Rūpinosi kaip namiškiais, o išlydėtas kaip svetimas

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Lapkričio 25 d. į 55-ąjį Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdį nepatingėjo susirinkti visi 25 Tarybos nariai. Galime tik spėlioti, kas nulėmė tokį gausų dalyvavimą posėdyje – jubiliejinis mero Petro Vežbavičiaus gimtadienis, politinio perversmo troškulys, smalsumas, kad posėdį stebėjo Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje Rasa Noreikienė su vyriausiąja specialiste Vilma Stūronaite bei žurnalo „Sa-vivaldybių žinios“ direktorė Lina Belevičienė su savo komanda, o gal nežinia kam, nežinia kieno ir nežinia iš kur dešiniajame posėdžių salės kampe išdygusi vaizdo kamera,  fiksuojanti kiekvieną posėdžio dalyvių žodį bei krustelėjimą. Kad ir kaip ten bebūtų, mūsų rajono išrinktieji visiems susirinkusiems padovanojo įdomų, dinamika pulsuojantį reginį. Bet apie viską iš eilės.
Posėdžio pradžioje meras perskaitė jaudinančius M. K. Čiurlionio žodžius, kuriais visos Tarybos vardu pasveikino neseniai gimtadienius atšventusius Tarybos narius Vaclovą Šimaitį ir Dalią Grigaliūnienę. Taip pat pagal mero potvarkį buvo apdovanoti Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, nepriekaištingai atlikę savo pareigą ir išgelbėję žmones dviejuose ne per seniausiai vykusiuose gaisruose, tai: Eimantas Savickas, Ramūnas Arštikis, Aidas Grigalaitis, Nerijus Veryga. Narsūs ir drąsūs ugniagesiai buvo palydėti plojimais, o tada į pirmą planą išsiveržė vicemerė Gitana Rašimienė ir Tarybos vardu apdovanojo 60 – ojo gimtadienio proga mero padėkos raštu Petrą Vežbavičių, Raseinių rajono savivaldybės merą, už nepriekaištingą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, puikų vadovavimą Savivaldybės tarybai.
Tarybos dainorėlis Antanas Vizbaras priminė tradiciją, kad per mero gimtadienį būtina sugiedoti „Ilgiausių metų“. Net rojalio šįkart neprireikė – dainingai nusiteikę Tarybos nariai giesmę sugiedojo a cappella, be jokio akompanimento. Po to pasipylė gėlės, sveikinimai, nuoširdūs linkėjimai. Jubiliejaus proga merą sveikino bendrapartiečiai, savo politines ambicijas akimirkai pamynę spaudė ranką ir sveikatos linkėjo opozicijos atstovai.
„Kaip sakoma, šampanas baigėsi, reikia pradėti dirbti“, – atlaikęs visus aliai vieno sveikinimus konstatavo meras. Darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti tik 26 klausimus, tačiau netrukus atsirado svarių papildymų. Meras informavo, kad posėdžio išvakarėse, lapkričio 24 dieną, buvo gautas raštas, po kuriuo pasirašė 10 Tarybos narių, o kartu su raštu buvo siūloma į darbotvarkę įtraukti sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio atleidimo iš pareigų“.
Nieko nelaukdamas iš tribūnos panoro paviešinti pareiškimą Tarybos narys Romaldas Zubiela: „ 2007-2011 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbe matome, kad daug darbų prieštarauja rajono gyventojų interesams ir lūkesčiams. Mūsų netenkina nepagrįsti administracijos sprendimai investiciniais klausimais, gyventojų nuomonės nepaisymas, vykdoma kadrų politika, rajono vadovybės nesugebėjimas spręsti esminių klausimų savarankiškai.Nors iki kadencijos pabaigos lieka nedaug laiko, manome, kad tai aneš didžiulę žalą rajono gyventojams. Todėl mes, Darbo partijos Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, nutraukiame savo veiklą valdančiojoje koalicijoje. Pasirašo Tarybos nariai Gitana Rašimienė, Vaidas Kuzmarskis, Romaldas Zubiela.“
Meras pažymėjo, kad raštiško koalicijos susitarimo nebuvo, taigi šį pasisakymą galima vertinti tik kaip pareiškimą.
