Raseini? centre elia usnys

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

? redakcij? kreip?si Raseini? miesto gyventoja ir skund?si, kad jos sklypo kaimynyst?je (Dariaus ir Gir?no g. 54) plyti visikai neprii?rima teritorija elia usnys, ? kaimyn? emes plinta daugiamet?s dirv? piktol?s. Metai i met? jos niekas netvarko, o valdios atstovai d?l to nesuka galvos. Nupjaut? vien? kart? per vasar? ar bent piktoles nupurkt?. Jau atunti metai, kaip niekas nepjauna. Viduryje miesto toks piktolynas. ?ia pat gimnazija. Vaikai laksto. T? namel? nuomojasi, bet nuomininkams em? ner?pi, o savininkas jos nepri-i?ri, – b?dojo kaimynyst?je gyvenanti A. Andriukaitien? atvykusiam ? viet? korespondentui.
Ities, kaip sakoma, faktai bylojo patys u save kiemas truput? aptvarkytas, bet visas lik?s sklypas u ?kini? pastat? apaug?s ?vairiausiomis ol?mis. Usnys ?ia karaliauja ir skleidia p?kelius ? gretimas teritorijas.
Alio, Raseiniai kreip?si ? miesto seni?n? Jon? Elzberg?, kuris paaikino situacij?: ios sodybos savininkas gyvena Kaune. Jam isiunt?me ?sp?jim?. Jei jis nesusitvarkys, tada kreipsim?s ? Raseini? em?tvarkos skyri?. Mes pagal Administracin? teis?, iuo atveju, negalime skirti nuobaudos. Labai gaila, bet toki? teritorij? dar yra m?s? mieste.

Komentarų nėra