Respublikinė praktinė konferencija lopšelyje-darželyje „Liepaitė“

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 28 dieną Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ praktinė konferencija „Iššūkiai, atradimai ir patirtys, vedant vaikus socialinės – emocinės sveikatos stiprinimo takeliu“. Konferenciją organizavo Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ ir respublikinė ikimokyklinio įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. Konferencijos partneriai – Raseinių švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių visuomenės sveikatos biuras.
Pagrindinis organizuojamos konferencijos tikslas buvo pasidalyti žiniomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis apie ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės, emocinės sveikatos puoselėjimo ir ugdymo patirtį.
Konferencijos dalyviai atvykę į lopšelį-darželį „Liepaitė“ lankėsi grupėse, susipažino su galerijoje eksponuojamais stendiniais pranešimais. Ten buvo pateikta informacija apie inovatyvios socialinės ir emocinės vaikų sveikatos stiprinimo galimybes, metodus, įgyvendintus renginius, veiklas ir projektus.
Pranešimus pristatę svečiai iš Šiaulių, Vilniaus ir Raseinių rajono dalijosi vertinga patirtimi apie ugdytinių dalyvavimą kasdieninėse veiklose, jų potyrius, patiriamas emocijas ir iššūkius.
Kaip yra svarbu išmokyti vaikus atpažinti savo patiriamus jausmus, emocijas ir gebėti jas išreikšti žodžiais emocijoms apibūdinti ir naudoti juos kasdienybėje. Kai kurie vaikai vengia reikšti savo jausmus, nes galvoja, kad jie yra neigiami arba gėdingi. Būtina vaikams leisti suprasti, kad visi kylantys jausmai yra normalūs ir sveiki, tiesiog svarbu mokėti su jais susitvarkyti ir užmegzti gerą santykį su pačiu savimi. Net ir pykčio emocija gali būti naudinga, jei vaikai geba su ja susidoroti. Tinkamai mokomi mažyliai ima suprasti, kad pyktis kyla dėl tam tikrų priežasčių ir jas įvardijus galima priimti puikų problemos sprendimą. Vienas iš metodų yra „Kimochi“ ir „Zipio draugai“ programos, orientuotos į socialinių įgūdžių puoselėjimą ir emocinio intelekto lavinimą. Jas pasitelkus vaikai ima geriau pažinti save ir kitus, įgauna savireguliacijos ir savirefleksijos gebėjimų, savarankiškai priima atsakingus sprendimus.
Išklausius pranešimus konferencijos dalyviai buvo pakviesti į praktines veiklas, kur dalijosi gerąja patirtimi apie vaikų socialinės ir emocinės sveikatos puoselėjimo ir ugdymo svarbą ikimokykliniame amžiuje.
Refleksijos metu konferencijos dalyviai išsakė mintis, kad reikia peržiūrėti ir apmąstyti savo emocijų šaltinius, priežastis ir panaudoti tai savęs tobulinimui. Relaksuodami įsigiliname į savo jausmų esmę, suprantame, iš kur jie atsiranda, ir taip išmokstame juos efektyviai kontroliuoti.
Svarbu suprasti ne tik savas, bet ir kito asmens emocijas – būti empatiškam. Svarbus atviras ir nuoširdus bendravimas.
Žmonės pamirš, ką tu sakei, žmonės pamirš, ką tu darei, bet žmonės nepamirš, kaip tu juos privertei jaustis (Halia Silins).

Diana Pečiulienė,
konferencijos organizavimo darbo grupės narė, fizinio ugdymo mokytoja

Komentarų nėra