Robotikos dirbtuv?l?s vaik? iradingum? ugdanti veikla

Versija spausdinimui

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje jau penktus metus veikia robotikos dirbtuv?l?s. Per usi?mimus vaikai tampa maais irad?jais, patys konstruoja robotus, imoksta juos programuoti, dirbti komandoje.
Robotikos usi?mimai skirti pradini? ir vyresni? klasi? moksleiviams. Vieno usi?mimo trukm? 2 valandos. Pirm? kart? besilankantys dalyviai supaindinami su turimais konstruktori? rinkiniais. Jaunesni?j? klasi? moksleiviai mokomi dirbti su Lego WeDO 2.0 konstruktoriais, o vyresni?j? su Lego Mindstorms, Fisher technik Profi Mechanic 8 & Static2, Fisher technik Profi Pneumatic3 konstruktori? rinkiniais. Pradioje vaikai supaindinami su sudedamosiomis konstruktori? dalimis, konstravimo ir programavimo ypatumais. V?liau padedami bibliotekininko patys konstruoja pasirinkt? robot?. Iband? sukonstruot? ir suprogramuot? robotuk?, neretai savo id?jomis j? dar ir patobulina. Taip vaikai dalinasi mintimis ir id?jomis, kaip galima sukurti savo robotus, kaip juos nuolat tobulinti, mokosi dirbti komandoje. Sukonstrav? kelis vienodus robotus danai juos ibando lenktyniaudami, besivarydami, kuris pats grei?iausias. Taip dalyviai susipa?sta su robot? valdymo subtilyb?mis. Galiausiai aptar? pagrindin? usi?mimo informacij?, apsvarst? pasiektus rezultatus ar padarytas klaidas tvarko savo darbo viet?.
Per kiekvien? usi?mim? vaikai pasitelkdami savo inias ir sugeb?jimus lavina k?rybinius ?g?dius, mokosi programavimo, ininerijos ir, inoma, robot? technikos pagrind?. Usi?mim? dalyviai kurdami robotus ne tik juos valdo ir programuoja, bet ir bando suprasti, kas yra prasmingas aidimas. Smals?s jaunieji konstruktoriai ia liga ukre?ia ir savo draugus, paragina juos lankyti usi?mimus.
?gud? dirbtuv?li? lankytojai toliau gali gilinti programavimo ir elektronikos inias programavimo paketo Arduino Uno R3, RASBERRY Pi B+ Smart House, Micro:BIT priemon?mis, kurios pravers savarankikai kuriant robotus.
iuo metu robotikos dirbtuv?l?s bibliotekoje vyksta tris kartus per savait?: tre?iadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 14 iki 17 val. Grup?je dalyvi? skai?ius iki 3 vaik?. Usiregistruoti galima u?jus ? Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyri?, el. patu
infocentas@raseiniai.rvb.lt arba telefonu (8 428) 51 328.

Ona Smitrien?,
Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra