Remigijau, užtraukim šienapjūtės dainą!

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Šiandien UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ išgyvena ne pačius geriausius laikus. 2011 metais vienintelė iš Savivaldybei pavaldžių įmonių dirbusi pelningai, šiemet dėl lėšų stygiaus priversta mažinti ne tik darbų apimtis, bet ir etatų skaičių. Dar nespėję persiristi į antrąjį pusmetį, komunalininkai jau skaičiuoja patirtus nuostolius, o ateities prognozės miglotos.

Mažiau lėšų, mažiau darbų

Kiekviena seniūnija iš Savivaldybės biudžeto gauna tam tikrą lėšų dalį ir samdo komunalininkus įvairiems aplinkos tvarkymo, gerovės darbams atlikti.

Pasak UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus Jono Kiaušo, pernai iš Savivaldybės biudžeto šiems darbams buvo skirta 2,75 mln. Lt, o šiemet – 2,48 mln. Lt, tai yra, 264 tūkst. litų mažiau. Be to, 56 tūkst. Lt šiemet mažesnis kelių priežiūros fondas.

Tačiau direktorius su mažesniu finansavimu susitaikęs: „Nieko nepadarysi – kaip ir visoms kitoms organizacijoms, taip ir mums šiemet skirtas mažesnis biudžetas.“

Siekiant išsiversti su turimomis lėšomis, rajono seniūnų prašymu nuo š. m. kovo 1 d. iki pat spalio pabaigos visose seniūnijose išjungtas gatvių apšvietimas. Vienintelė šviesi atkarpa rajone – Raseinių miesto Vilniaus g. nuo senosios vaistinės iki Jurbarko g. Žibintai čia spingsi nuo 22.45 val. iki 4 val. ryto. Nuo balandžio 1 d. puse etato dirba miesto valytojos – dabar jos miestą švarina tik kas antrą dieną.

Štai tokiais būdais bandoma sutaupyti tamsiajam ir šaltajam metų sezonui, kai gatvių apšvietimas ir valymas neišvengiamai būtini.

Viena šaka dengia kitą

„Raseinių komunalinės paslaugos“ – daugiašakė įmonė, apimanti daug veiklos sričių. Kai kurios komunalininkų teikiamos paslaugos, kaip antai žaliųjų plotų priežiūra, nešė pelną. Kitos, tokios kaip atliekų surinkimas ir tvarkymas, gatvių apšvietimas, – nuostolingos. Nuostolingą veiklą kompensuodavo pelningoji, kitaip sakant, viena veiklos šaka padengdavo kitą. Pavyzdžiui, 2011 m. bendrovės veiklos rezultatas – 51 tūkst. Lt grynojo pelno. Deja, pirmoji šių metų pusė grėsminga – įmonė jau patyrė 153 tūkst. Lt nuostolį. Daugiausia nerimo kelia atliekų surinkimas ir tvarkymas – nuo metų pradžios nuostolis siekia 103 tūkst. Lt. Beje, nuo gegužės 19 d. vienuolikoje iš dvylikos seniūnijų žaliuosius plotus šienaus nebe komunalininkai, o privačios bendrovės.

Žaliųjų plotų priežiūra – privatininkų rankose

„Raseinių komunalinėms paslaugoms“ nuo pat gyvavimo pradžios, be gausybės kitų veiklų, Savivaldybė buvo patikėjusi viso rajono žaliųjų plotų ir medžių priežiūrą. 2012 m. rajono biudžete šiai veiklai numatyta skirti 437 tūkst. Lt. Šiemet komunalininkai jau atliko šienavimo darbų maždaug už 100 tūkst. Lt. Sėkmingai žaliuosius plotus bei medžius prižiūrėjusius komunalininkus sustabdė netikėtas rajono valdžios sprendimas: gegužės mėnesį visos seniūnijos paskelbė įmonių, kurios galėtų atlikti rajone šienavimo darbus, apklausą. Joje dalyvavo trys įmonės: UAB „Agrorema“, UAB „Tikas“ ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Komunalininkams rezultatai nebuvo palankūs: keturiose seniūnijose šienaus „Agrorema“ (apie 196 tūkst. Lt), septyniose – UAB „Tikas“ (apie 137 tūkst. Lt), o „Raseinių komunalinėms paslaugoms“ atiteko vienintelė Girkalnio seniūnija, kuriai šienauti viso labo skirta 11 tūkst. Lt. Perdavus žaliųjų plotų priežiūrą privačioms bendrovėms, Raseinių komunalininkams nuplaukė apie 330 tūkst. Lt. Iš viso šiemet komunalinis ūkis turės išsiversti su 650 tūkst. Lt mažesniu biudžetu nei pernai.

