Rugs?jo ingsneliai rudens takeliu

Versija spausdinimui

Kiekviena Rugs?jo 1-oji tai vent?, urmulys, o kartu ir naujai ver?iama knyga, kuri? pradedame rayti visa bendruomen?. Pasitinkant Mokslo ir ini? dien? lopelyje-darelyje Liepait? svarbiausia, kad vaikai eng? pro darelio vartelius jaust?si emocikai saug?s, nes nuo to pirmojo jausmo priklauso tolesn? vaiko diena ir noras lankyti darel?, jame susirasti draug?.
Nuostab? Rugs?jo 1-osios ryt? po ipuot? lopelio-darelio aplink? vaiktin?jo ir vaiku?i? lauk? ?sp?dingo dydio Baltoji mekut?, o v?liau prisijung? ir Rudoji mekut?. Mekut?s, b?damos labai aktyvios, nenustygo vietoje oko, atliko ?vairius judesius, sveikinosi su vaikais apsikabindamos, bendravo. Mekut?ms talkino mekutis Rudnosiukas ir dvi voverait?s (mokytojos). Meku?i? pad?j?jai nepraleido n? vieno vaiku?io, sveikino atvykus ? darel?, link?jo graios dienos, ger? ?sp?di? ir kiekvienam dovanojo po obuol?. Gera buvo matyti vaik? veiduose nuostabi? ypsen? ir geras emocijas.
Roma Kasparavi?ien?,
lopelio-darelio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra