Renkam?s pomidor? veisl?

Versija spausdinimui

Anks?iau pasirinkti buvo lengviau. Veisli? nedaug ir jas deimtme?iais augino mo?iut?s, mamyt?s, kartais ir mes dabar dar j? iekome… iuo metu pomidor? hibrid? ir veisli? gausyb?, tad kuri i j? geriausia? Nors, ties? sakant, ideali? n?ra, kiekviena j? augintojo poi?riu turi ir teigiam?, ir neigiam? savybi?. Pasamprotaukime…

Pomidorai m?gstama m?s? darov?, labai vertinga, o ir darbo auginant juos pakanka, vis? vasar? puosel?ti, laistyti, prii?r?ti juos tenka. Ir kaip li?dna b?na, kai vidurvasar? jie, lig? paeisti, nudi?sta. Taigi, geriau, matyt, rinktis tokias pomidor? veisles ir hibridus, kurie atsparesni ligoms. Svarbu ir skonis, der?jimo ankstyvumas, tinkamumas konservuoti.

Auginant pomidor? daigus ar juos perkant, b?tina inoti, kur pasirinkt? pomidor? veisl? auginsime lauke ar iltnamyje, nors yra ir universalios paskirties veisli?. Svarbu ir koks stiebo auktis. ema?giai daniau auginami lauke, pusiau aukta?giai ir aukta?giai iltnamyje.

Pomidor? daigai paprastai uauga po 50 60 dien?. Atsivelgiant ? tai, parenkamas s?jos laikas. Pomidorus ketinant auginti neildomuose iltnamiuose, s?ti reik?t? ne anks?iau kaip nuo kovo vidurio. Lauke auginti skirtus pomidorus geriausia s?ti pirm?j? balandio deimtadien?. Pavasariai m?s? krate nepastov?s, su v?lyvomis alnomis. Per anksti iauginti ir ? alt? em? pasodinti pomidor? daigai prigyja, ta?iau silpnai vystosi j? aknys, augalai neretai usikre?ia puviniu ir ?sta. Tuo tarpu v?lyvesn?s s?jos daigai, pasodinti atilus orams, i karto intensyviai auga, der?ti pradeda beveik tuo pa?iu laiku, kaip ir anks?iau pasodintieji. O derlius b?na netgi gerokai gausesnis. Taigi, ver?iau pav?luoti nei paskub?ti…

Vienas ?domus ir svarbus patarimas, auginantiems pomidor? daigus. Pomidorams naudingas trumpalaikis stresas! Po sudygimo, pra?jus 5-7 dienoms, daigai kelias dienas gr?dinami. Dien? palaikoma 12-15C, nakt? 8-10C temperat?roje. Po to v?l temperat?r? padidinti iki 18-20C dien? ir 15-16C nakt?. emoje temperat?roje palaikyti daigeliai maiau it?sta, v?liau anks?iau suformuoja pirm?j? iedin? kek?. Taip gr?dinti augalai yra derlingesni, anks?iau ir vienodiau sunokina vaisius.

ema?gi? pomidor? veisl? arba hibridas Vidutinis

vaisiaus

svoris g

Ypatumai

AGATA

(Italija)

90 Ankstyva m?g?jika veisl?. Vaisiai apval?s, vienodo dydio. Sunoksta anksti ir vienu metu, tod?l maai paeidiami lig?. Stiebas apie 50 cm.
TAYOTO H

(Olandija)

100 Naujiena! Labai ankstyvi, pusiau aukta?giai, stiebas apie 140 cm. Vaisiai ovalios formos, velnaus skonio, gerai tinka konservavimui. Augalas atsparus ligoms.
BENITO H

(Olandija)

110 Naujiena! Vidutinio ankstyvumo hibridas. Vaisiai pailgai ovalios formos su tvirta odele. Turi daug ekstraktini? mediag?, tod?l gerai tinka konservavimui.
VILTIS

(Lietuva)

120 Ankstyva veisl?. Vaisiai plok?iai apval?s, labai skan?s, pirmieji vaisiai ymiai stambesni, apie 150 g, stiebas apie 90 cm.
POLBIG H

(Olandija)

150 Labai ankstyvas ir derlingas hibridas, gerai dera ir v?sesn? vasar?. Stiebas apie 100 cm, augalas gana atsparus ligoms.
RED PEAR

(Italija)

200 Vidutinio v?lyvumo, pusiau aukta?g? veisl?. Vaisiai originalios, kiek kriauikos formos, m?singi, velnaus skonio.
Aukta?gi? pomidor? veisl? arba hibridas Vidutinis vaisiaus svoris g

Ypatumai

TAIFUN H

(?ekija)

90 Ankstyvi. Vaisiai mai, graiai apval?s, r?gtoki, gerai tinka konservavimui.
TOLSTOI H

(Olandija)

110 Vidutinio ankstyvumo, labai derlingas hibridas. Vaisiai graiai apval?s, skan?s. Augalas atsparus ligoms.
GOLDEN KIONIGIN (Vokietija) 130 Vidutinio ankstyvumo m?g?jika veisl?. Vaisiai auksiniai geltonos spalvos. Tinka dietinei mitybai.
COLIBRI H

(Prancuzija)

140 Vidutinio ankstyvumo labai derlingas hibridas. Vaisiai kiek kriauikos formos. Augalas labai atsparus ligoms.
STACCATO H

(Olandija)

150 Vidutinio ankstyvumo hibridas. Vaisiai plok?iai apval?s, kietoki, ilgai isilaiko nuskinti, tinka transportavimui.
TAMARIS H

(Prancuzija)

170 Ankstyvas, labai derlingas hibridas. Vaisiai apval?s, vienodo didio. Augalas labai atsparus ligoms.
OXHEART-Jau?io irdis (Lenkija) 200 Ankstyva m?g?jika veisl?. Vaisiai ?domios formos, avietin?s spalvos, velnaus skonio. Augalas maai atsparus ligoms.

Komentarų nėra