Raseinių rajono savivaldybės piniginėje – daug skylių

Siųsti Versija spausdinimui

Arūnas DAMBRAUSKAS

Rajono tarybos posėdyje paaiškėjo, kad kai kurios skylės tokios plačios, jog pro jas galėtų iškristi net tris milijonus litų viršijančios sumos.

Lėšų surinkta mažiau

Apie Raseinių piniginės turinį ir skyles praėjusio ketvirtadienio tarybos posėdyje kalbėjo savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis. 2009 metų planuotos biudžeto pajamos kartu su valstybės biudžeto dotacijomis – 95 milijonai litų. Biudžeto pajamų planas įvykdytas  95 procentais, arba gauta 90 milijonų pajamų, iš kurių apie 50 procentų sudarė valdybės biudžeto dotacijos.

Pagrindinis rajono savivaldybės biudžeto pajamų šaltinis yra gyventojų pajamų mokestis (PVM),  – jis sudaro beveik 90 procentų savivaldybės surenkamos biudžeto dalies. Lyginant su 2008 metais, įplaukos iš gyventojų PVM buvo devyniais milijonais litų mažesnės. Priežastis – nedarbo augimas ir darbo užmokesčio mažėjimas. Kitos biudžeto pajamos: turto mokestis davė 1 milijoną 800 šimtus tūkstančių litų. Surenkant mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą, aplinkos teršimą, planuota gauti 2 milijonus 800 tūkstančių litų. Surinkta 2 milijonai 900 tūkstančių. 626 tūkstančių litų pajamų negauta už tarybos sprendimais suteiktas įvairias mokesčių lengvatas.

Padengė dalį skolos

D.Baltrušaitis pabrėžė, jog savivaldybės skola negali viršyti 30 procentų patvirtinto metų biudžeto. Tačiau projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, buvo nustatytas papildomas 18 procentų limitas.

Rajono savivaldybė praėjusių metų pabaigoje pagal skolinimosi limitą turi keliolikos milijonų litų skolinomosi rezervą. Bendra įsiskolinimo suma – per 16 milijonų litų.  Lyginant su metų pradžia, skola sumažėjo beveik 2 milijonais litų. Gatvių šaligatvių rekonstravimui reikia 32 milijonų litų, apšvietimo tinklų rekonstravimui ir plėtrai – 2 milijonų litų. „Tai didžiulės sumos. Tiems darbams surinkti lėšų bus labai sudėtinga. Todėl nerealu tikėtis, kad jie greitai prasidės“, – sakė administracijos direktorius.

Kur prašapo trys milijonai?

Tarybos narys socialdemokratas Liudas Kavaliauskas pasiteiravo, kur prapuolė daugiau nei trys milijonai litų, apie kuriuos savo ataskaitoje kalbėjo Raseinio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja Eugenija Petravičienė.

Valdininkė užsiminė, kad užfiksuoti rimti pažeidimai, trukdantys savivaldybei ekonomiškai naudoti lėšas, apsunkinantys investicinių programų vykdymą.  Dažnai tie pažeidimai atsiranda dėl netvarkingų ataskaitų. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad savivaldybės turto ataskaitų duomenys labai skiriasi nuo duomenų, kuriuos pateikė savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“. Finansinis neatitikimas – beveik per pusketvirto milijono litų.

„Tai juk ne keli litai. Tai didžiulė suma. Paaiškinkite, kas atsitiko su tais pinigais“, – teiravosi L.Kavaliauskas.

D.Baltrušaičio paaiškinimas buvo aptakus: „Klausiate, kur dingo trys milijonai. Jie niekur nedingo. Kaip buvo, taip ir yra. Tik vienur neapskaityti ar neužfiksuoti arba užfiksuoti ne ta eilute. Tai apskaitos klaidos, o jos atsiranda todėl, kad mes neturime normalios apskaitos sistemos. Deja, tos klaidos gali kartotis, dideles viltis dedu į planuojamą naują apskaitos programą. Tai yra nusižengimai, bet jie visi sutvarkomi“.

Panašiai aiškino ir E.Petravičienė: „Tai yra pačios ataskaitos sudarymo klaidos, nes ne visi savivaldybės turto duomenys teisingai perkeliami į savivaldybės turto ataskaitą, o iš „Raseinių butų ūkio“ duomenų apskritai nepareikalauta. Tai tik formalios klaidos.“ L. Kavaliauskas tokiais atsakymais tikino nusivylęs. Anot jo, situacija išlieka visiškai neskaidri.

