Raseiniuose bus ieškoma netradicinės orientacijos valdininkų

Siųsti Versija spausdinimui

Šarūnas BARKAUSKAS

Elgiasi iškrypėliškai

Kiek Raseinių r. savivaldybėje yra netradicinės orientacijos valdininkų? Į tokį gana subtilų klausimą atsakyti nelengva, nes netradicine orientacija piktnaudžiaujantys tarnautojai slepiasi kaip įmanydami. Nors, kita vertus, su tokiais tarnautojais yra susidūręs tikrai ne vienas, o gal net ir visi kada nors apsilankę savivaldybėje, mat netradicinės orientacijos valdininkais galima laikyti tuos valstybės samdomus darbuotojus, kurie iškreiptai (iškrypėliškai) vykdo savo pareigas. Kaip teisingai reikia vykdyti pareigas, nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir Seime rengiamas Tarnautojo elgesio kodeksas.  Minėtuose dokumentuose numatyti reikalavimai nepriekaištingos reputacijos valdininkams.
Reikalavimų esmė – biudžeto lėšomis samdomi tarnautojai turi tarnauti žmogui, tai yra stengtis, kad į valstybės įstaigą atėjęs bet kuris pilietis čia jaustųsi laukiamas, savas ir reikalingas. Tačiau tam tikra dalis tarnautojų tokių tradicijų net neketina laikytis, todėl juos ir vadiname netradicinės orientacijos valdininkais. Jiems būdinga nepotizmo liga, kai palankumas ir dėmesys demonstruojamas ne paprastam savivaldybės lankytojui, bet tik artimiesiems – giminaičiams, pažįstamiems, giminaičių pažįstamiems ir panašiai.  Tokie iškrypėliški polinkiai ir įpročiai katastrofiškai smukdo savivaldybės įstaigų prestižą ir,kas blogiausia, tie įpročiai linkę sparčiai plisti. Iškrypėliškų polinkių apsuptyje atsidūrę tradicinės urientacijos valdininkai ilgainiui ima gėdytis savo senoviškų pažiūrų ir keičia įprastą elgesį – su eiliniais savivaldybės lankytojais bendrauja atžagariai, tačiau ypač lipšnūs būna su  įtakingų politikų giminaičiais, pažįstamais ir panašiai.

Skatina emigraciją
Piešinys Donato Mockaus.
Įtariama, kad netradicinės orientacijos valdininkai  įkūrė pogrindinį lietuvių emigracijos skatinimo skyrių. Visaip demonstruodami abejingumą žmogui, jie siekia, kad kuo daugiau piliečių išvyktų į užsienį, nes tuomet jų mažiau lankysis savivaldybėse ir nekvaršins galvos netradicinės orientacijos valdininkams, kuriems susidarys puikios sąlygos nevaržomai ir pačiu intymiausiu būdu bendrauti su giminaičiais, gerais pažįstamais ir visais kitais, kurie savo įtaka ar kraujo ryšiais yra nusipelnę gauti protekcijų ir kitų, ne kiekvienam mirtingajam prieinamų vertybių.
Kalbama, kad emigracijos skatinimo skyrius yra parengęs „Piliečių atgrasymo (atstūmimo) nuo savivaldybės įstaigų strategiją“, kurioje aprašomas kompleksas priemonių, padedančių atsikratyti vadinamųjų paprastų savivaldybės lankytojų. Netradicinės orientacijos valdininkams svarbioje strategijoje daug dėmesio skiriama pokalbiams telefonu. Instrukcijoje patariama atsiliepti tokiu tonu, kad skambinantysis iš karto suprastų, jog yra visiškai nepageidaujamas. Įprastas, tradicinis bendravimo telefonu etiketas įstaigų darbuotojams rekomenduoja atsiliepti po trečiojo signalo. Pasisveikinimas ir balso tonas turi būti toks, kad atitiktų skambinančiojo lūkesčius. Tačiau netradicinės orientacijos valdininkai linkę vadovautis visiškai kitokiomis nuostatomis. Atsiliepdami telefonu jie paprastai parenka tokį toną, kuris interesantui turėtų sukelti asmeninio nereikšmingumo ir menkumo pojūtį. Toks žmogus, kalbėdamasis su valdininku, pats sau pasijunta antipatiškas, nemalonus tipas. Būtent to ir siekia netradicinės orientacijos valdininkai. Jiems visiškai nesvarbu, kad skambinantys laukia dėmesio ir supratimo, nes dėmesys ir supratimas valdiškose įstaigose, kaip minėta, neretai skiriamas tik saviems – giminėms irartimiesiems.
Tačiau pasitaiko tokių skambinančiųjų, kurių nesugniuždo atžagarus atsiliepusio valdininko tonas ir jie pateikia valdininkui kai kurių klausimų. Bet taip jie padaro didelę klaidą, mat netradicinės orientacijos valdininkai paprastų piliečių klausimus suvokia kaip priekaištus ir bereikalingą kabinėjimąsi. Todėl pilietis būna išvadinamas akiplėša, komunistu, girtuokliu ir labai ilgam praranda norą vėl surinkti valdininko telefono numerį.

