Raseini? specialiosios mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte

Versija spausdinimui

Raseini? specialiosios mokyklos atuoni? mokini? grup?, lydima mokyklos direktor?s Sandros Maslauskien?s bei mokytoj? Vilmos Vedauskien?s ir Ovidijaus Jurgu?io, gegu?s pradioje dalyvavo tarptautiniame projekte Estijoje, kurio tikslas pl?toti Lietuvos ir Estijos ne?galaus jaunimo bendravim? pasitelkiant abiej? ali? liaudies folklor?, tradicijas ir papro?ius. Projekto organizatorius mokyklos socialinis partneris Raikklos (Raplos apskritis, Estija) specialioji mokykla. Projekto organizatoriai kruop?iai pareng? program?, labai atsakingai ir nuoirdiai r?pinosi projekto dalyvi? grupe i Lietuvos. Keturias dienas mokyklos mokiniai kartu su est? mokini? grupe dalyvavo etnokult?rin?se, paintin?se, menin?se veiklose. Ivykoje ? Talin? susipaino su senamies?io istorija, nacionaline Estijos virtuve. Viena diena buvo skirta Estijos specialiajam ugdymo procesui painti. Mokiniai dalyvavo technologij?, muzikos, dail?s, okio pamokose. Vaikinai gamino medio faneros d?utes, merginos ruo? tradicinius estikus ukandius ir desertus. Visi mok?si dainuoti lietuvi? liaudies dainas est? kalba, okti tradicinius estikus okius. Nuostab?s ir ?simintini draugyst?s vakarai kartu aidiant, sportuojant, mokantis est? ir lietuvi? kalbos odi?! Daug ilt? emocij? dovanojo bendras draugyst?s koncertas, jame menin? program? pristat? ir Raseini? specialiosios mokyklos mokiniai.
Kitas projekto etapas numatytas ruden? rugs?jo m?nesio pabaigojespalio pradioje Raikklos specialiosios mokyklos mokini? grup? laukiama Raseiniuose. i tarptautin? patirtis pad?jo sustiprinti mokini? socialinius ?g?dius, paskatino savarankikum? ruoiantis kaip galima savarankikesniam gyvenimui.
Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
direktor?

Komentarų nėra