Respublikinis mokytojų seminaras-praktikumas Ariogaloje

[1]Kovo 25 d. – birželio 10 d. Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko respublikinis muzikos mokytojų ilgalaikės programos „Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) meno mokykloje aktualijos“ III modulio seminaras-praktikumas „Motyvacijos skatinimas, ruošiant mokinius viešiems pasirodymams, vadovaujantis aktualiais mokymo metodais ir pedagogine praktika“. Renginį organizavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (renginio koordinatorius), Ariogalos skyriaus  mokytojų metodinės grupės vadovė Džiuljeta Banienė, vyresnysis mokytojas Arūnas Krištapavičius ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė.
Seminare dalyvavo šalies muzikos ir meno mokyklų pedagogai Jolanta Snudaitienė, Zinaida Sivakova, Jūratė Žemaitytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Asta Nikžentaitienė (Raseinių meno mokykla), B.Siliūnas (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius), o praktiniuose užsiėmimuose – mokinės jaunosios pianistės Liepa Čižauskaitė ir Goda Serbentaitė, 5 kl. (mokytojos J.Snudaitienė, Z.Sivakova, Kauno 1-oji muzikos mokykla) ir 3 kl. ­fleitininkė Barbora Šaltytė (mokytoja A.Nikžentaitienė, Raseinių meno mokykla).
[2]Pirmoji seminaro dalis vyko kovo 25 d. nuotoliniu būdu. Darbotvarkėje numatyti pranešimai įvairia muzikos ir meno mokyklų aktualijas atskleidžiančia tematika ir skaidrės buvo išsiųsti į seminarą užsiregistravusiems dalyviams: „Psichologiniai ir pedagoginiai aspektai ruošiant jaunąjį pianistą viešiems pasirodymams“ (Z.Sivakova, vyresnioji mokytoja), „Ansamblinis muzikavimas – atlikimo aktualijos ir mokinių motyvacija“ (J.Žemaitytė, mokytoja ekspertė), „Mokinių motyvacijos skatinimas, organizuojant koncertines išvykas užsienyje“ (B.Siliūnas, vyresnysis mokytojas), „Ansamblinis grojimas – svarbus mokinių motyvacijos aspektas“ (J.Snudaitienė, mokytoja metodininkė), „Fleitos pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir įsivertinimas, dalyvaujant šalies mokyklų rengiamuosiuose festivaliuose ir konkursuose“ (A.Nikžentaitienė, mokytoja metodininkė).
Antroji seminaro dalis birželio 10 dieną vyko gyvai, laikantis visų karantino metu būtinų saugumo sąlygų (dalyvavo apie 12 asmenų). Darbotvarkėje vyko praktiniai užsiėmimai, mokytojų gerosios darbo patirties darbų pristatymas, mokytojų vedamos atviros pamokos su mokiniais: „Intensyvi fleitos pamoka“ (demonstruotas vaizdo įrašas su mokinės konkursinės programos atlikimu, mokytoja A.Nikžentaitienė, koncertmeisterė S.Krečkauskienė), „Ansamblinio grojimo įgūdžių formavimas“ (mokytoja J.Snudaitienė), „Kūrybinės vaizduotės skatinimas ansambliniame muzikavime“ (mokytoja Z.Sivakova).
Renginyje seminaro-praktikumo auditorija ne tik stebėjo atviras mokytojų pamokas, vaizdo įrašą, bet ir aktyviai dalyvavo diskusijose, nuoširdžiai ir betarpiškai bendraudami dalijosi savo metodine darbo patirtimi.
Džiuljeta Banienė,
Raseinių meno mokyklos vyresnioji mokytoja