Tarybos nariai patvirtino papildytą darbotvarkę ir balsavimu nusprendė visų pirma svarstyti administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio atleidimo iš pareigų klausimą. Meras informavo, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 9 st.,  įsigaliojusį spalio 1 d., meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, valdybos, kolegijos ir kitos personalijos yra skiriamos ir atleidžiamos slaptu balsavimu. Taip pat meras įspėjo, kad administracijos direktoriaus atleidimas iš pareigų gali tapti teisminio proceso pradžia, tačiau jis, kaip meras, turi paklusti daugumos Tarybos narių valiai.
Sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio atleidimo iš pareigų“ pristatė Tarybos narys Antanas Kilčauskas. Pagrindinis atleidimo iš pareigų motyvas – prarastas Tarybos narių pasitikėjimas. Buvo siūloma administracijos direktorių atleisti iš pareigų nuo š.m. lapkričio 25 d., o laikinai eiti jo pareigas paskirti administracijos direktoriaus pavaduotoją A. Gricių. Mero paragintas A. Kilčauskas pažėrė gausybę labai vaizdingų ir aptakių pastabų apie netinkamą administracijos direktoriaus darbą. Tarybos narys tvirtino, jog tai visai nėra priešrinkiminis šou ir kad šio sprendimo projekto iniciatoriai visai nėra nusistatę prieš Dainių Baltrušaitį kaip prieš žmogų. „Buvome, esame ir būsime prieš tokią sistemą, ydingus veiklos principus, kuriais remiasi administracijos direktorius darbe, parodydamas savo aklą paklusnumą, bejėgiškumą ir amorfiškumą, – drąsiai kalbėjo A. Kilčauskas. – Taip dirbant administracijai ir valdančiajai daugumai, mūsų rajono vietos savivalda, kaip niekur kitur, tampa vis panašesnė į UAB’ą, kurį valdo „stambūs akcininkai“, linkę tūnoti šešėlyje. Dėl to įsigalėjo teritorijos ir valdų pasidalijimas įtakos sferomis, politinė giljotina kitaip mąstantiems, dvasinis luošinimas verčiant persikrikštyti. Rajonas unikalus tuo, kad kadencijos metu buvo net du kanibalizmo atvejai (kai tos pačios genties gyvūnai suvalgo savus). Todėl mūsų savivaldybė išsigimsta kaip savivalda ir griaunami jos pamatai. Visiškai nebuvo paisoma socialdemokratų frakcijos, nors turėjome 8 mandatus – tai beveik trečdalis tarybos. Tiesa, viena mergaičiukė perbėgo, aš tai vadinu politiniu ištvirkavimu, nors tiksliau tiktų politinė prostitucija, nes ištvirkavimas kartais būna iš meilės. Jei savivaldą palygintumėme su žmogaus organizmu, tai mūsų savivaldybė serga lėtine liga ir yra brangi kiekviena diena, kad ji neperaugtų į chronišką susirgimą. Siūlau paremti.“  Tarybos narys Linas Dargevičius paminėjo, kad šią kadenciją jau ne pirmą kartą svarstomas administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų klausimas. Ta-rybos nario nuomone, tokie dalykai neatneša nieko gero ir tikrai nestiprina žmonių pasitikėjimo valdžia. „Išgirdome sprendimo projekto rengėjų argumentus. Iš dalies su kai kuriais galima sutikti, dėl kai kurių galima ginčytis, bet dirbant tokį darbą išvengti klaidų neįmanoma, – kalbėjo L. Dargevičius. – Visa tai būtų galima apsvarstyti, jei ne viena aplinkybė, kuri matyti pažiūrėjus į kalendorių – iki rinkimų liko trys mėnesiai. Mes galime priimti vienokį ar kitokį sprendimą, tačiau aukščiausias teisėjas mums už trijų mėnesių bus Raseinių rajono žmonės ir jų valia. Rinkėjų valia visi bus įvertinti – vieni išrinkti, kiti atleisti. Bus įvertintas ir administracijos darbas, ir tie, kurių iniciatyva Dainius Baltrušaitis tapo administracijos direktoriumi.“ Tarybos narys pažymėjo, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Tarybos nariai nepalaiko sumaišties ir suirutės, todėl administracijos direktoriaus atleidimui iš pareigų nepritars.
