Renkam?s irni? veisl?

Versija spausdinimui

irniai viena seniausi? em?je darovi?, kuri? mon?s vartoja jau civilizacijos auroje. M?gsta irnius ir m?s? krate, ypa? vaikai, tod?l pas?ti j? reikia daugiau. Juk pagal baltym? ir angliavandeni? kiek? jie beveik prilygsta m?sai. Gausu irniuose cukraus, vitamin?, mineralini? mediag?, ypa? fosforo, kalcio, geleies.

irni? garb? iais laikais kaskart vis did?s ir d?l kitos prieasties. irni? lysv?s mai azoto fabrik?liai, j? darbinink?s bakterijos. Daug azoto sukaupiama, nei u j?, nei u transport? mok?ti nereikia… O po irni? pries?lio kitais metais visos darov?s geriau der?s.

Prisiauginti irni? visai nesunku. Mat jie nereikl?s ilumai, dygsta esant 24oC temperat?rai, net nedideles alnas iki -4oC iken?ia. Taigi irnius reikia s?ti kuo anks?iau, kai tik dirv? pradi?sta, geriausia balandio m?nes?. irniai m?gsta kiek sunkesnes, priemolingas dirvas, kuriose jiems netr?ksta dr?gm?s. irni? s?klos reikia daugokai, vienai 10 m2 lysvei apie 150200 g, taigi, verta savo s?klas isiauginti, kad nereikt? pirkti.

Pasirenkant irni? veisl? svarbu inoti, kokio auk?io stiebas uaugs. Yra ema?gi? irni?, kuri? stiebas tik iki 60 cm, yra aukta?giai, kuri? stiebas keliskart ilgesnis. ema?giai irniai danai ankstyvesni, sunoksta vienu laiku, aukta?giai dera ilgiau apatin?s anktys jau skinamos, o virutin?s dar ydi. Kad lengviau b?t? pasirinkti, emiau apraomos veisl?s surikiuotos pagal veisl?s ankstyvum? ir stiebo aukt?.

CASH labai ankstyva pranc?zika veisl?. Augalai emi, vos 50 55 cm. Anktys tamsiai alios, jose subr?sta po 8 10 raukl?t?, tamsiai ali? irni?.

PREMIUM labai ankstyva vokika veisl?, stiebas apie 60 cm auk?io. irniai pradeda der?ti per du m?nesius po s?jos, jau birelio vidury. Anktys didokos, jose subr?sta 7 8 vidutinio dydio s?klos.

KELWEDON WONDER ankstyva ir populiari lenkika irni? veisl?. Stiebas emas, apie 65 cm auk?io, anktys nedidel?s, apie 8 cm, irniai tamsiai alios spalvos, sald?s.

MARKANA vokika veisl?, vidutinio ankstyvumo, augalai emi, apie 65 cm auk?io, atspar?s ligoms. Tai vienintel? veisl?, kurios ?sai tvirtai tarpusavyje susikimba, tod?l nereikia atram?. Anktys tamsiai alios, irneliai raukl?ti, balti su alsvu atspalviu.

PROTOR vidutinio v?lyvumo pranc?zika veisl?, stiebas apie 80 cm auk?io. Anktys didel?s, jose 810 labai stambi?, skani?, alsvos spalvos irni?. Danai ios s?klos b?na beicuotos.

Komentarų nėra