RKL K? palikome 2012-aisiais

Versija spausdinimui

Baig?si 2012-ieji. Prie jiems baigiantis ,,Rasai suaid? dar por? rungtyni?. Gruodio 14 d. teko pabuvoti Kretingos miestelyje. Tai, kad kretingikiai neypatingai stipr?s krepininkai, aiku pavelgus ? turnyrin? lentel?. Pirmame ketvirtyje vyko apylyg? kova, j? raseinikiai laim?jo tik 3-mis takais 20:17. Antrame eiminink? krepys skausmingai atsirio, tiksliau pasakius, plyo ? j? ?krito net 37 takai (57:40). eimininkai puol? ? nevilt? ir atkarpoje po didiosios pertraukos ?met? vos 9 takus. Skirtumas vis augo (75:49). Pralaimin?ti tokiu skirtumu sav? i?rov? akivaizdoje
nelabai smagu. Kal?din? dovan?l? ir sau, ir i?rovams, ir mums. Geri mon?s tie emai?iai, pyga taukuota. Pasiekta ?tikinama pergal? 89:66. Tradicikai siaut?jo V. Savostjanovas (26 takai, 2 blokai 36 nau-dingumo balai), nuo jo neatsiliko K. Gu?ikas (26 takai, 2 blokai 33 naudingumo balai). E. Rupeika atliko 6 rezultatyvius perdavimus. eimininkai prastai atliko dvitakius metimus 39,5 % (mes 54,1 %), tritakius beveik tragikai 13,3 % (mes 30,4 %). ,,Kretinga atliko 4 rezultatyvius perdavimus, Rasai 16. eimininkai buvo pavaiinti 5 blokais, gr?ino vien?. Kaip vienas personaas pasteb?jo ,,iais laikais muikai kantr?s.

Kit? dien? pas mus atvyko tiesioginiai m?s? konkurentai Alytaus ,,Savanoris, turintis viena pergale daugiau, tad turnyrin?je lentel?je esantis vienu laipteliu auk?iau. Abi komandos m?gsta daug atakuoti, tad tak? daug. ,,Savanoris nor?t? ?sitvirtinti 3-oje vietoje, ,,Rasai juos i ten istumti ir padovanoti savo sirgaliams ventin? dovan?l?. Po pirmojo ketvir?io 30:27. Skai?iai ikalbingi. Nepasakysi, kad i laim?s norisi dainuoti ar sve?ius i ko nors aplaidyti, bet nuotaika kol kas neprasta. J? ymiai pagerina ok?jos skruzd?lyt?s Kal?d? …senel?s (?). Per antr?j? k?linuk? situacija neger?ja, netgi prieingai mes besivejan?i?j? vaidmenyje (54:55). Beveik kaip duas, netgi neiltas. Po didiosios pertraukos v?l viskas i pradi?. ? kart? ymiai ?tikinamiau 30:15 (84:70). Taip sakant, gyvenimas ger?ja. ok?jos tampa dar graesn?s. Varovams ta proga: kamuoja jus gynybos b?dos neaiskite, atsis?d?. iaip varovai jud?jo greitai, kaip baldai. Net simpatingi tapo. Sentimentalus pasidariau, pasijutau pilnateisis etasis aid?jas ir truput? treneris. Pasklido netolimas imtojo tako kvapas. Paskutin? rungtyni? atkarpa kaip i nat? (iuo atveju j? netgi inoti nereikia). ,,Savanoris konkre?iai pastumtas ? ketvirt? viet? 112:89. Gal kiek daugokai praleidome (vidutinikai 75,3), ta?iau blok? prisii?r?jome iki valiai net 7. ? kart? rezultatyviausiai m?s? ekipoje aid? ar?nas Dima 32 takai (38 naudingumo balai), taku maiau ?met? Valdemaras Savostjanovas (net 44 naudingumo balai). Tiksliai, netgi labai, atakavome i artim? ir vidutini? distancij? 67,2 % (sve?iai 38,2 %). Tolim? metim? taiklumas beveik identikas, kiek tiksliau met?me baudas. Komandos efektyvumas 140 (,,Savanorio 78). Po 15 susitikim? esame treti (11 pergali?, 4 pralaim?jimai). Daugiausiai blokuojame varov? metim? po 5, pagal rezultatyvum? bei atkovotus kamuolius ir dvitakius metimus esame 2-ri, pagal rezultatyvius perdavimus 3-ti, pagal praleidiamus takus ir iprovokuotas praangas 5-ti. Mes
aun?s, mes gra?s kaip kunigo ka?iukai. Tad 2012-uosius palikome neprastai sirgaliai patenkinti, supranta, kad auk?iau ,,velyk? neioksi. Artimiausios varybos vyks sausio 4 d. 18 val. Karpyn?je. Sve?iuosis iauli? ,,Graf? baldai (sant?riai kukl?s). Kit? dien?, t.y. sausio 5-?j?,
14 val. Teliuose ?rodin?sime, kas tikroji emaitijos sostin?. Nepamaiyt? komandai m?s? palaikymas!

