Raseinių policijoje patvirtinti Garbės policijos rėmėjai

[1]Raseinių policija gali pasidžiaugti, kad savo gretose turi ne tik policijos rėmėjų. Šiais metais Policijos departamentui buvo teikti pasiūlymai suteikti asmenims, visada noriai bendradarbiaujantiems su Raseinių policijos pareigūnais, Garbės policijos rėmėjo statusą. Policijos komisariatas atrinko keletą garbaus amžiaus pavyzdingų vyrų, kurie nuolat rodė tinkamą pagarbą pasirinktai rėmėjo veiklai, negailėjo savo asmeninio laiko ir daug kartų įsijungė į rajone vykstančius renginius. Tokiu pavyzdžiu, būdami policijos rėmėjais ilgus metus, nuolat stiprino teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų užkardymo prevenciją policijos komisariato organizuojamose prevencinėse priemonėse.
Džiugu pranešti, kad mūsų teikti pasiūlymai buvo atrinkti, patikrinti ir įvertinti. Įsakymų numatyta tvarka suteikti Garbės policijos rėmėjo statusai šiems Raseinių krašto gyventojams: Lionginui Alfredui Masaičiui, Vytautui Antanui Čalutkai, Juozui Kačinskui, Juozui Trumpiui, Romanui Daujotui ir Antanui Kleinauskui.
Dėkojame jums, ištikimi bičiuliai, už policijos autoriteto ir prestižo kėlimą ir nepaliaujamą rūpinimąsi saugia aplinka savame krašte.
Raseinių policijos informacija