Kavos reikšmė

Netradicinės orientacijos valdininkai turi savo lyderius, apie kuriuos telkiasi. Ypač populiarūs yra kavos gėrimo ceremonijų puoselėtojai. Paprasti savivaldybių lankytojai linkę skųstis, kad valdininkai skiria labai daug laiko kavos gėrimo ritualams. Tačiau netradicinės pakraipos tarnautojai tokius priekaištus kategoriškai atmeta. Jie tvirtina, kad valdininkų kabinetuose vykstantys kavos ritualai plėtoja vidinę komunikaciją, kuri yra labai svarbi kiekvienos įmones veiklai, nes tyrimais nustatyta, jog prasta vidinė komunikacija gali net 40 proc. sumažinti įstaigos veiklos produktyvumą.Nenuostabu, jog be paliovos tobulindami vidinę komunikaciją, netradicinės orientacijos valdininkai gerokai apleidžia išorinės, viešosios komunikacijos sritis, ir tai juos dar labiau atitolina nuo savivaldybės gyventojų interesų.
Vietoj to, kad aptarinėtų, kaip sutvarkyti vandens tiekimą į kai kuriuos Raseinių kvartalus arba kaip atidaryti naujus visuomeninio transporto maršrutus į atokesnius rajono kaimus, netradicinės orientacijos valdininkai daugybę laiko praleidžia gyvai aptarinėdami Fukušimos avarijos aplinkybes, galimas pasaulio pabaigos datas,  Islandijos ugnikalnio Ejafjadlajokudlio išsiveržimą, grėsmingas klimato atšilimo tendencijas, Europą alinančios sausros padarinius, gaisrus Australijoje,  žemės nuošliaužas Malaizijoje, Baltarusijos rublio situaciją ir panašiai.
Jei aptarinėjant šias temas kabinete pasirodo paprastas savivaldybės lankytojas ir išdrįsta užsiminti turintis tam tikrų klausimų, vidinės komunikacijos seanso dalyvių veiduose pasirodo išraiškos, kurios (maždaug) sako: „siaubas, kaip man įgriso ta demokratija“, „na, ir akiplėša“, „tuojau aš tave pastatysiu į vietą“ ir pan.
Netradicinės pakraipos valdininkai yra labai toli pažengę ne tik vidinės komunikacijos srityje, bet ir kitokioje labai reikšmingoje veikloje: pavyzdžiui, jie yra puikūs pieštukų drožėjai, suglamžytų dokumentų mėtymo į šiukšlių dėžę čempionai, nenuilstantys anekdotų pasakotojai ir tikri asketai, galintys su paprastais savivaldybės lankytojais visiškai nebendrauti savaites ar net mėnesius.
Išgirdę apie Raseinių rajono mero iniciatyvą pertvarkyti savivaldybės darbą, jie svarsto: kurlink bus einama – R. Ačo diktatūros link ar R.Ačo demokratijos link? O gal kokiais nors tvarkos ir teisingumo klystkeliais?

