Raseini? iuolaikin?s muzikos festivalis keliasi ? Ariogal?

Versija spausdinimui

Rugs?jo 89 dienomis Raseini? rajono kult?ros centro Ariogalos sal?je prat?sime festivalio Unseen notes rengini? maraton?. ? kart? tai trys labai skirtingi pasirodymai vienas iuolaikinio okio spektaklis ir du improvizacin?s muzikos koncertai.
Pirmi rugs?jo 8 d. 19 val. koncertuos kvartetas Kang Bang jauni profesional?s iuolaikin?s muzikos atlik?jai. Trumpai pristatysime kiekvien? grup?s nar?. Andrius iurys (elektronika) iuolaikin?s akademin?s, elektroakustin?s ir taikomosios muzikos kompozitorius, kartu su k?rybine komanda apdovanotas Auksiniu scenos kryiumi. Gregory Horoneko (Ryhor Kharaneka) tikras saksofon? virtuozas, savo improvizacijomis puikiai papildantis kvarteto skambes?. Nikita Kiriuchinas (klaviiniai instrumentai) daugelio muzikini? projekt? dalyvis, k?r?s muzik? spektakliams, TV laidoms. Kristupas Kmitas b?gnininkas, muzikos ir meno rengini? organizatorius.
Rugs?jo 9 d. 19 val. pristatysime iskirtin? festivalio premjer?. okio spektaklis Tyl?jimai pakvies i?rovus pasinerti ? b?gan?i? min?i?, kurios danai kyla prie umiegant, kelion?. Oland? kilm?s raytojas Matthijs Van Boxsel savo analiz?se iskiria mogaus patiriam? ?sp?d? ir harmonijos poj??io buvim? ar nebuvim?. Remdamosi raytojo mintimis ir abstrak?iais, ta?iau gana aiki? intencij? turin?iais ?vaizdiais, ok?jos Elmyra Ragimova, Sigita Jurakait?, Viktorija Praninskait? (August? Gelinyt?, L?ja Povilaityt?) daugiasluoksniame judesyje dark techno muzikos stiliaus pripildytoje scenoje tyrin?ja b?gan?i? min?i? patirtis ir siekia rasti atsakym? ? klausim? Kas yra tyla?. Choreografij? pasirodymui suk?r? Paulius Prievelis, jo monospektakl? Katin?li? tyl?jimas m?s? festivalyje mat?me prie kelet? met?.
Antras vakaro koncertas puikiai inom? Lietuvoje diazo ir kitos iuolaikin?s muzikos atlik?j? trio: Vytautas Labutis (saksofonai, efektai), Indr? Dirg?lait? (vokalas) ir Kristupas Kmitas (b?gnai, perkusija, brikoliaas). Muzikantai atliks laisvos improvizacijos kompozicijas, jose taip pat gal?sime igirsti klasikinio diazo, soulo, laisvojo diazo stiliaus atgarsi?.
Taigi dar vienas iskirtin?s muzikos pristatymas, ? kart? su iuolaikinio okio prieskoniu, kvie?ia muzikos gurmanus apsilankyti Ariogaloje istoriniame miestelyje, iemet ven?ian?iame garbing? 770 met? jubiliej?.
Projekt? i dalies finansuoja Lietuvos kult?ros taryba.
Ar?nas Kazlauskas,
projekto vadovas

Komentarų nėra