Raseiniuose pristatyta nauja knyga

Siųsti Versija spausdinimui

Rugsėjo 30 d., ketvirtadienį, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje vyko raseiniškio Albino Stakausko knygos „Žuvies dienoraščiai“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo gausus būrys raseiniškių ir svečių. Renginio vedėjas Edgaras Juška perskaitė Lietuvos rašytojų sąjungos nario Viktoro Gulbino recenziją, kurioje akcentuota, kad A. Stakausko knyga „Žuvies dienoraščiai“ – atvira, „nenusaldinta“, kartais kiek įžūloka, dramatizuojanti, aktuali, ironizuojanti, turinti stiprų literatūrinį ir energetinį užtaisą. Ji deramai papildys geriausių Raseinių krašto literatūrinės kūrybos atstovų leidinių fondą. Visą gyvenimą autoriaus rašyti eilėraščiai, neskelbti atskira knyga, džiugina ir turiniu, ir formomis. Labai vykusiai eilėraščius papildo paties autoriaus atliktos grafikos iliustracijos. Knygoje vienas svarbiausių klausimų – egzistencija, kitaip tariant, žmogaus dvasinio pasaulio santykis su būtimi.
Knygos pristatyme autoriaus eilėraščius skaitė Raseinių rajono kultūros centro Mėgėjų teatro aktoriai Sandra Maslauskienė, Nijolė Kavaliauskienė,
E. Juška, knygos autorius A. Stakauskas, Raseinių meno mokyklos mokytoja Romena Godelytė-Irkmonienė, skaitovas Darius Peckus. Koncertavo Raseinių bardai Darius Leveckis ir Rytas Germanavičius.
Knyga „Žuvies dienoraščiai“ – antroji A. Stakausko knyga.
2015 m. Albinas kartu su kraštiečiu fotomenininku Jonu Danausku išleido miniatiūrų ir fotografijų albumą „Raseiniai“ (2016 m. – pakartotinis šio albumo leidimas). „Žuvies dienoraščių“ leidybą rėmė Raseinių rajono savivaldybė, UAB „Danspin“ ir UAB „Naftrus“. Knygą redagavo autorius, maketavo Kristina Bendžiūtė.
Lietuvos rašytojų sąjungos nariai V. Gulbinas ir Edmundas Janušaitis dėl objektyvių priežasčių negalėję dalyvauti renginyje raštu A. Stakauskui perdavė nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus. Autorių taip pat sveikino Kauno miesto ir Raseinių rajono savivaldybių vadovai ir atstovai, literatai, kitų institucijų ir organizacijų atstovai, artimieji. Knygos pristatymas taip pat planuojamas Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje ir kitose bendruomenėse bei bibliotekose.
Vakaro metu A. Stakauskas paaiškino, kad knygos pavadinimą lėmė tai, kad jis gimęs po žuvies ženklu, o visą gyvenimą rašyti eilėraščiai su datomis nugulė į storus sąsiuvinius, kaip ir dienoraščius… Pasak Albino, rugsėjo 30 d. jis norėjo padėti paskutinį tašką eilėms.
Tą pačią knygos pristatymo dieną autorių pasiekė žinia, kad mirė jo mama. Renginio dalyviai A. Stakausko mamos atminimą pagerbė tylos minute. Vakaro vedėjas E. Juška paskelbė, kad tai buvo paskutinė Albino dovana mamai…

Edvardas Kelmiškis

Komentarų nėra