Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija kviečia priešmokyklinukus

Siųsti Versija spausdinimui

Žengia kalendorinis pavasaris kartu atnešdamas tėveliams pamąstymų, kad 5–6 gyvenimo metais prasideda naujas vaiko gyvenimo etapas – pasiruošimas mokyklai. Būtent šiuo laikotarpiu intensyviai formuojasi vaiko asmenybės bruožai, jis mokosi valdyti savo emocijas, geba riboti savo norus, mokosi koncentruoti dėmesį, bendrauti ir bendradarbiauti, nusiteikti mokytis. Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojų komanda pasiruošusi padėti priešmokyklinio ugdymo laiptelį įveikti įdomiai ir sklandžiai. Pagal poreikį vaikams teikiama logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo pagalba. Muzikos veiklas veda meninio ugdymo pedagogas. Vaikai sportuoja sporto salėse, stadione su fizinio lavinimo mokytoju. Pritaikyta aplinka vaikų maitinimui valgykloje, pietų miego poilsiui ir buvimui gryname ore žaidimų aikštelėje. Mažieji susipažįsta su plačiais mokyklos koridoriais, biblioteka, interaktyvia klase, lauko teritorija, jaučiasi drąsūs ir saugūs. Saugumą užtikrina atskiras įėjimas, savas priešmokyklinukų korpusas. Progimnazija teikia vaikų pavėžėjimą mokykliniu autobusu. Dienos rit­mas suplanuotas taip, kad rutina ir ugdymosi struktūra būtų vaikams pažįstama pirmoje klasėje. Akademinių rezultatų siekiame kūrybiškai, pasitelkdami inovatyvius ugdymo metodus ir patyriminę veiklą, žaisdami, veikdami ir tyrinėdami. Progimnazija kviečia visus norinčius lankyti dvi priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ ir „Žiniukų“ grupes 10,5 val., nuo 7.00 val. iki 17.30 val., teikti prašymus dėl priėmimo 2022–2023 mokslo metams. Augsime kartu darnioje bendruomenėje, kurioje svarbus kiekvieno vaiko augimas savo tempu bendraujant su suaugusiaisiais ir bendraamžiais.
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos
priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Komentarų nėra