Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokytojų stažuotė

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 26 d. Raseinių rajono ugdymo įstaigų švietimo bendruomenės komanda per trumpalaikę stažuotę Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje domėjosi, kaip gimnazijos kolektyvui sekasi dirbti pagal atnaujintą bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.
Patirtimi dalijosi fizikos mokytoja metodininkė Zita Bagamulskienė, ji pristatė, kaip UTA jaukinasi Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. Stažuotės dalyviai analizavo pamokos struktūrą, kuri orientuota į mokinių kompetencijų ugdymą, detaliau susipažino su tarpdalykinės integracijos pavyzdžiais bei uždavinio formulavimo principais, siejant juos su įsivertinimo kriterijais.
Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė pranešime „Tarptautinio Erasmus projekto „IQ+EQ=laimės architektūra“ pasidalijo, kaip ugdymo procese pritaikyti tarptautinių projektų patirtį.
Gimnazijos formaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Jurgita Ribikauskienė pristatė metodus, naudojamus socialinėms pilietinėms kompetencijoms ugdyti.
Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokytojai dėkoja Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorei Loretai Tamulaitienei už dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, patarimus ir padrąsinimus į naujoves žiūrėti atvira širdimi.
Jurga Urbonavičienė, Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Komentarų nėra