Krepinis

Art?ja ? pabaig? 2012\2013 m. sezono Raseini? rajono vyr? krepinio ?empionato pirmasis ratas. A pogrupyje jau dvi ekipos j? pabaig?. Pirmieji i? misij? atliko JAUNIAI-B. Priepaskutin? praeit? met? sekmadien? prie pastar?j? prisijung? ir SENASIS EMAITIS. Jis susikov? su AIGINIO krepininkais. Rungtyni? favoritais laikomi daugiau patirties turintys SENOJO EMAI?IO sportininkai. Varybos prasid?jo kiek nervingai, vyko tikras m?is. Per pirm?j? ketvirt? ne viena komanda didesnio pranaumo ne?gijo. 24:20 laim?jo eimininkai. Antrame k?linuke v?l atri kova. Jam ?pus?jus priekyje sve?iai (31:30). SENASIS EMAITIS aidia darydamas derinius, AIGINYS remiasi individualiais veiksmais. Prie didi?j? pertrauk? priekyje sportininkai i aiginio 44:41. ie, pajut? aidim?, tre?i?j? varyb? dal? pradeda trimis pikenrolais i eil?s. Jaut?si kaip kaimyno dare eiminink? n?, o agurk? daug. Tuo tarpu krepinio vilkai takus renka nebe taip lengvai, kaip rungtyni? pradioje (prameta i ger? pad??i?, nemaai baud? metim? skrieja pro al?) ir i? atkarp? pralaimi 15:23 (56:67). Kiek netik?ta. Ketvirtame k?linuke suaidus 3:20
min., sve?iai priekyje 75:60!!! Jei a pats to neb??iau mat?s nepatik??iau. AIGINYS jaut?si labai laisvai. Nei?rint ? tai, kad net keturi aid?jai tur?jo po 4 praangas (atsargini? suolas trumpas), komanda aid? dr?siai ir nepal?o. Daug kam (ir man) netik?ta pergal? 81:70 ir sugadinta ventin? nuotaika. Nugal?tojams daugiausiai tak? peln? G. Astasevi?ius net 34, jam gerai talkino A. ukauskas (18 tk.). eimininkams geriausiai atstovavo R. Bartkus 27 tk. Taigi SENASIS EMAITIS pirm?j? rat? ubaig? su trimis pergal?mis po 6 susitikim?, kaip ir JAUNIAI-B. DANSPINAS-1 po 5 rungtyni? dar neino, kas yra pralaim?jimas. VIDUKEL? neslepia savo ketinim? 3 p. po 4 v. (p. pergal?s, v. varybos), LUKN? 2 p. po 4 v., KKSC-TIKAS 1 p. po 4 v., AIGINYS 1 p. po 5 v. Tokios tokel?s.

B pogrupyje n?ra n? vienos komandos, suaidusios visus pirmojo rato susitikimus. Kaip joms sekasi kiek v?liau. Dabar trumpai apie paskutines prab?gusi? met? varybas tarp JAUNU?I? ir ILUVOS. Kal?dinio stebuklo niekas nesitik?jo (bent jau garsiai). Jaunieji krepininkai gal kiek ir nedr?s?s, ta?iau sve?iai irgi neblizg?jo. I balkono j? adresu skamb?jo replikos: ,,…bauda, nes u linijos ukliuvo…, ,,…leiskit vaikiams ?mest…. Krepininkai suprato juokus ir patys juokavo. Lengvos ir nuotaikingos rungtyn?s. Kas laim?jo, turb?t ir patys supratote (95:76). Tai 2-oji ILUVOS pergal? po 5 susitikim?. JAUNU?IAMS 6-tas pralaim?jimas i eil?s. B?t? nuod?m? nepamin?ti pralaim?jusi?j? gretose eilin? kart? puikiai pasirodiusio A. Rimkaus 44 pelnyti takai, net 11 (!) taikli? tolim? metim?. Dauguma j? per ikeltas rankas. Nuolaid? jis nepra?. Jau dabar daugelis velgia ? j? su baime. Kas bus po met?, kit?? Be pralaim?jim? engia DAIRENA 6 p., JOSEDA 4 p. po 6 v. , JULISA 4 p. po 6 v., DANSPINAS-2 3 p. po 5 v. , NAFTRUS 3 p. po 6 v. , RASEIKA 1 p. po 6 v. Tai tiek.

anas Vitkus

1 Komentaras

  1. Duo kabinos

    2020-02-25 16:28

    Geras.. seni prisiminimai