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nariui Algirdui Griciui nuostabą kelia tai, kad visi 12 rajono seniūnų aplinkos tvarkymo ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos pirkimo apklausai pasirinko tris tas pačias bendroves. Jo nuomone, rajone tikrai yra daugiau įmonių, galinčių atlikti minėtąsias paslaugas. Valdybos nario teigimu, negalima atmesti versijos, jog seniūnams kažkas davė nurodymus, kurias būtent įmones kviesti dalyvauti apklausoje. Įvykdžius apklausą paaiškėjo, kad už didžiausią sumą šitų paslaugų atliks UAB „Agrorema“, kuriai vadovauja Orestas Jankauskas (mero R. Ačo svainis, tas pats, iš kurio dar būdamas Seimo nariu R. Ačas nuomojosi Raseiniuose biuro patalpas už3000 Lt, – aut. pastaba). Antra pagal sumą paslaugų teikėja – UAB „Tikas“, kuriai vadovauja Jūratė Vaitkienė (aktyvi partijos Tvarka ir teisingumas Raseinių skyriaus narė). „Raseinių komunalinėms paslaugoms“ beliko tik trupiniai – viena vienužė Girkalnio seniūnija.

„Tik atsitiktinumas“

Atliekų surinkimas ir tvarkymas – „Raseinių komunalinėms paslaugoms“ bene nuostolingiausia veiklos šaka, nuo metų pradžios jau atnešusi 103 tūkst. Lt nuostolį. Mokestį už atliekų išvežimą gyventojams nustato ir surenka Savivaldybė, kuri komunaliniam ūkiui sumoka tik už surinktų atliekų tonas. Žymiai pabrangus energetiniams resursams, šiuo metu galiojantis 2008m. rajono Tarybos patvirtintas 103,10 Lt/t įkainis neatitinka realios padėties, todėl „Raseinių komunalinės paslaugos“ kreipėsi į rajono merą bei administracijos direktorę su prašymu įkainį padidintiiki 140,60 Lt/t.

Gegužės 25 d. rajono Tarybos posėdyje šis klausimas buvo svarstytas. Tarybos narys Valdemaras Jacikas ragino kolegas balsuoti už įkainių padidinimą. Jis teigė, kad šienavimo paslaugą perleidus „niekaip su ponu meru nesiejamoms įmonėms“, Raseinių komunalinis ūkis sunkiai begalės išgyventi. „Kodėl negalėjome toliau leisti pjauti žolę komunaliniam ūkiui, irgi suprantama. Kadangi Savivaldybės taryba privalo skatinti verslą, buvo priimtas, ko gero, teisingas sprendimas perleisti šituos darbus tikrai niekaip su ponu meru nesiejamoms įmonėms, nes vienai iš jų, „Agroremai“, vadovauja ponas Jankauskas, kuris yra tolimas giminaitis, o kitai– partijos Tvarka ir teisingumas narė. Tikrai aš šito nesieju, tai yra tik atsitiktinumas“, – negailėjo ironijos V. Jacikas.

