Rudens nostalgija

Versija spausdinimui

Lapkri?io 26 dien? iluvos kult?ros namuose liejosi poezija ir muzika. Renginyje Rudens nostalgija savo kurtomis eil?mis, inom? poet? k?ryba pasidalijo ? popiet? susirink? sve?iai. iluvikius, savo k?ryba suav?jo Vilija, graiai ir emocionaliai atskleidusi savo pajautim?, Laima ir Rasel? kit? autori? pasirinktomis eil?mis privert? susim?styti apie mogaus poelgius ir poi?r? ? kitus, Katauski? bibliotekinink? Ingrida su savo komanda Audrone ir Zuzana, vienios i Kelm?s ir Plung?s, iauli? dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, fotografas Vaclovas Lubys.
Poezija ir muzika kaip dvyn?s ses?s, jos neatsiejamos viena nuo kitos. Labai graiai eiles papild? iluvos bardai, iluvos dainuojamosios poezijos kolektyvas, iluvos moter? vokalinis ansamblis Harmonija, vadovaujamas Sauliaus ir Astos Beniuli?.
Popiet? neprailgo klausant linksm?, graudi?, gyvenimik? eili? ir dain?. Niekas neskub?jo. Galb?t ramyb? ir poreik? pab?ti bendryst?je padiktavo ir gamta. U lango tvyranti iemika ramyb?, idinyje spragsinti ugnel?, ant stalo deganti vak? suteik? jaukumo ir suk?r? min?i? klajoni? aplink?.
Labai a?i? iluvos kult?rini? rengini? organizatorei Birutei Greicienei u bendradarbiavim? organizuojant ? rengin?. A?i? visiems, kas nepagail?jo etadienio laiko ir atskub?jo su savo k?rybos ar kit? mylim? autori? eil?mis.
Jelena alpien?, iluvos bibliotekos bibliotekinink?, Birut? Greicien?, RRKC iluvoje kult?rini? rengini? organizator?

Komentarų nėra