Raseinių rajono valdžioje – ryškūs pokyčiai

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis SADŪNAS

7-ojo šaukimo Raseinių rajono savivaldybės taryboje valdančiąją daugumą sudaro dvi partijos – Tvarka ir teisingumas ir Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai bei visuomeninis judėjimas RASAI.

Balandžio 11-ąją posėdžiavusi naujoji rajono taryba meru išrinko Seimo nario mandato atsisakiusį tvarkietį Remigijų Ačą. Vicemero portfelis atiteko konservatoriui Sigitui Vaičiui, administracijos direktoriaus – kauniečiui verslininkui Dainiui Baltrušaičiui. Slaptas balsavimas parodė, kad tarp valdančiųjų vyrauja geležinė drausmė ir vienybė.

Pirmą kartą Tarybos nariai davė priesaiką, padėję ranką ant Konstitucijos. Ginti viešą interesą prisiekė visi 25 Raseinių rajono tarybos nariai. Po to prasidėjo rajono vadovo rinkimai. Į mero postą buvo pasiūlyti 4 kandidatai: tvarkietis Remigijus Ačas, konservatorius Linas Dargevičius,  koalicijos RASAI narys Česlovas Kenstavičius ir koalicijos ,,Teisingas sprendimas‘‘ narys Darius Ulickas. Tarybos nariai L. Dargevičius ir Č. Kenstavičius atsisakė kandidatuoti į mero postą. Taigi, dėl Raseinių mero kėdės varžėsi tik R. Ačas ir D. Ulickas.

,,Ateina koalicija, nusiteikusi rimtam darbui. Mes pasiruošę ir toliau tęsti jau pradėtus darbus. Bet kartu turime ir daug naujų sumanymų“, – savo programinėje kalboje kalbėjo R. Ačas. Jis tikino, kad per kadenciją darys tik tokius darbus, kuriuos su džiaugsmu prisimins ir ateinančios kartos.

Slaptu balsavimu už R. Ačą 14 tarybos narių balsavus ,,už‘‘, jis buvo išrinktas Raseinių rajono vadovu. 49-erių metų amžiaus naujasis rajono vadovas turi aukštąjį išsilavinimą. Daug kartų buvo išrinktas Seimo nariu.

Raseinių vicemeru išrinktas 57 metų aukštąjį išsilavinimą turintis Sigitas Vaičius, iki šiol dirbęs savivaldybės įmonėje UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos‘‘ direktoriaus pavaduotoju. Tiesa, rinkimuose į rajono tarybą S. Vaičius kandidatavo po Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos vėliava, bet į tarybą nebuvo išrinktas. Ir tik po to, kai tarybos nario mandato atsisakė jo partijos kolega, Raseinių ligoninės direktorius Vidmantas Merkliopas, S. Vaičius pateko į tarybą. Gavęs 14 balsų, jis tapo mero pavaduotoju.

,,Mes eidami į rinkimus vis kalbame, kad valdininkija taps tarnautojais. Tačiau gerai žinau, kad nemažai savivaldybės administracijos darbuotojų turės įtikinti, kad mes esame tarnautojai ir mus samdo darbdaviai – Raseinių rajono gyventojai. Todėl nuo šiol mes su jais turėsime elgtis kultūringai, kaip su darbdaviu“, – savo programinėje kalboje teigė S. Vaičius. Jis neslėpė, jog dirbdamas vicemeru taip pat sieks, kad po keturių metų Raseinių rajonas nebūtų respublikoje minimas kaip mažiausiai asfaltuotų kelių turintis kraštas.

Raseinių r. savivaldybės administracijos direktoriumi, irgi gavęs 14 balsų, išrinktas praėjusioje kadencijoje šį darbą jau dirbęs 36 metų amžiaus aukštąjį išsilavinimą turintis kaunietis Dainius Baltrušaitis. Nors D. Baltrušaitis į naująją Tarybą ir nebuvo išrinktas, tačiau jo kandidatūrą į šį postą pasiūlė visuomeninis judėjimas RASAI.

35 Komentarai

 1. Kaimietė

  2011-04-11 21:51

  Tu Baltrušaiti, apsispręsk, Kai rinkimai-tai jis Karpynėj gyvena, suprask raseiniškis, kai medų kinietišką pardavinėja – jis kaunietis. Ir dar. Remiantis LR vietos savivaldos įstatymu nuostatomis, savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu. Kodėl Jus pasiūlė visuomeninis judėjimas RASAI ir taryba 14 balsų išrinko, tada pažeistas įstatymas. Todėl Ačas tegu pasiūlo iš naujo, o Taryba arba skiria arba ne. Bet gal dar SST sulaikys už medaus kontrabandą.
  Vaičius tikrai geras mero siūlymu tarybos narių dauguma išrinktas vicemeras. UAB “JOKLĖ” akcininkas, direktorius, Joklė neveikia nuo 1998 metų, UAB “Raseinių paslaugos” akcininkas, direktorius – Raseinių paslaugos likviduojamos nuo 2002 m. ir niekaip nelikviduojamos, UAB “Regvila” akcininkas, nuo 2011-03-10 pakeistas vadovas, gal atrakins siuvėjas, nebus nelegalų ir alga viršys 300 litų.
  Dėl Ačo reputacijos būtų neblogai kad informaciją pateiktų SST, jei nepateiks, parašysiu kitą kartą.

 2. Juristas

  2011-04-11 22:40

  Visuomeninis judėjimas RASAI pagal įstatymus dalyvauti rinkimuose negalėjo, o štai dabar valdančiojoj koalicijoje, na, čia reikės posėdžio įrašą išguldyti ant popieriaus ir ištirti kas ką siūlė ir sudarė šiame posėdyje. Bus ką veikti teisininkams.
  Vaičius kol dirbo komunaliniame pavaduotoju, tai dažnai stovėdavo Vytauto Didžiojo 11, kur yra jo 3 įmonės arba ligoninėje pas Merkliopą.

 3. reputacija

  2011-04-11 23:05

  Komisijos išvada „Dėl Seimo nario Remigijaus Ačo veiklos atitikimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms“

  2009-11-18 Nr. 101-I-33
  Vilnius

  Seimo Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija): Vaidotas Bacevičius, Vytautas Bogušis, Vida Marija Čigriejienė, Julius Dautartas, Egidijus Klumbys, Antanas Nedzinskas, Rūta Rutkelytė, Algimantas Salamakinas, Dalia Teišerskytė, Ona Valiukevičiūtė, Mečislovas Zasčiurinskas remdamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 78 straipsnio1 dalies 11 punkto nuostata nagrinėjo, ar Seimo narys Remigijus Ačas, nuomodamasis Seimo nario biurą, laikėsi Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

  Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:
  2009 m. balandžio 22 d. posėdyje Komisija Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos teikimu svarstė klausimą dėl galimo privačių interesų konflikto Seimo nariui Remigijui Ačui nuomojantis patalpas Seimo nario biurui. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija perdavė gautą informaciją, kad Seimo narys Remigijus Ačas už Seimo nario būstinę Maironio g. 12-8 Raseinių mieste kas mėnesį 3944 Lt nuomos mokesčio sumoka nuomotojui, jo sesers sutuoktiniui Orestui Jankauskui.
  Lietuvos Respublikos Seimo statuto 153 straipsnio 3 dalyje buvo numatyta, kad Seimo nariams išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla, kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1.7 VMDU dydžio suma (šiuo metu 1.5 VMDU dydžio suma). Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką, remiantis Seimo statuto 153 straipsnio 8 dalies nuostata, nustatė Seimo valdyba.
  Seimo valdybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimu Nr. 46 Seimo valdyba patvirtino Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą, kuriame numatė, kad Seimo nariai lėšomis, skirtomis su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms, gali apmokėti už Seimo nario biuro patalpos nuomos, remonto, eksploatavimo (šildymas, elektra, vanduo, valymas, apsauga), draudimo išlaidas.
  Seimo narys Remigijus Ačas 2008 m. gruodžio 29 d. sudarė patalpų nuomos sutartį su pil. Orestu Jankausku. Sutartimi įtvirtinta, kad Seimo narys Remigijus Ačas iš Oresto Jankausko išsinuomoja 25.00 m2 patalpas, už kurias kas mėnesį nuomotojui sumoka po 1.7 VMDU (3944 Lt).
  Vėliau, žiniasklaidos priemonėse viešai paskelbus abejones dėl nuomos kainos pagrįstumo, Seimo narys Remigijus Ačas pateikė kitą negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties variantą (bet sutarties sudarymo data ta pati – 2008-12-29), kuriame jau nurodoma, kad nuomojamas patalpų plotas ne 25.00 m2 , o 51.76 m2. Naujai pateiktame sutarties variante nurodoma, kad nuomotojas įsipareigoja įrengti darbo vietas, mini virtuvę, organizuoti patalpų valymą, aprūpinti biurą kanceliarinėmis priemonėmis, įrengti apsaugos sistemas, apmokėti komunalines paslaugas.
  Komisija, nusprendusi pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto Seimo nariui Remigijui Ačui galimai iš artimo asmens nuomojantis Seimo nario biuro patalpas ir mokant nepagrįstai didelį nuomos mokestį, 2009-03-26 raštu Nr.V-2009-1335 kreipėsi į Seimo narį, prašydama patvirtinti arba paneigti giminystės ryšius su Orestu Jankausku. Seimo narys Remigijus Ačas, atsakyme Komisijai nurodė, kad „Orestas Jankauskas, iš kurio nuomoju patalpas Seimo nario biurui Raseiniuose, nėra mano sesers sutuoktinis“. Kitų giminystės ryšių su Orestu Jankausku Seimo narys nenurodė.
  2009-04-22 posėdyje apsvarsčius klausimą dėl galimo privačių interesų konflikto nutarta, kad Komisija, negavusi patvirtinimo, kad Seimo narys biuro patalpas nuomoja iš artimo asmens, o ir pačiam Seimo nariui paneigus, kad jis patalpas nuomoja iš savo sesers sutuoktinio, ir atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad anoniminiai skundai nenagrinėjami, nusprendė pranešimo nebenagrinėti.
  Vėliau Komisija, gavusi informaciją, kad Oresto Jankausko sutuoktinė yra Seimo nario Remigijaus Ačo žmonos sesuo, 2009 rugsėjo 23 d. posėdyje nusprendė klausimą išsiaiškinti galutinai ir užbaigti.
  Seimo narys Remigijus Ačas pripažino, kad Orestas Jankauskas yra jo sutuoktinės sesers sutuoktinis.
  Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo vengti interesų konflikto ir neturi elgtis taip, kad visuomenėje kiltų abejonių, kad toks konfliktas yra.
  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžta, kad privatūs interesai yra „asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas“. Aukščiau minėto įstatymo straipsnio 5 dalyje įvardintas artimų asmenų ratas: „tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, vaikų, brolių, seserų, vaikaičių sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.“
  2009 m. spalio mėnesį Seimo narys Remigijus Ačas Seimo Finansų departamentui pateikė naują Seimo nario biuro patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2009 m. spalio 1 d., kuria tos pačios patalpos Maironio g. 12-8 Raseiniuose nuomojamos ne iš Oresto Jankausko, bet iš kito asmens ‑ Edmundo Masiulio.

  Etikos ir procedūrų komisija nusprendė:
  1. Seimo narys Remigijus Ačas, už valstybės biudžeto lėšas, skirtas Seimo nario parlamentinei veiklai, nuomodamas patalpas Seimo nario biurui iš savo sutuoktinės sesers sutuoktinio, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

  2. Remiantis Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostata informuoti Seimą, kad Seimo narys Remigijus Ačas nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo statuto 18 straipsnio reikalavimų.

  Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš –0, susilaikė –4.

  Komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas

 4. Petras

  2011-04-12 08:35

  Atsikniskit jūs nuo to R. Ačo. Jis yra geras ir protingas vyras. Svarbiausia, kad laikosi duoto žodžio. Manau, kad Raseiniams seniai reikėjo mero su savo stuburu. Tad vietoj pamazgų pylimo palinkėkite jam sėkmės. Bet matyt negalit dėl to, kad daugeliui pavydas bambą graužia. Arba papraščiausiai drebat dėl savo kėdės – nes dabar reikės ir juodai dirbti, o ne vaidinti dirbantį…

 5. Petras

  2011-04-12 08:37

  Seniai Raseiniams reikėjo mero su stuburu. Todėl nepilkit purvo ant R. Ačo, o palinkėkit jam sėkmės. Bet matyt, kad daugeliui pavydas bambą graužia. Arba bijomasi dėl savo kėdės,nes dabar reikė dirbti, o dirbantį vaidinti…

 6. To Petrui

  2011-04-12 09:17

  Čia komisijos išvada, oficialaus dokumentas, o ne pamazgos.Šis pilietis pažeidė Seimo Statutą ir nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Kaip toks žmogus gali prisiekti Dievu, kur jo sąžinė ir moralė. Ką reiškia Petro teiginys yra geras ir protingas vyras? Kovo 22,24,29,31 d. vėl praleido 7 Seimo posėdžius, iš kurių 4 buvo numatytas išankstinis balsavimas. Kur atlyginimas ir išeitinė kompensacija, ponai?

 7. Tam petrui

  2011-04-12 09:52

  “nes dabar reikės ir juodai dirbti”. Tai kieno naudai reikės juodai dirbti? Ačo? Kenstavičiaus? Ar likusių pakalikų naudai? Kad negavus kylos.

 8. tikintis

  2011-04-12 10:58

  Patikimi šaltiniai pranešė, kad” labiausiai nusipelnusius” rinkimuose, bet kokiu būdu surinkusius daugiausiai balsuotojų (galimai ir už pinigus), Ačas nuveš į Briuselį.

 9. davatka

  2011-04-12 16:40

  Gal Vaičius klebono vaiko Krikštatėvis? Tik Vaičiaus darbai neatitinka deklaracijoms, deja….

 10. Jurkenas

  2011-04-13 14:07

  Labai tikiu naujuoju meru. Jo pirmieji žingsniai jau parodė, kad tai Žmogus, nepraradęs sąžinės. Galit pilti pamazgas dabar visi, bet laikas dar parodys, kad gal be reikalo jūs puolat. Sėkmės naujajam merui p.Ačui, stiprybės, ištvermės ir toliau laikytis principingumo. Mes Jumis tikim ir pasitikim.

 11. Jorė

  2011-04-13 15:21

  Gerb.Mere, jei gausite “Liepaitės” pedagogų sąrašą, kuriame ginami vagys, o ne vaikai, tai gali tapti Jums puikiu įrodymu, kokiais metodais vadovauja dabartinė direktorė: nematyk, kad aš vagiu, nematysiu kaip tu dirbi. Pačios pagrindinės šio rašto iniciatorės jau beveik mėnesį nebedirba savo tiesioginio darbo su vaikais, bet malasi per grupes, užsiima intrigomis, kurstymu. Joms yra labai patogi dabartinė situacija ir jos bijo naujo principingo vadovo, nes tada gali prireikti DIRBTI. Šis sąrašas labai geras rodiklis, kurie žmonės smukę žemiau pedagogui keliamų moralinių vertybių kartelės. Žinoma, dalis žmonių į sąrašą papuolę atsitiktinai, nes yra sąmoningai suklaidinti vadovo, siekiančio bet kokia kaina išsaugoti šiltą savo vietą, suklaidinti kitų “ypatingai nusipelniusių pedagogų”, kurie gali voliotis darbe girti ir ras užtarimą ir užuovėją pas direktorę. Esama situacija tik dar kartą įrodo, kad BŪTINA ir LABAI SKUBIAI keisti vadovą, nes situacija tapo nebevaldoma.
  Būtų labai gerai, jei savivaldybė kolektyvui išaiškintų audito išvadas, nes vadovė klaidino, melavo. Nors dalies darželio “pedagogių” neįtikins niekas, jokios išvados, net prokuratūra. Jos vadovaujasi vienu – žino, kad prie kito vadovo tokios betvarkės nebebus. O tada jau kaip kurioms veikėjoms labai liūdna…

 12. Bartas

  2011-04-13 15:30

  Pažiūrėkite, gerb.mere, kaip į savo šiltą kėdę kabinasi viena direktorė. Ką ji išdarinėja, kokius pokštus krečia, kai iš rankų slysta toks gardus kąsnis. “Liepaitėje” situacija jau tampa nebevaldoma.

 13. Buras

  2011-04-13 16:03

  Rajono valdzia turi skubiai isspresti susidariusia situacija “Liepaiteje”. Kolektyvas yra labai ligotas, tai rodo dabartiniai ivykiai. Direktorei labai reikalingi negebantys mastyti zmones, ypac dar ir turintys silpnybiu. Tada juos lengva valdyti. Juk ar gali pedagogas ginti vagyste itariamu asmenu interesus ir stoti pries vaiku interesus? Pasirodo, gali. Reikia skubiai keisti direktore, kuri ivairiais saistais susaistyta su tais ginanciaisiais. Ar gali rastvede, “atidirbti” naktine aukle ir vel ryte be pertraukos sesti i savo rastvedes vieta? “Liepaiteje” galima viskas. Ir dabar sie zmones stoja ginti “labai puikaus” vadovo. Zinot, situacija butu juokinga, jei nebutu graudi. Direktore kuria ivairius planus, kad tik neisslystu “Liepaite” is ranku. Jei jau ji butu priversta iseiti, tada bent jau savo dukra i ta vietele ikist. Absurdo teatras. Ar pajegi rajono valdzia suvaldyti sia isisautejusia direktore?

 14. Astuoni

  2011-04-13 17:32

  “Liepaite” atakuoja direktores marti, darbo metu maisosi po grupes, agituoja zmones, gasdina, kas bus, jei pasikeistu kitas vadovas. Negana to, dabar jau is vaiko auginimo atostogu atpuole ir direktores dukra i darzeli. Vaje vaje kas darosi, kai vienintelis ir tooooooks neissenkantis puikaus pragyvenimo saltinis gali issekti. Gal ivertins atitinkamos institucijos sumaisti “Liepaiteje”? Ir kiek tai gali testis??? Nusikalte asmenys turi buti nubausti. Direktore privalo prisiimti pilna atsakomybe uz visas aferas (jau neskaitant to, kad ji ir pati jas organizavo).

 15. to kaimietei

  2011-04-13 22:56

  ai ai ai kaimiete tu viska gerai zinai apie tris iarinktus i savivaldybe zmones. Tai isprusimas – ir nei vienas netinkamas tau Sakau gakl tau reikia eiti ir uzimti visas tris vietas , o dar ir visus darbotuojus pakeistum.

 16. vycka

  2011-04-14 07:11

  Žiūriu ,kad komentarai dvigubai įdomesni už patį straipsnį…D.

 17. Edmundas

  2011-04-14 13:09

  Gaila man mano buvusio gimto miesto zmoniu…Toks “vadas” vadovaus…Tyliu…O tai buvsioj Zemaiciu sostinej.Visada maniau ir manysiu,kad zemaiciai ismintingi zmones…Deja…

 18. taip

  2011-04-14 14:37

  čia visą tą purvą ant darželio pila keletas moterų, kurios pasirašo kitais vardais. tie kas skaitote, žinokit, kad visas kolektyvas yra už vadovą, bet yra darželyje kelios kurios tiesiog netelpa savyje ir pila visą tą purvą. Sugeba tik tokius komentarus rašyti.
  Ir joms jau pačioms stogas tuoj nuo savo nesąmonių nuvažiuos…
  Visos pedagogės yra šaunuolės.
  Tos kurios rašo čia tas bjaurastis, turėtų pačios į save pasižiūrėti.
  Turbūt jos nežino, ką reiškia blogas vadovas. Pilnos kažkokios pagiežos ant viso pasaulio.Tokio darželio dar reikėtų paieškoti.

 19. mnbbn

  2011-04-14 14:39

  puikus darželis

 20. 2011-04-14 14:49

  čia dirbančios pedagogės yra šaunios, sąžiningos ir ten tos keletą iš administracijos nustokit varyti ant viso kolektyvo. Aš tai niekaip nesuvokiu kaip dar jūsų ten tų kelių visos darželio moterys nepasikvietė ir neišsakė visko ką apie jus galvoja. Kaip šitaip galima visų darželio darbuotojų vardu rašyti skundus ir užsiimti tokiu purvo pylimu.

 21. laima

  2011-04-14 16:55

  buvo rasyta apie savivaldybes rinkimus , o kas isejo -pradejo rasyti apie darzeli . Visur yra piktu zmoniu, kurie nori ikasti . bet nepasiziuri savo seimoje kas darosi.jei seses, broliai pykstasi del zemes lopinelio tai ka kalbeti tarp svetimu zmoniu. Lietuviai pikti .jei kam sekasi tai pagatavi gerkle perpjauti . Taip buvo taip ir bus

