10:12

    Na ir kaip pasikeitė situacija per tuos 8 metus, raseiniečiai?