Raseinių hipodromo dalininkai ketina atleisti direktorių

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Vasario 24 dieną Raseinių r. savivaldybėje vyko VšĮ „Raseinių hipodromas“ visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriam pirmininkavo Savivaldybės administracijos direktorius L. Kavaliauskas, dalyvavo hipodromo direktorius R. Poškus, K. Skamarakas, V. Jacikas, R. Šilanskas ir kiti dalininkai. Darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti 4 klausimus. Visų pirma buvo pavirtinti naujos redakcijos VšĮ „Raseinių hipodromas“ įstatai, pagal kuriuos bet kokie sprendimai bus priimami dviejų trečdalių dalininkų pritarimu. Taip pat išrinkta 5 asmenų valdyba: Savivaldybės administracijos atstovai L. Kavaliauskas ir Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja D. Banienė, V. Jacikas, K. Skamarakas ir hipodromo direktorius.
Toliau buvo svarstomas hipodromo direktoriaus R. Poškaus atleidimo iš pareigų klausimas. V. Jacikas priekaištavo, kad įstaigoje nepakankamai gerai tvarkoma buhalterija, todėl dalininkas siūlė atstatydinti R. Poškų iš direktoriaus posto, bet palikti jį eiti projektų vadovo pareigas.
K. Skamarakas tvirtino, kad direktorius jam laiku nepateikdavo reikiamos informacijos apie ūkinę ir finansinę hipodromo veiklą. Hipodromo direktorius R. Poškus sakė nesuprantąs, kieno iniciatyva ir dėl kokių priežasčių norima jį atleisti. Jis teigė, kad per trejus pastaruosius metus įdėjo daug pastangų, kad būtų gautos europinės lėšos hipodromo rekonstrukcijai. Dabar, kai visas darbas atliktas ir hipodromui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų numatyta skirti daugiau kaip 4 milijonus litų,direktorius netikėtai tapo nebereikalingas. R. Poškaus nuomone, įstaigos dokumentai tvarkingi, o 2009 m. audito išvadose taip pat nebuvo užfiksuota esminių pažeidimų.
R. Šilansko manymu, nėra pakankamai svarių priežasčių atleisti direktorių. Be to, iškyla klausimas, ką būtų galima paskirti į hipodromo direktoriaus pareigas, nes jas
turėtų užimti šią sritį gerai išmanantis žmogus.
V. Jacikas pripažino, kad atleisti iš pareigų viešosios įstaigos direktorių yra labai sunku, paprasčiausias kelias – draugiškas susitarimas, antraip gresia teismų maratonas, ir jei nebus įrodyti teisiniai pažeidimai, atleisti direktorių praktiškai nėra galimybių.
Kompromisą pasiūlė pats hipodromo direktorius. Jis sakė norįs pabaigti pradėtus darbus, pasirašyti visas sutartis dėl lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, bei rangos darbų ir tik tada svarstyti jo atleidimo klausimą.   L. Kavaliauskas sutiko su K. Skamarako ir V. Jaciko teiginiais, kad direktorius ne viską atlieka taip, kaip reikalauja įstatai, nėra pateikiamos visos ataskaitos. Tačiau jis pritarė hipodromo direktoriaus siūlomai išeičiai.
Raseinių hipodromo dalininkai nutarė palikti R. Poškų direktoriaus pareigose iki bus pasirašytos sutartys, o tada vėl sušaukti susirinkimą ir svarstyti direktoriaus
atleidimo klausimą.
Raseinių hipodromo direktorius R. Poškus „Alio, Raseiniams“ pasakojo, kad hipodromo rekonstrukcijai ir plėtrai yra skirta 4 milijonai 350 tūkstančių litų. Šiuo metu
vyksta rangos darbų pirkimas, rekonstrukcijos darbai hipodrome turėtų prasidėti jau gegužę ir trukti apie 20 mėnesių. Numatyta pailginti žirgų bėgimo taką, atnaujinti
žiūrovų tribūnas, arklides, apšvietimą, įrengti asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles, nupirkti naujos technikos žokėjų mokymui. R. Poškaus nuomone, kai kurie
dalininkai turėtų nusimesti savo ambicijas ir pradėti kartu dirbti, ketinimai jį atleisti iš pareigų – tik ambicijų karas. Direktorius priminė, kad Raseinių hipodromas
20 metų stovėjo apleistas. Tik 2007 metais, jam pradėjus vadovauti, hipodromas vėl pradėjo veikti. Lietuvos viduryje, tarp Vilniaus ir Klaipėdos esantis Raseinių hipodromas po rekonstrukcijos taps žymiai populiaresnis ir patrauklesnis ne tik žirgų sporto aistruoliams, bet ir galimiems investuotojams bei dalininkams.

Komentarų nėra