Ridik?li? veisl?s

Versija spausdinimui

Ridik?liai m?gstama m?s? darov?. Ypatingi jie tuo, kad labai greitai udera, tik ketvert? savait?li? tenka laukti. S?jami, kai vos dirva pradi?sta, raunami, kai kitos darov?s tik dygti pradeda Tod?l nesuprantama, kod?l jie m?s? turguose tokie brang?s, deimties ridik?li? ryul?lis net lit? kainuoja. O jo tik viengungiui pavalgyti uteks

Vertinami ridik?liai u tai, kad turi daug vitamin?, mineralini? mediag?. Juose yra ferment?, kurie gerina mediag? apykait?, virkinim?. O peralus ar susirgus kv?pavimo tak? ligomis, ridik?lis vartojamas kaip profilaktin? priemon?. Kai vaistai iandien tokie brang?s, ridik?lis it maytis, pigus sveikatos kamuol?lis

Gajus tas ridik?lis. Jo s?klel? dygsta esant 2-4C temperat?rai, o glenas daigelis iki 3C alnas pakelia. Palankiausia temperat?ra ridik?liams augti yra 16-20C. Kai il?iau, pavyzdiui, polietileniniame iltnamyje vidurdien?, dar nepalaistyti, jie b?na per atr?s, kartoko skonio ar kartais net neiaugina akniavaisio. Neskan?s, net pakitusios formos ridik?liai uauga supuolusioje, ne?tr?toje dirvoje ar per tankiai pas?ti. O kaip danai d?l viso to apkaltinama s?klel?

Dar nepatyr? darininkai peikia s?kl? d?l to, kad ridik?liai vidurvasaryje prastai uder?jo akniavaisiai lyg kempin?, jokio sultingumo. O pamirta, jog ridik?lis iaurietis, jam vasar? per daug viesos ir ilumos. Tod?l ridik?lius s?jame anksti pavasar? ar rudeniop. Tada ir s?kla bus gera!

Dar dvi paprastas tiesas verta inoti darininkui, auginan?iam ridik?lius. Pirma juos reikia danai laistyti, o kartesn?mis dienomis, ypa? iltnamyje, net kas dien?. Ir kad permirkt? emel? bent per sprind?. Antra azoto tr?omis ridik?li? patartina visai netr?ti. Tuo labiau, kad j? vegetacija trumpa, nesp?s azotu pasinaudoti. Daniausiai tik veli? lapij? iaugins, bet ne akneles.

Renkantis ridik?li? veisl? reikia prisiminti, jog j? ne tik stalui papuoti reikia, bet ir so?iai pasmaguriauti galimai ilgesn? laik?. Taigi ?ia patarimas toks. Reikia taip pasirinkti ridik?li? veisles nors tris skirtingas, pavyzdiui, vien? ankstyv?, kuri uauga per 18-20 dien?, kit? v?lyvesn?, kurios derli? rauname po 24-26 dien?, tre?i? v?lyv?, deran?i? po 30-34 d. Taip vis? m?nes? tur?sime sav? viei? ridik?li?! Nepalankiomis s?lygomis, trejet? penket? dieneli? gali tekti ridik?lius irauti v?liau, ypa? jei umirome palaistyti…

RIDIK?LI? VEISL?S Dien? skai?ius YPATUMAI
RODOS

(Vokietija)

18 Labai ankstyva veisl?. Ridik?liai apval?s, raudoni, tinka auginti lauke ir iltnamyje.
APACHE H

(Pranc?zija)

20 Labai ankstyvas hibridas. Ridik?liai pailgi, 4-5 cm su baltu galiuku, velnaus, malonaus skonio. S?kla beicuota.
POKER

(Olandija)

22 Labai derlinga, ankstyva veisl?. Ridik?liai apval?s, skais?iai raudoni, lapija neveli.
DUET

(Vokietija)

24 Tai pagerinta FRENSH BREAKFAST veisl?. Ridik?liai stamb?s, pailgi su baltu galiuku, negreit ipursta.
FARAON

(?ekija)

24 Ridik?liai stamboki, 20 25 g svorio, velnaus skonio. Geriau auginti iltnamiuose ar po dangomis.
LADA

(?ekija)

28 i? vien? i nedaugelio veisli?, kuri? galima auginti ir vasaros laikotarpiu. Ridik?liai stamboki, iki 25 g. Labai geras velnus skonis.
CARMEN

(Lenkija)

32 Derlinga veisl?. Ridik?liai stamb?s iki 30 g, ilgai nevysta, netr?kin?ja. Auginami lauke. Veisl? apdovanota POLAGRA auksu medaliu.
WHITE ICICLE

(Danija)

32 Ridik?liai stamb?s, balti, k?gio formos su smail?jan?iu galu. Geromis s?lygomis uauga net iki 10-12 cm ilgio. Auginami lauke.
ZLATA

(?ekija)

34 M?g?jika veisl?. akniavaisiai viesiai geltoni, stamboki, atroko skonio. Nurauti ilgai nevysta, negreit ipursta.

Agropl?vel? ankstyvajam derliui

Daugeliui dabar tenka lankytis Vakar? Europos alyse. Ir nebestebina tai, jog art?jant prie didesnio miesto, didiuliai laukai, ypa? su nuolydiu ? piet? pus?, baltuoja apdengti audeklu. Tai agropl?vel? arba agrodanga, kuri tiesiog jau daugiau kaip prie deimtmet? padar? perversm? ankstyvojoje darininkyst?je daugelyje ali?, tik gaila, kad ne pas mus.

Sunku ivardinti visus ios dangos privalumus. Svarbiausia, kad po ja susidar?s mikroklimatas skatina greitesn? s?kl? sudygim?, augim?, paankstina derli?. Agropl?vel? apsaugo nuo aln?, v?j?, kruos, kenk?j?, pauk?i?. Ji gerai praleidia vanden?, or?, tad jos, laistant daroves ar lietui lyjant, nudengti nereikia. Tik reikia prisiminti, kad ir piktol?s po agropl?vele grei?iau subujoja…

Agropl?vel? derli? paankstina vidutinikai 10-15 dien?. Tai daug. Jau pirma sauja braki?, ryul?lis mork? ar bulvi? keras atperka jos kain?. Tuo labiau, kad iandien agropl?vel? nebrangi. Antai vienas metras 160 cm plo?io pl?vel?s kainuoja tik keliasdeimt cent?, o vienas kvadratas dar maiau. inodami, kad j? galime naudoti 3-4 metus, tai ities nedaug.

eimos dare pradioje pl?vele apdengiame ankstyv?j? darovi? lysv?, kop?st? ar prieskonini? darovi? daigyn?l?, ankstyv?sias bulves, brakes. V?liau j? galime perkelti ant agurk? ar kit? ilumam?gi? darovi?. Lengva tai padaryti, tik keli? minu?i? prireiks, juk tos dangos kvadratinis metras vos apie 20 gram? sveria. Svarbiausia nev?linkime j? udengti. Brak?ms reikia jau tirpstant sniegui, ankstyvosioms darov?ms tik jas pas?jus ar pasodinus.

Kaip min?ta, aln? pavojus darov?ms ymiai maesnis agropl?vele apdengtose lysv?se. Verta prisiminti, kokias neigiamas temperat?ras gali ik?sti skirtingos darov?s. Antai, kop?stin?s darov?s paken?ia iki -3C, pupel?s -1,5C alnas. Tuo tarpu agurk?, pomidor?, moli?gini? darovi? daigeliai vos igyvena -0,5C alneles. O gi po agropl?vele vis keliais laipsniais il?iau…

Komentarų nėra