Raseinių garbės piliečio vardas bus suteiktas a. a. A. Vizbarui

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūčio 26 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui suteikti Raseinių garbės piliečio vardą šalies patriotui, tradicinio sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ iniciatoriui a. a. Antanui Vizbarui. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į A. Vizbaro nuopelnus Raseinių kraštui, aktyvią profesinę ir visuomeninę veiklą.
Šiemet Raseinių garbės piliečio vardui suteikti buvo pasiūlyti du kandidatai – a. a. A. Vizbaras ir konstitucinės teisės žinovas, profesorius Alfonsas Vaišvila. A. Vizbaro kandidatūrą pasiūlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Raseinių skyriaus filialas.
A. Vizbaras – muzikos mokytojas, chorvedys, aktyvus Raseinių rajono politinis ir visuomeninis veikėjas – pilietinių, tautinių respublikinės reikšmės renginių – vyrų chorų, jaunimo festivalio „Kūlgrinda“, tradicinio sąskrydžio „Laisvės ugnis – ateities kartoms“ (dabartinis pavadinimas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“), „Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ sumanytojas ir organizatorius, nevyriausybinių organizacijų konsultantas. Jis aktyviai kovojo už Lietuvos laisvę, istorinės atminties išsaugojimą, puoselėjo Lietuvos kultūrą ir meną. Minint Lietuvos valstybės šimtmetį A. Vizbaro pavardė įrašyta į Atminties sieną „Šimtas asmenybių Lietuvai“ Raseinių krašto istorijos muziejuje. 1981 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu, 1985 m. Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, Sausio 13-osios medaliu.
1989 metais A. Vizbaras įkūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupę, buvo įvairių politinių ir kultūrinių organizacijų pirmininku bei nariu, daugelio kultūros ir politinių renginių rajone organizatoriumi.
Raseinių garbės piliečio regalijos A. Vizbaro artimiesiems bus įteiktos tradicinėje miesto šventėje, kuri vyks rugsėjo 18 dieną.

Komentarų nėra