Romans? vent? D?l Tav?s… Vidukl?je

Versija spausdinimui

Kai nakt? m?nuo nardo
Tarp mirgan?i? ied?,
Neklauskit meil?s vardo
Jai t?kstan?iai vard?.
(Paulius irvys)

Lapkri?io 20 d. gausus b?rys i?rov? rinkosi ? Raseini? rajono kult?ros centr? Vidukl?je, kur vyko respublikin? romans? vent? D?l Tav?s. Savo atliekamus k?rinius i?rovams dovanojo kolektyvai, atvyk? i Gargd? (Klaip?dos r.), Ervilko (Jurbarko r.), Padauguvos (Kauno r.), Krai? (Kelm?s r.), ilal?s, K?daini?, Rumiki? (Kaiiadori? r.) ir, inoma, RRKC Vidukl?je kolektyvai. Dainas keit? eil?s, prasmingi odiai, skaitomi ved?jos Sandros Maslauskien?s. Klausant romans? ir grai? odi?, irdis uliejo ramyb?, iluma. Kai kas prisimin? jaunyst?, kai kam gal jie ireik? i? dien? igyvenimus… Bet n? vienas klausytojas neliko abejingas. vent?je i?rovai ir kolektyvai gausiais plojimais u ilgamet? darb? ir ios vent?s organizavim? pad?kojo RRKC Vidukl?je kult?rini? rengini? organizatorei Aivai Gailienei.
Nuoirdiai d?kojame visiems vent?je dalyvavusiems kolektyvams u dovanot? romantik?, nuoirdiai atliktus k?rinius. Nors u lango spaud? altukas, irdyse ruseno jauki, ilta ugnel?.
Gerda Lapinskait?,
RRKC Vidukl?je m?g?j? meno kolektyv? vadov?

Komentarų nėra