Raseini? rajono valdia Ariogalos sniego seni? rankose

Versija spausdinimui

Raseini? krato kraptotyrininkas

Prikritus daug sniego, Raseini? rajono taryba sugalvojo nulipdyti nauj? valdi?: mer? Daini? adausk? ir savivaldyb?s administracijos direktori? Liud? Kavaliausk?
(i?r?kite D.Mockaus piein?). ie politikai i ties? primena sniego senius, nes pavasar? jie itrips. Taip ?vyks tod?l, kad pasibaigus vasar? vyksiantiems rinkimams
? savivald?, kovo m?nes? bus formuojama nauja Raseini? rajono valdia.
?domu tai, kad abu sniego seniai i Ariogalos. Tad galima teigti, kad tam tikra prasme Raseini? rajono valdia atsid?r? Ariogalos rankose. Sunku pasakyti, ar tai gerai, ar blogai. ? kai kuriuos Ariogalos gyvenimo epizodus gilin?sis savaitratis Alio, Raseiniai ?sitikino, kad io nedidelio miestuko bendruomen? yra stipriai susiprieinusi, tad, galima sakyti, jog tai tipikas Lietuvos miestelis.
Gerbiamus D.adausk? ir L.Kavaliausk? tik perkeltine prasme vadiname sniego seniais, nes tai vyrai pa?iame j?g? yd?jime. Ir besmegeniais juos pavadinti b?t?
tikras nusikaltimas, nes tai galvoti, iman?s ir patyr? vietos politikai. Belieka tik?tis, kad iki pavasario, kai jie bus pasmerkti itirpti, naujieji vadovai vis d?lto sugeb?s
nup?sti snieg? nuo kai kuri? miestui svarbi?, ta?iau, regis, neskaidriai vykdom? projekt? ir paj?gs ?rodyti, kad iema ne apsn?dimo ir s?stingio, bet atkakli? darb? metas. Jei taip ir bus, galima tik?tis, kad pavasar? itirp? sniego seniai prisikels jau nebe kaip laikini, bet kaip nuolatiniai vadovai.

Komentarų nėra