Raseini? rajono literatai min?jo Juodojo kaspino dien?

Versija spausdinimui

Rugpj??io 23 d. Baltijos kelio (Juodojo kaspino) dien? Raseini? rajono literat? klubo Dubysa nariai Zigmas Akramavi?ius, Teres? Stankevi?ien?, Pranas Laurinavi?ius, Melanija Barauskait?-Stankaitien?, Aldona Ona Rad?enko, Antanas Miceika, Renata Aleksiejien?, Sandra Trakelyt?, Rasa Puiien? min?jo eil?mis. K?r?jai ir poezijos myl?tojai rinkosi ? Maironio park?, kur skamb?jo poet? eil?s. O j? b?ta ?vairiausi? su diaugsmo ir su skausmo gaidele, su link?jimais Lietuvai, su prisiminimais i anome?io laiko, su meile t?vynei ir kt. Jauniesiems poetams Baltijos kelias yra perskaityta ar gird?ta istorija, kitiems gyvas prisiminimas, atmintyje ilik? neidildomi ?sp?diai. To laiko prisiminimais pasidalino
P. Laurinavi?ius, R. Ka?iuien? ir M. Barauskait?-Stankaitien?.
Visada lietuvi? stipryb? lyd?jo daina, kuri vienija, suteikia j?g? ir nuramina. Renginyje skamb?jo Baltijos kelio himnas (aut. Danut? Katkauskait?-Ruseckaja), lietuvi? liaudies ir pagal klubo nari?
A. O. Rad?enko, T. Plisien?s,
M. Barauskait?s-Stankaitien?s tekstus paraytos dainos. Susikib? u rank? padar?me simbolik? Baltijos kelio grandin? diaugdamiesi vieni kit? buvimu, bendryste.
Savo k?rybos eil?mis poetai
P. Laurinavi?ius, M. Barauskait?-Stankaitien? ireik? pagarb? ir Ukrainai, o A. O. Rad?enko utrauk? ukrainietik? dain?.
i? dien? irdimi visi buvome kartu, tod?l ir po tiek met? b?tina susiburti, prisiminti ir kalb?ti ne tik apie praeit?, bet ir apie ateit?.

Renata Aleksiejien?,
Raseini? rajono
literat? klubo Dubysa
pirminink?

Komentarų nėra