 22. Mamyte

  2011-04-14 17:54

  Aha, apie savivaldybes rinkimus straipsnis, bet komentarai labai idomus. Matyt, naujoji valdzia grieztai emesi darbu su visokio plauko valdininkeliais, kad taip pakrypo tema. Apie Liepaite ka galima pasakyti: grazus, erdvus, renovuotas. Bet tai ko gero, padaryta uz europinius pinigelius. Turbut ne vienas darbuotojas neatnese is namu, kad taip nuopelnus uz tai prisiima. Siaip tai viskas ten normaliai, bet kad negrazus dalykai per audita pasirode, tai faktas. Nu negrazu, nepuosia tai. O bobynas yra bobynas, tai ir pjaunasi dabar: vienos nori isiteikti, kitos nori dar kazko. Taip buvo, taip ir bus. Kad vadovas naujas butu, tai nematau nieko bloga: juk kaip sakoma “nauja sluota geriau sluoja”. Tik per tas savo rietenas vienos su kitomis, nepamirskit, kad dirbat vaikams ir turit rupintis pirmiausia jais. Sekmes.

 23. Diplomas

  2011-04-14 20:54

  Sveiki, baigiamajam darbui turiu atlikti apklausą apie kaimo turizmą. Apklausa anoniminė. Užtruksite vos kelias minutes ir labai padėsite studentui. Ačiū visiems iš anksto! http://www.manoapklausa.lt/apklausa/270791189/

 24. Rimas

  2011-04-14 22:05

  Bet tai kokios aistros užvirė, matosi, tam darželyje. Vištidė ne kitaip. Kudakuoja dabar viena per kitą. Nu gi gerai viskas ten, labai gerai: jumoristai dirba – trijų rūšių garnyrus po 1 kg sušeria vaikui. :D DD Kas gi ten gali būti blogai.:D

 25. Žemaitis

  2011-04-14 22:56

  Parsidavelis Vaičys ir jo palydovai išdavė Raseinių konservatorius. Tačiau įvykiai Kaune ir artėjantys partijos pirmininko rinkimai, gali kai kam būti gera pamoka.Tad kviečiame neabejingus pasiimti šakes ir ateiti į talką išvalyti tą mėšlyną.

 26. Dainius

  2011-04-15 09:24

  Nauja valdžia ėmėsi darbo ? Patikrinimas, užfiksavęs pažeidimus atliktas prie prieš tai buvusios. Pažeidimai buvo daromi valdant tiems patiems, kurie dabar nusipirko buvimą valdžioje. Atsibuskit, sektantės !

 27. Gyčiui Sadūnui

  2011-04-15 12:49

  Gerb. žurnaliste, turėtumėte žinoti kuris rajono pareigūnas yra renkamas, kuris skiriamas ir kas teikia kandidatūrą. Pažiūrėjus posėdžio vaizdo įrašą, Administracijos direktorius mero teikimu buvo paskirtas į pareigas rajono tarybos sprendimu. Reikėtų skirti visuomeninį judėjimą RASAI ir koaliciją RASAI.

 28. Pritariu Žemaičiui

  2011-04-15 12:56

  Kodėl meluoja beveik Dievas Vaičys? 04-08 partija balsavo ar dalyvauti silkių koalicijoje, bet Vaičys pasakė, jūs balsuokit kaip norit, aš einu su ne komunistais. Išmesti jį nafik, iš visur….

 29. To Dainiui

  2011-04-15 16:11

  Nr praeita valdzia dirbo. Buvo EILINIS PLANINIS auditas atliktas Liepaiteje. Rasti siaubingi pazeidimai, ir tai ka sugebejo praeita valdzia padaryti – uzvilkinti, slepti, dangstyti. Geda, nes visiems aisku, kodel buvo tai daroma. Manau, kad buvusio mero Sadauskio politine karjera baigta amziams, niekas ir niekad uz ji nebebalsuos. Susidirbo paskutinemis dienomis, kad net graudu buvo ziuret. Nesugebejo su keliomis vagilkomis susitvarkyt. Ka galejo padaryti – tai tik tempti laika ir bandyti nugramzdinti.
  Aciu dabartiniam merui Acui, kuris, labai tikiuosi imsis visu grieztumu sio bjauraus reikalo.

 30. Dainius

  2011-04-15 22:00

  Ne visiems aišku. Paaiškinkit, kodėl jūsų manymu, buvęs meras tariamai dangstė TT partijos narę?

