R?g?i? dirv? pakalkinkime

Versija spausdinimui

Darov?ms dirvos reakcija yra daug svarbesn? negu kitiems lauk? augalams. ?vairi? darovi? biologiniai ypatumai skirtingi, tod?l optimali dirvos reakcija n?ra vienoda. Tai net darininkui m?g?jui verta inoti. Tuo labiau, kad m?s? rajono, ypa? vakarin?je dalyje, apie Vidukl? ir Nemak?ius, toki? dirv? yra daug.

Svarbiausia ?siminti orientacines optimalios dirvos reakcijos pradines ribas. Taigi r?gtesn?se dirvose, kur pH apie 5,0, gerai der?s tik ridik?liai, ridikai, rop?s, r?gtyn?s. Maiau r?g?iose dirvose, kai pH iki 5,56,0, jau auga agurkai, moli?gai, pupel?s, salotos, irniai. Artimesn?s neutraliai reakcijai dirvos, kai pH daugiau 6,0, bus tinkamos baltag?iams kop?stams, morkoms, petraol?s, porams. O neutralios reakcijos dirvose, kur pH daugiau 6,5, gerai der?s burok?liai, iediniai kop?stai, salierai, svog?nai, ?esnakai.

Geriausiai ir tiksliausiai dirvos reakcija nustatoma agrochemin?se laboratorijose. Galima pasinaudoti ir elektroniniu pechametru, kuri? pasitaiko rasti ?kini? preki? parduotuv?se. Beje, r?g?i? dirvos reakcij? parodo joje augan?ios piktol?s smulkiosios r?gtyn?s, dirviniai asi?kliai, nalait?s, keiai, sv?r?s.

R?g?ios dirvos gerinamos jas kalkinant. Galima kalkinti klintmil?iais, kalk?mis, kreida. Ir pelenai neutralizuoja r?g?i? dirvos reakcij?, ta?iau sunku sukaupti didesn? j? kiek?. Orientacin?s min?t? kalkini? mediag? normos r?gtesn?ms priesm?lio dirvoms, kai pH iki 5,0, b?t? 50-60 kg 100 m2 arba 1 arui. Maiau r?g?iose dirvose, kai pH 5,15,5, kalkinimo norma 3040 kg arui. Priemolio dirvose ias kalkinimo normas rekomenduojama tre?daliu padidinti.

R?g?ias dar? dirvas reikia kalkinti kas 5-6 metai. I lengv? sm?lio dirv? kalcis grei?iau isiplauna, tod?l jas kalkinti reikia dar daniau. Pirmais metais po kalkinimo reikia vengti s?ti morkas. Bulv?ms skirto lauko tais metais geriau nekalkinti, nes vieiai pakalkintoje dirvoje jos b?na kiek raupl?tos. Pavasar? kalkinama nors kelias savaites iki darovi? s?jos.

Komentarų nėra