Ketina protestuoti

Netradicinės orientacijos valdininkai linkę pabrėžti, kad jiems nesaugu gyventi gana grubioje ir agresyviai nusiteikusioje visuomenėje, todėl jie nuolat ieško kelių, kaip būtų galima apsaugoti savo interesus ir unikalų gyvenimo būdą.„Alio, Raseinių“ krapšotyrininko duomenimis, bijodami pokyčių jie ketina įkurti profsąjungą, kuri į vieną kumštį sutelktų arbatos ir kavos klubų narius, brendžio, likerio ir šampano skanautojus, anekdotų pasakotojų būrelių aktyvistus, pieštukų drožėjų gildiją ir Penktadienio garbintojų sambūrį.
Beje, Penktadienio garbintojųs ambūris savivaldybėje turi daug pasekėjų. Tą dieną sambūrio nariai ateina ypatingai pasidabinę. Gražiausiai apsirengusios damos tą dieną savo apdarus noriai demonstruoja savivaldybės koridoriuose ir pagrįstai tikisi, kad joms koks nors kolega aistringai įžnybs į šoną ar kitą vietą.
Penktadienio garbintojų sambūris ypač aktyvią veiklą pradeda iš karto po penktadienio pietų – atsisako įprasto kasdienio darbo ir surengia bendrus ritualus su kavos, arbatos, brendžio, likerio ir šampano sekcijų aktyvistais. Jeigu tuo metu paskambina koks nors interesantas, jis tampa tikru netradicinės orientacijos valdininkų priešu ir įrašomas į juoduosius sąrašus.

Bijo išpuolių

Pradedant netradicinės orientacijos valdininkų paieškas Raseinių rajono savivaldybėje, svarbu išsiaiškinti, kokiu mastu šis reiškinys paplitęs. Nustatyti jo ribas gana sudėtinga. „Alio, Raseinių“ krapštotyrininko nuomone, netradicinės orientacijos valdininkų savivaldybėje ir jos valdomose įstaigose yra mažuma. Drįstame teigti, kad dauguma tarnautojų yra pasiryžę dirbti profesionaliai ir sąžiningai.
Kaip tuos nesąžiningus surasti? Akivaizdu, jie niekada neprisipažins esantys netradicinės orientacijos, atkakliai tvirtins, jog yra geriausių tradicijų tęsėjai ir puoselėtojai.
Tačiau galima sulaukti ir išpuolių. Drąsesni gali imti triukšmauti, jog pažeidžiamos teisės į pasirinkimo laisvę, jog Raseiniuose stinga tolerancijos kitaip manantiems ir jaučiantiems. Atsiras tvirtinančių, kad netradicinės orientacijos valdininkus atsiriboti nuo gyventojų skatina nesaugumo jausmas, kurį gimdo agresyvi aplinka, žmonių nepasitenkinimas valdiškomis įstaigomis. Pasakojama istorija, kad neva vienas savivaldybės lankytojas bandė apiplėšti netradicinės orientacijos valdininką. Atėjęs į kabinetą žmogus reikalavo darbo. Valdininkas išsigandęs paskambino policijai ir pranešė apie užpuoliką, kuris grasino atimti iš jo valdišką kėdę. Suprantama, kad po tokių išpuolių kai kurie valdininkai gali pasidaryti labai jautrūs, nelinkę bendrauti su nepažįstamais, atsitiktiniais žmonėmis. Savivaldybės lankytojai jiems būtent tokie ir atrodo – visiškai nepažįstami, tolimi su savo bėdomis ir rūpesčiais. Kai aplinkui valdininkus susitelkusi tokia agresija,jiems tiesiog būtinas atsiribojimas kavos, brendžio klubuose, Penktadienio garbintojų sambūriuose ir kituose šiuolaikiniuose tarnautojų judėjimuose.

Bevaisės pastangos (rimtoji dalis)

Sugrąžinti valdininkų orientaciją į tradicines vėžes bandoma nuo nepriklausomybės atkūrimo, kai Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti Tarnautojo etikos kodekso projektą,
kuriuo siūloma įtvirtinti etiškos, lojalios ir garbingos tarnystės žmonėms principus. Tačiau Raseinių r. savivaldybės darbą ketinantis reformuoti R. Ačas negalės remtis Valstybės tarnautojo elgesio kodeksu, nes toks dar nėra patvirtintas.  Iki šiol yra parengti du Valstybės tarnautojo elgesio kodekso projektai: 2003-iaisiais ir 2006-aisiais metais, tačiau nei vienas nebuvo priimtas. Praėjusiais metais kodeksui parengti buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja Seimo narė Agnė Bilotaitė.
Dabar valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir atskirų institucijų prisiimtos etikos taisyklės. Pagal juos valstybės tarnautojai savo darbe privalo gerbti žmogų ir valstybę, pagrindines žmogaus teises bei laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus ir teismų sprendimus. Valstybės tarnautojai turi vadovautis teisingumo principu, tai yra,būti visiems vienodi, nepaisant gyventojų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų. Jie turi būti teisingi spręsdami prašymus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis ir valdžia. Darbo grupei vadovaujanti A. Bilotaitė tikisi, kad parlamentarai nedels priimti Tarnautojų elgesio kodeksą, apie kurį diskutuojama jau aštuonerius metus. Anot A. Bilotaitės, visi valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybių įmonių ir įstaigų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojai privalės atitikti minimalius kriterijus.
Pagal projektą, tarnautojas būtų laikomas neatitinkančiu minimalių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jeigu bus pripažintas kaltu dėl tyčinio sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir turės neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, jeigu bus nuteistas už nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupciją, piktnaudžiavimą, jeigu įklius piktnaudžiaudamas alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinės medžiagomis. Parlamentarė pabrėžė, kad šių kriterijų tarnautojai privalės laikytis ne tik tarnybos metu, bet ir laisvalaikiu.
„Asmenys, neatitinkantys reikalavimų, būtų nepriimami į tarnybą arba būtų atleisti iš pareigų“, – tvirtino jauna politikė. Jos teigimu, nustatyti nepriekaištingos reputacijos kriterijai turėtų būti visiems suprantami. „Juk nenorėtume, kad mūsų vaikai mokytųsi pas pedagogą, kuris teistas už sunkų nusikaltimą“,– svarstė ji. Kodekso projekte taip pat numatyta, kad pagrindiniai tarnautojų elgesio principai tarnybos metu yra šie: patikimumas, skaidrumas ir efektyvumas.
Tarnautojai būtų įpareigoti sakyti tiesą, vengti dviprasmybių ir išsisukinėjimų, rodyti pagarbą, būti lojalūs, dėmesingai išklausyti asmenis, laikytis įsipareigojimų, būti nešališki, vengti interesų konflikto, nepriimti dovanų, pinigų, paslaugų, lengvatų.
Ar sulauksime tokių laikų Raseinių rajono savivaldybėje?

1 Komentaras

 1. Skaitytojas

  2011-05-26 15:12

  Perskaičiau šį straipsnį ir persigandau. Jei komentaruose netradicinės orientacijos pilietį pavadini kokio nors paukščio vardu, tai komentarą rašęs žmogus yra patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn. O čia visi savivaldybės darbuotojai vadinami netradicinės orientacijos valdininkais (iškreiptais, iškrypėliškiais). Net ne juokinga, kur link einame. Citata – (Savivaldybės veiklą ketinančio gerinti mero Remigijaus Ačo laukia beveik neįveikiama užduotis). Nesuprantu kaip meras nustatys netradicinės orientacijos( iškrypėliškių) skaičių?
  O merui bus iš tikrųjų sunku – sunku reikalauti iš kitų, kai tas etikos ir moralės normas, viešus ir privačius interesus yra pažeidęs pats, yra į darbą Seime kovo neatvykęs 7 kartus.
  Dėl kavos – darbuotojai turi teisę į poilsį, įeinantį į darbo laiką ne tik asmeninės higienos ir fiziologiniams poreikiams, bet ir atsižvelgiant į rizikos veiksnius ir darbo pobūdį turi būti sudarytas pertraukų sąrašas, nurodoma poilsio vieta, trukmė, pertraukų panaudojimas ir pan.
  Aš nežinau kaip pasielgs Savivaldybės darbuotojai, aš tai nedovanočiau.