 31. Gytis Pušūnas

  2011-04-15 22:34

  Mano žiniomis, buvęs maras ir nesiruošia daugiau dalyvauti šitame kvailiukų mulkinimo spektaklyje, politika pavadintame. Jo jau ir šituose rinkimuose besireklamuojančio nesimatė. Jis, mano žiniomis, tik suteikė žmonėms galimybę rinktis.

 32. na taip

  2011-04-16 08:54

  Na taip, Liepaitės vedėja parašė pareiškimą iš darbo ir, mero manymu, po Šv,Velykų bus atleista, tik meras nepasakė su kelių mėnesių išeitine kompensacija. O kur teisėsauga? Juristai? Reikia atleisti ne savo noru, bet, matyt bijo vėl prakišti, kaip buvo su centro direktore ir seniūnu. Oi, brangiai kainuos Baltrušaičiui tie atleidimai. Bet Ačas dovanos, pats 7 posėdžius Seime praleido ir niekas neišmetė. Kiek išmokėjo už pravaikštas, Gerb. Mere? Ačiū iš anksto, tikiuosi neėmėte.
  Jeigu Vaičius taip varinės demagogiją ir meluos, aš viešai paklausiu Lino Dargevičiaus. Tauta turi teisę žinoti tiesą, tokių aferistų mums nereikia ir niekas Jūsų neišrinko, Merkliopas užleido, įsidėmėk, Vaičiau – trijų bankrutavusių UAB-ų direktoriau.

 33. To Dainiui

  2011-04-16 10:04

  Mano manymu, buves meras dangste, 1. nes iskarto nepateike prokuraturai medziagos, 2. nes vilkino darzelio turto pilna inventorizacija, 3. nes niekaip nesugebejo sudaryti tam komisijos is savivaldybes atstovu, 4. nes norejo, kad pati darzelio direktore inventorizuotu turta, neziurint i tai, kad uzfiksuoti grubus dokumentu klastojimo atvejai, (cia tas pats, kaip lieptume vagiui issitirti savo byla), 5. nes, galu gale, apie padarytas isvadas ilgai tylejo (ziurekit isvadu pateikimo data ir kada pradetas sis klausimas svarstyti. ko gero buvusiam merui tie 32 000 Lt atrode visikai neverti demesio kisenpinigiai). Apie kitas priezastis, matyt, nulemusias buvusio mero veiksmu vanguma gal patylesiu kol kas, nors paprasti zmones jas jei ne puikiai zino, tai bent jau numano. Beje, as visad laikiau p.Sadauski tiesos zmogumi. Deja, labai nusivyliau. Gaila.

 34. To to Dainiui

  2011-04-16 10:45

  Gal žinot, kodėl praeitoje kadencijoje šitam darželiui nei vieno planinio ar neplaninio audito nebuvo atliekama? Juk pažeidimai vyko, anot tikrintojos, žiaurūs. Niekas nepastebėjo? Tarybos nario Dainiaus Kačiušio žmona tame darželyje dirba, nematė? Kito tuometinių valdančiųjų atstovo L. Dargevičiaus vaikas jį lanko. Tėvelis vaiko alkano ar daržovių persirijusio nepastebėdavo?:) Etatus išdidintus kas, jei ne tuometinė taryba tvirtino?

 35. To Dainiui

  2011-04-16 13:29

  Pilnai su Jumis sutinku, sutinku su paskutiniu Jusu komentaru. Opus klausimas, nes dauguma darzelio darbuotoju taikstesi ir net dabar, iskilus i viesuma mazai dalelei faktu, intensyviai dangsto nusikaltimus. Tik del teveliu, nepastebinciu savo “apsirijusiu” darzovemis vaiku, negalima kaltinti. Juk “rijo” vaikai popieriuose tas darzoves, o ne naturoje. Apie etatus irgi sutinku, kad ne vien buves meras kaltas. Bet … kada isaiskejo ir iskilo, tikejomes is jo ryztingo ir principingo sprendimo, nes juo pasitikejom. Deja… nusivylem. Dabar labai daug vilciu sudeta i dabartini mera. Laikas parodys, nes zmones tikrai labai nusivyle vilkinimais, dangstymais. Beveik isitikine, kad teisybe yra giliai, gal kokius 12 metru, po zeme. :) O noretusi patiketi, kad vis del to gali buti ir kitaip.