Raseinių rajono literatai minėjo Juodojo kaspino dieną

Siųsti Versija spausdinimui

Rugpjūčio 23 d. Baltijos kelio (Juodojo kaspino) dieną Raseinių rajono literatų klubo „Dubysa“ nariai Zigmas Akramavičius, Teresė Stankevičienė, Pranas Laurinavičius, Melanija Barauskaitė-Stankaitienė, Aldona Ona Radčenko, Antanas Miceika, Renata Aleksiejienė, Sandra Trakšelytė, Rasa Puišienė minėjo eilėmis. Kūrėjai ir poezijos mylėtojai rinkosi į Maironio parką, kur skambėjo poetų eilės. O jų būta įvairiausių – su džiaugsmo ir su skausmo gaidele, su linkėjimais Lietuvai, su prisiminimais iš anomečio laiko, su meile tėvynei ir kt. Jauniesiems poetams Baltijos kelias yra perskaityta ar girdėta istorija, kitiems – gyvas prisiminimas, atmintyje išlikę neišdildomi įspūdžiai. To laiko prisiminimais pasidalino
P. Laurinavičius, R. Kačiušienė ir M. Barauskaitė-Stankaitienė.
Visada lietuvių stiprybę lydėjo daina, kuri vienija, suteikia jėgų ir nuramina. Renginyje skambėjo Baltijos kelio himnas (aut. Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja), lietuvių liaudies ir pagal klubo narių
A. O. Radčenko, T. Plisienės,
M. Barauskaitės-Stankaitienės tekstus parašytos dainos. Susikibę už rankų padarėme simbolišką Baltijos kelio grandinę džiaugdamiesi vieni kitų buvimu, bendryste.
Savo kūrybos eilėmis poetai
P. Laurinavičius, M. Barauskaitė-Stankaitienė išreiškė pagarbą ir Ukrainai, o A. O. Radčenko užtraukė ukrainietišką dainą.
Šią dieną širdimi visi buvome kartu, todėl ir po tiek metų būtina susiburti, prisiminti ir kalbėti ne tik apie praeitį, bet ir apie ateitį.

Renata Aleksiejienė,
Raseinių rajono
literatų klubo „Dubysa“
pirmininkė

Komentarų nėra