Raseini? meno mokyklos Svajoklio teatras laureatas

Versija spausdinimui

Lietuvos nacionalinis kult?ros centras nuo 2001 m. kas antri metai rengia Lietuvos vaik? ir jaunimo teatr? api?r?-vent? imtakojis, kuria skatinama vaik? ir jaunimo teatr? veikla. Raseini? meno mokyklos Svajoklio teatras, vadovaujamas teatro mokytojos ekspert?s, reisier?s Albinos Damaauskien?s, daugiau kaip du deimtme?iai s?kmingai ?sitvirtino stipriausi? ir rykiausi? teatr? s?rae, ne kart? peln? laureato ar diplomanto apdovanojimus. Teatrui suteikta meninio paj?gumo I kategorija. Tai vienintelis m?s? rajone esantis vietimo srityje vaik? ir jaunimo meninis kolektyvas, apdovanotas auk?iausiu alies apdovanojimu Aukso paukte.
2023 m. Lietuvos vaik? ir jaunimo teatr? api?roje-vent?je imtakojis antrame etape dalyvavo 60 vaik? ir jaunimo teatr?. Diugu, kad m?s? Svajoklis ir v?l tapo laureatu su spektakliu Siena (scenarijaus autor? ir reisier? A. Damaauskien?). Spektaklis Erelis, pauk?i? karalius ir gudryb? karaliuko pagal Simono Stanevi?iaus pasak??i? (scenarijaus autor? ir reisier? A. Damaauskien?) tapo diplomantu.
Meno mokyklos informacija

Komentarų nėra