Rinkėjai jau tarė svarų žodį, dabar lauks pažadėtų darbų

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS
Vasario 27 dieną, nuėję prie balsadėžių ir įmetę biuletenį už pasirinktą kandidatą į Raseinių rajono savivaldybės tarybą, atsidusome lengviau. Baigėsi spalvingų skrajučių, lankstinukų, plakatų antplūdis, pritilo revoliucinės kalbos, pagiros, ditirambai. Iš naujai susiformuosiančios valdžios beliko nerimastingai laukti pažadėtų darbų vykdymo. Džiugu, kad tauta neliko abejinga, kad per šiuos rinkimus rinkėjai buvo aktyvesni ir pagerino balsuojančių procentus. Gal pagerės ir pragyvenimo lygis procentais…
Gražią, saulėtą dieną giedras dangus ir abejojantį, ir tingintį išviliojo iš namų ir atvedė ten, kur jis kaip pilietis ir privalėjo tą dieną būti – į rinkimus. Pilietinę pareigą atliko ir Viduklės miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojai. Viduklės rinkiminėje apylinkėje nr. 9 žmonės į balsavimą ėjo kaip niekad aktyviai. Tuo ypač džiaugėsi rinkiminės apylinkės pirmininkė Regina Morkuvienė, Viduklės seniūnijos seniūnas Gytis Šulinskas buvo patenkinti žmonių aktyvumu. Popiet, tarp antros ir trečios valandos, buvo persirista į antrą balsuojančių tūkstantį. Įamžinta ir tūkstantinio biuletenio balsuotoja, ja tapo Raimonda Tamošaitytė. Ir toliau žmonių srautas nemažėjo, intensyvus balsavimas vyko iki pat pabaigos. Ėjo jaunimas, pagyvenę žmonės po vieną ir šeimomis.
Visi neaiškumai, kiek leido galimybės, buvo sprendžiami čia, rinkiminėje apylinkėje. Mačiau, kaip seniūnijos darbuotojai ir rinkiminės apylinkės pirmininkė stengėsi tuos neaiškumus išspręsti. Bet viena Pagojukų seniūnijos Vosiliškio kaimo gyventoja Elena Šležienė liko nepatenkinta – jai neleido balsuoti. Elena sakė, kad į Viduklės seniūnijos Aleknų kaimą atvyko gyventi pas sūnų, prižiūrėti anūkų. Balsuoti atėjo su asmens dokumentu, bet vis tiek neleido… Elena liko nusivylusi. Parvykti į Vosiliškį neturėjo galimybių, išankstinio balsavimo galimybe taip pat nepasinaudojo, tikėjosi, kad leis balsuoti čia. Elena liko su gerais norais, bet neatlikusi pilietinės pareigos.
Viduklės balsavimo apylinkėje rinkėjai buvo aktyvūs ir iš 2179 turėjusių galimybę balsuoti piliečių balsavo 1270. Rinkimų aktyvumu tą dieną džiaugėsi ir Sujainių rinkiminės apylinkės nr. 7 pirmininkė Ramutė Linkienė. Iš 1109 balsavimo teisę turinčiųjų balsavo 528, iš jų – 172 pašte.
Taigi, rinkėjai, tikėdami kandidatų pažadais, tarė savo svarų žodį. Nenuvilkite, tauta lauks brandžių jūsų darbų!

1 Komentaras

  1. Romalija

    2011-03-17 10:16

    tttt :)