Tuokart net buldozerio veikimo principus gerai įvaldęs meras nepaneigė V. Jaciko argumentų. Visgi dauguma tarybos narių nepritarė, kad komunalininkams būtų padidintas įkainis už atliekų surinkimą. Administracijos direktorė atsako
Kodėl šiemet prireikė paskelbti apklausą dėl aplinkos tvarkymo ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos pirkimo? Kodėl visi 12 rajono seniūnų apklausė 3 tas pačias bendroves? „Alio, Raseiniai“ bandė išpešti komentarą iš Savivaldybės administracijos direktorės Aurelijos Ložytės. Deja, valdininkė neturėjo laiko bendrauti su žiniasklaidos atstovais. Klausimus ji liepė pateikti raštu. Atsakymų iš tikrųjų sulaukėme, iš kurių paaiškėjo, kad „Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja Savivaldybės administraciją racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas. Dėl to ir buvo paskelbta įmonių apklausa. Kiek apklausoje dalyvavo bendrovių, tiek seniūnijos jų ir kvietė. Konkursą laimėjusios bendrovės šiemet atliks darbų už 340 tūkst. Lt. Įmonės laimėtojos buvo pasirinktos pagal mažiausios kainos kriterijų. Savivaldybės administracija rajono Tarybos sprendimus vykdo, o ne komentuoja. Seniūnijos su konkursą laimėjusiomis įmonėmis sudarė sutartis iki šių metų gruodžio 1 d.“

Kaip išgyventi?

Prieš porą savaičių UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdyba nusprendė, kad nuo birželio 1 d. Raseinių komunalininkai bei Pagojukų, Viduklės, Girkalnio, Šiluvos padaliniai dirbs tik 4 dienas per savaitę. Ariogalos padalinyje dar sudėtingesnė situacija – numatyta vos 3 darbo dienų savaitė.

Iš 127 dirbančiųjų jau atleista 12 žmonių, jiems iš viso išmokėta apie 30 tūkst. Lt išeitinių kompensacijų. 18 darbuotojų pervesta dirbti 0,5 etato, o likusiems – 20 proc. sumažinti atlyginimai.

Jei bendrovė iki pat metų pabaigos dirbtų sutrumpintą savaitę, direktoriaus paskaičiavimais pavyktų sutaupyti apie 250 tūkst. Lt. Bet tai padaryti bus labai sudėtinga. „Mes galime iki spalio tokiu grafiku dirbti, o lapkritį jau prasideda žiemos laikotarpis – jei pradės snigti, teks dirbti ir šeštadienį, ir sekmadienį, po 14-16 val. per parą, – pagrįstai nerimauja J. Kiaušas. – Tikimės nemažai užsidirbti papildomai: teikiame paslaugas statybinėms organizacijoms, iš mūsų samdo techniką. Pakartotinai kreipsimės į rajono Tarybą ir prašysime, kad mums padidintų atliekų tvarkymo įkainį. Jei taryba tam pritars ir atliekų tvarkymas taps nenuostolingas, tada tra-
gedijos tikrai nebus. Išgyvensime.“

Iš antrų rankų

Praėjusią savaitę „Alio, Raseiniai“ sulaukė miesto gyventojo skambučio. Žmogus nepatenkintas burnojo, kad teritorija tarp Šaltinio mokyklos ir vadinamojo bažnyčios tvenkinio dar nešienauta, o žolė jau siekia juosmenį. Vaikai, palaigę po pievą, namo parsinešė erkių. Nuskubėjome pas Raseinių miesto seniūnijos seniūną Joną Elzbergą. Jis paaiškino, kad miesto žaliųjų plotų priežiūros konkursą laimėjusi UAB „Agrorema“ gegužės pabaigoje dar nebuvo pilnai pasiruošusi atlikti šiuos darbus. Pasak seniūno, naujieji žaliųjų plotų prižiūrėtojai nesuspėja laiku nušienauti jiems priskirtų teritorijų, todėl jie pasamdė UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kad pagelbėtų nupjauti žolę. J. Elzbergas teigia, kad maždaug po savaitės visi miesto žalieji plotai atrodys kuo puikiausiai.

Ar tai reiškia, kad komunalininkams įsižiebė vilties kibirkštėlė bent iš antrų rankų atgauti šienautinų plotų dalį?

Prielaidos

„Kiek žmonių taps bedarbiais vien dėl to, kad abi įmonės, siejamos su Aču, gautų darbo, – „Alio, Raseiniams“ komentavo rajono Tarybos narys V. Jacikas. – Kiek man žinoma, visai neseniai buvo nupirkta žolės pjovimo įrangos, kuri išdalinta seniūnams. Kas gali paneigti tikimybę, kad už socialines išmokas turintys atidirbti asmenys su seniūnijų technika šienaus, o šitoms dviems išskirtinėms įmonėms bus sudaryta galimybė tik sustatyti aktus ir gauti pinigus. Dėl valdančiosios daugumos nepadidinti įkainiai už šiukšlių išvežimą. Tai neturi nieko bendro su gyventojų mokėjimu
už šiukšles. Yra tokia sistema: gyventojai sumoka savivaldybei, o savivaldybė dalį tų pinigų skiria šiukšles išvežančiai įmonei. Atliekų surinkimas ir anksčiau komunalininkams buvo nuostolinga veikla, tačiau prarastas pajamas jiems kompensuodavo kitos veiklos, pavyzdžiui, šienavimas. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar komunalinis ūkis nėra ruošiamas privatizuoti? Tokie mano, kaip tarybos nario, pastebėjimai, bet faktus gali pasakyti specialistai, dirbantys su komunaliniu ūkiu. Aš raštu kreipsiuosi į Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, kad ištirtų šienavimo konkurso atvejį ir pateiktų savo išvadas.“

Ruošėsi dvejus metus

Kaip teigia „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos narys A. Gricius, 2009 m. įkurta UAB „Agrorema“ dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros priemonėse „Verslo kūrimas ir plėtra“ ir gavo 58 tūkst. Lt paramą, o 2010 m. dalyvaudama pagal tą pačią priemonę jau yra gavusi dar 105 tūkst. Lt, už kuriuos sėkmingai įsigijo žolės pjovimo technikos. A. Griciaus nuomone, ši bendrovė jau prieš porą metų buvo ruošiama šiems darbams.

Viena organizacija – patogiau

Valdybos narys A. Gricius pažymėjo: jei biudžetinius metus komunalinis ūkis baigs nuostolingai, tikėtina, kad bus einama reformų keliu arba privatizavimo link.

„Komunalinės paslaugos – savivaldybinė funkcija, ir kiekvienas rajonas sprendžia savaip. Visus tuos darbus, kuriuos atlieka komunalinis ūkis, sunku būtų padaryti bendradarbiaujant su privatininkais – jiems paskirtos konkrečios funkcijos ir jokių papildomų, sutartyje nenumatytų darbų privati įmonė neatliks. O savivaldybės įmonei galima operatyviai, be konkurso pavesti atlikti tam tikrus, sutartyje nenumatytus darbus nelaimės, avarijos atveju ir pan. Spręsti, kas geriau – privati firma ar savivaldybės įmonė – gana sudėtinga. Jei savivaldybės įmonės vadovavimas ir valdymas efektyvus, kaip šiuo metu yra UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, savivaldybei turėti vieną organizaciją, kuri vykdo visus komunalinius darbus, yra patogiau“, – išsakė savo požiūrį A. Gricius.

Administracijos direktorė atsako    .

Kodėl šiemet prireikė paskelbti
apklausą dėl aplinkos tvarkymo ir
žaliųjų plotų priežiūros paslaugos
pirkimo? Kodėl visi 12 rajono se-
niūnų apklausė 3 tas pačias bendro-
ves? „Alio, Raseiniai“ bandė išpeš-
ti komentarą iš Savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Aurelijos Lo-
žytės. Deja, valdininkė neturėjo lai-
ko bendrauti su žiniasklaidos atsto-
vais. Klausimus ji liepė pateikti
raštu. Atsakymų iš tikrųjų sulaukė-
me, iš kurių paaiškėjo, kad „Viešų-
jų pirkimų įstatymas įpareigoja Sa-
vivaldybės administraciją raciona-
liai naudoti pirkimams skirtas lė-
šas. Dėl to ir buvo paskelbta įmo-
nių apklausa. Kiek apklausoje daly-
vavo bendrovių, tiek seniūnijos jų
ir kvietė. Konkursą laimėjusios
bendrovės šiemet atliks darbų už
340 tūkst. Lt. Įmonės laimėtojos
buvo pasirinktos pagal mažiausios
kainos kriterijų. Savivaldybės ad-
ministracija rajono Tarybos spren-
dimus vykdo, o ne komentuoja. Se-
niūnijos su konkursą laimėjusiomis
įmonėmis sudarė sutartis iki šių
metų gruodžio 1 d.“                       .

Kaip išgyventi?                .

Prieš porą savaičių UAB „Rasei-
Administracijos direktorė atsako    .

Kodėl šiemet prireikė paskelbti
apklausą dėl aplinkos tvarkymo ir
žaliųjų plotų priežiūros paslaugos
pirkimo? Kodėl visi 12 rajono se-
niūnų apklausė 3 tas pačias bendro-
ves? „Alio, Raseiniai“ bandė išpeš-
ti komentarą iš Savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Aurelijos Lo-
žytės. Deja, valdininkė neturėjo lai-
ko bendrauti su žiniasklaidos atsto-
vais. Klausimus ji liepė pateikti
raštu. Atsakymų iš tikrųjų sulaukė-
me, iš kurių paaiškėjo, kad „Viešų-
jų pirkimų įstatymas įpareigoja Sa-
vivaldybės administraciją raciona-
liai naudoti pirkimams skirtas lė-
šas. Dėl to ir buvo paskelbta įmo-
nių apklausa. Kiek apklausoje daly-
vavo bendrovių, tiek seniūnijos jų
ir kvietė. Konkursą laimėjusios
bendrovės šiemet atliks darbų už
340 tūkst. Lt. Įmonės laimėtojos
buvo pasirinktos pagal mažiausios
kainos kriterijų. Savivaldybės ad-
ministracija rajono Tarybos spren-
dimus vykdo, o ne komentuoja. Se-
niūnijos su konkursą laimėjusiomis
įmonėmis sudarė sutartis iki šių
metų gruodžio 1 d.“                       .

Kaip išgyventi?                .

Prieš porą savaičių UAB „Rasei-

5 Komentarai

 1. Ir dar

  2012-06-14 12:01

  Palaukit iki pavasario pastatys Slabadoj Garliauskienės (sutapimas su TT ) įkurtą Aplinkotvarkos įmonę, kuriai paskirta daugiau nei 1,6 mln ES parama. Įmonės savininkų kėlionė tokia: Jūratė Garliauskienė (Slabada), DZMITRY MATUSEVICH (Minskas), Gvidas Grinkas (Vilnius), Saulius Janulevičius (Varėnos raj.) Nuo 2012 m. gegužės jau dirba 2 darbuotojai.

 2. Vilius

  2012-06-14 12:45

  Pagarba Kristinai ,Aušrai ir Nijolei. Rašo tai ką mato, kas vyksta. Toks ir turi būti žurnalistas..

 3. Šienpjovys

  2012-06-14 16:18

  Taip patiko Merui pjauti pirmą pradalgę Žaiginy, kad ir toliau sėkmingai ,,šienauja”…:)

 4. donataz

  2012-06-15 01:11

  ei zmones atsibuskit klausot cia visokiu zurnaliugu. as dziaugiuos kad perliedo privatininkams…paziurekit kas tam komunalinam dirba? atmatos kazkokos zmones visiskai nesuinteresuoti i darba kas cia socialistine respubilka? swarbu turiu darba o kada ji padarysiu cia mano reikalas? dirbu naktinej pamainoj grystu 7 ryto miego tai norisi? gal? o kai trimeriai zizina palie langus tris dienas ir neliedzia uzmigt uz ta pacia suma ka privatinkai padaro per pusdieni..pirmas raseiniu meras kuris bent kazka daro uz musu gerove../

 5. to donataz

  2012-06-17 10:06

  Tavo naktinėj taip dirba? Kur ta naktinė – silkinėj?
  Kitas klausimas kaip leido išspausdinti tokį nepadorų straipsnį apie Remigijų?