Apmokės vedėjo mokslus

„Mano duomenimis, Raseinių Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo mokslus numatyta finansuoti iš biudžeto. Ar tai teisybė?“ – dar vieną klausimą pateikė L.Kavaliauskas. „Taip, vedėjo mokslas bus apmokamas. Ta sutartis pasirašyta, atrodo, 2008 metais. Teiravausi, ar įmanoma nutraukti sutartį. Specialistai pasakė, kad nutraukti – labai sudėtinga, juo labiau, kad studijos apmokamos pagal savivaldybės sutartį su profsąjunga, tad šiais metais už vedėjo mokslą bus apmokama“, – paaiškino D.Baltrušaitis.

Nustatė daug pažeidimų

Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja E. Petravičienė pateikė savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitą. Kontrolės ir audito tarnybos specialistai atliko Raseinių lopšelio darželio „Saulutė“, Nemakščių darželio, socialinių paslaugų centro, savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“ finansinės atsakomybės auditus. Pradėti auditai kai kuriose mokymo ir kultūros įstaigose. Audituotojai nustatė pažeidimus buhalterinės apskaitos tvarkymo, savivaldybės turto naudojimo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdyme, biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tvarkoje. „Įstaigų vadovai nesupranta savo atsakomybės. Tai rodo, kad savivaldybės sukurta vidaus kontrolės sistema nėra efektyvi ir veiksminga,  kad ji neužtikrina patikimo, sąžiningo ir efektyvaus finansų valdymo“, – sakė E.Petravičienė.

Švaistėsi pinigais

Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad 20 įstaigų, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, 428 tūkstančiais  litų viršijo patvirtintus asignavimus darbo užmokesčiui, 7 asignavimų valdytojai 1 milijonu 624 tūkstančiais litų viršijo asignavimus turtui įsigyti, 15 asignavimų valdytojų 286 tūkstančiais litų viršijo asignavimus prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius 556 tūkstančiais litų viršijo asignavimus kompensacijoms gatvėms tvarkyti.  Pagal įstatymų aktus, administracija  228 tūkstančius nepanaudotų valstybės dotacijų turėjo skirti kreditiniams įsiskolinimams, tačiau tuos pinigus skyrė turtui įsigyti.

Transporto įmonė piktnaudžiavo

Nepaisant to,  kad savivaldybė tik balandžio pabaigoje patvirtino maršrutą Raseiniai – Tauragė, UAB „Raseinių autobusų parkas“ pateikė savivaldybei  kompensuoti šio maršruto nuostolius už sausio, vasario ir kovo ėnesius. Nepagrįstai reikalaujama suma siekia kelias dešimtis tūkstančių litų.

Tačiau tai ne vienintelis nustatytas pažeidimas. „Raseinių autobusų parkas“ rajono savivaldybės administracijai pateikė reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų nuostolių skaičiavimus, pagal kuriuos neįskaityta aštuoniolika tūkstančių savivaldybės jau sumokėtų kompensacijų už nemokamą mokinių vežimą vietinio reguliariojo usisiekimo maršrutais. Paaiškėjo, jog šiomis lėšomis bendrovė kompensavo mokinių vežimą tolimojo usisiekimo maršrutais, nors nuostoliai tolimojo susisiekimo maršrutais neturi būti kompensuojami.

Kaip visa tai bus ištaisyta, neaišku, nes kontrolierės pavaduotoja pabrėžė:   „Kai kas įsivaizduoja, kad auditas, nagrinėdamas savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, turi bausti ir išieškoti nuostolius, tačiau toks supratimas prieštarauja tarptautiniams standartams, pačiai audito esmei“.

Nerimas dėl keturių milijonų litų

Tarybos posėdyje buvo aptarti keblioje situacijoje atsidūrę Šiluvos vidurinės mokyklos rekonstrukcijos planai: dėl  užvilkinto konkurso iškilo grėsmė netekti keturių milijonų litų, kuriuos atnaujinimo darbams buvo numatyta gauti iš ES struktūrinių fondų. Administracijos direktorius D.Baltrušaitis paneigė prielaidas, kad konkurso rengimo procese būta savanaudiškų tikslų ir patikino, kad tie pinigai nebus prarasti.

Neskalndumai dėl „Kalno“   vidurinės mokyklos

Tarybos narys Antanas Vizbaras susirūpino dėl „Kalno“ ir Šaltinio mokyklų vaikų ateities ir kreipėsi į tarybos narius siūlydamas:  „Įpareigoti Raseinių „Kalno“ ir Šaltinio vidurinių mokyklų vadovus pasirašyti sutartis su 9, 10, 11 klasių tėvais, perspėjant  tėvus, globėjus ir mokinius, kad mokykla nuo 2008 m. tebevykdo neakredituotą pagrindinio ugdymo II dalies (9-10kl.) programą ir neakredituotą vidurinio ugdymo (11-12kl.) programą“. A.Vizbaras pareikalavo leisti Raseinių pagrindinei mokyklai komplektuoti 5-6 klases nuo 2010 rugsėjo 1 dienos.

Komentarų nėra