Raseini? kratas pristatytas Lietuvos ir Latvijos keliautojams

Versija spausdinimui

Iki aktyvaus turizmo sezono Lietuvoje dar liko keletas m?nesi?. Kaip ?prasta turizmo sektoriaus atstovams, is s?lyginai ramus met? laikas yra inaudojamas pasirengti naujam kelioni? sezonui. Met? pradioje vyksta net keletas tarptautini? turizmo parod? Lietuvoje ir usienyje. iemet V? Atrask Raseinius komanda m?s? krat? pristat? jau dviejose tarptautin?se parodose.
Sausio paskutin? savaitgal? vyko 10-oji jubiliejin? paroda Adventur 2023. Tai vienintel? tarptautin? turizmo, kelioni? ir aktyvaus laisvalaikio paroda Lietuvoje, skatinanti turizmo paslaug? populiarinim? ir aktyv? gyvenimo b?d?. 2023 met? tema v?skime kelion?, tai laisv? v?sti gyvenim? ir leistis ? ilgai lauktas keliones nebeatid?liojant j? atei?iai. Renginys, truk?s tris dienas, kviet? dalintis kelioni? patirtimis, inia apie naujus keliavimo b?dus ir formas. Parodoje iais metais buvo vystomos trys temos paink Lietuv?, poilsiauk aktyviai, atrask pasaul?. Sulaukta 128 dalyvi? ir 9 100 lankytoj?. Raseini? kratas pristatytas bendrame stende kartu su kolegomis i Kauno regiono. Kviet?me visus atvykti ? Raseini? krat? ir v?sti 770-?j? Raseini?, Ariogalos ir Betygalos gimtadien?. Supaindinome su iemet laukian?iomis naujienomis. Keliautojus ypa? domino galimyb? pagaliau ulipti ant unikaliojo Lyduv?n? geleinkelio tilto ir duris atversiantis naujasis Lietuvos partizan? memorialo lankytoj? centras Krykalnyje.
Su iomis naujienomis ir keliautoj? jau pam?gtomis veiklomis pirm? kart? keliavome ir ? didiausi? Baltijos alyse turizmo parod? Balttour 2023 Rygoje. Kaip pristato renginio organizatoriai, Balttour yra svarbiausias turizmo renginys Baltijos alyse, padedantis keliautojams pasirinkti kryptis ir planuoti keliones, o turizmo sektoriaus profesionalai ?ia gali umegzti nauj? kontakt? ir pl?toti bendradarbiavim?. Parodoje savo paslaugas ir kelioni? kryptis si?l? beveik 300 dalyvi?. Tarp j? buvo nemaai atstov? i Lietuvos turizmo informacijos centr?, sanatorij? ir kitoki? paslaug? teik?j?.
iais informacini? technologij? laikais daugyb? informacijos yra ?manoma rasti internete, ta?iau gyvas pokalbis su savo krat? geriausiai pa?stan?iu specialistu, galin?iu atsivelgti ? asmeninius keliautojo poreikius, yra labai vertingas. Kita vertus, tokio pob?dio renginiai leidia megzti santykius tarp turizmo srityje dirban?i? darbuotoj?, dalintis patirtimi, kurti dalykinius ryius ir kelti kompetencijas. iais metais tai n?ra paskutiniai renginiai, kuriuose Atrask Raseinius komanda pristatys m?s? krat?. Dar laukia ne vienas turizmo rinkai skirtas renginys.
V? Atrask Raseinius informacija

Komentarų nėra