Partijos Tvarka ir teisingumas vardu kalbėjo Tarybos narys Ramūnas Maciukevičius. Jis teigė, kad administracijos direktoriui išsakyti priekaištai galbūt yra pagrįsti ir svarstytini, tačiau tokie perversmai savivaldybėje likus trims mėnesiams iki rinkimų tikrai neatneš naudos nei žmonėms, nei administracijai. „Mūsų frakcija nepalaiko nepasitikėjimo administracijos direktoriumi, ir mes balsuosime prieš direktoriaus atstatydinimą“, – išreiškė partijos Tvarka irteisingumas valią R. Maciukevičius.
Tarybos narys Sigitas Vaičius pritarė Linui Dargevičiui ir išsakė savo nuomonę: „Šiuo metu netikslinga ir netgi žalinga daryti pertvarkas, kai dar nėra patvirtintas kitų metų biudžetas. Tai įneš tik destrukciją. Čia aš įžvelgiu tam tikrus politinius žaidimus arba kažkieno labai didelį norą tapti administracijos direktoriumi. Ne paslaptis, kad yra siūloma Liudo Kavaliausko kandidatūra. Tačiau per du mėnesius nieko neišspręsi, nebent yra politinė patirtis. Juodžiausia pranašystė būtų ta, kad žmogus, eidamas į pareigas labai trumpam laikui, gali turėti kokių nors savo interesų. Bet aš nenorėčiau tuo tikėti, nes manau, kad Liudas yra savo krašto patriotas ir nori spręsti rajono klausimus, tačiau per tokį trumpą laiką neįmanoma nieko išspręsti. Manau, reikėtų užbaigti šią kadenciją tvarkingai, rinkimai už kelių mėnesių, galbūt susidarys nauja koalicija, bus išrinkti nauji Tarybos nariai, kurie galės gražiai, tvarkingai dirbti.“
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas pripažino, kad jis nuo pat pirmų dienų kritikavo administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio darbą, skubotus, nepagrįstus jo sprendimus, neaiškią kadrų politiką. L. Kavaliauskas priminė, kad praėjusioje kadencijoje, valdant socialdemokratams, jis buvo administracijos direktoriumi ketverius metus, tačiau teigė, kad dabar visai nesiveržia į šį postą, nes puikiai supranta, kokia tai yra atsakomybė, ypač, kai iki rinkimų likę tik trys mėnesiai: „Nesiekiu aš tos karjeros, man jos užtenka, jei ir būsiu pasiūlytas, nesieksiu asmeninių tikslų. Tačiau matydamas, kokie darbai paskutiniu metu yra daromi, norisi situaciją pakeisti. Žmogaus, atėjusio į seniūniją ar kitą valdišką įstaigą, pirmiausia klausiama, kokiai jis partijai priklauso, o šitokių dalykų neturi būti. Savivaldybei pavaldžios įstaigos negali būti partinės, valstybės tarnautojai turi tarnauti visų pirma žmogui, o ne vienai ar kitai politinei jėgai. Tai pagrindinis tikslas, kurio aš siekiau dirbdamas administracijos direktoriumi ir to turėtų siekti bet kuris administracijos direktorius. Politikos čia negali būti.“
Tarybos nariui Jordanui Kenstavičiui abejonių sukėlė administracijos direktoriui mestas priekaištas dėl neskaidrios kadrų politikos. Tarybos narys teigė, kad pradėjus savivaldybės administracijai vadovauti Dainiui Baltrušaičiui, buvo tikrai nelengvas metas – savivaldybės biudžetas buvo sumažintas apie 20 milijonų, todėl direktoriui reikėjo sumaniai suktis ir vadovauti taip, kad darbuotojams nevėluotų atlyginimai ir apskritai užtektų lėšų: „Dėl lėšų stygiaus administracijos direktorius turėjo priimti nepopuliarius sprendimus, sumažinti savivaldybės darbuotojų skaičių. Tačiau etatų mažinimas buvo atliktas skaidriai ir tvarkingai, pasitariant su skyrių vadovais, pervedant darbuotojus iš vienų pareigų į kitas, o naujų žmonių nebuvo įdarbinta.Dabar savivaldybės administracijoje suburta labai rimta komanda. Šiuos metus galime vadinti istoriniais, nes rajone įgyvendinta apie 50 milijonų litų investicinė programa. Anksčiau dirbo daug daugiau žmonių, tačiau sugebėdavome įsisavinti tik apie 10 milijonų per metus, o šiandien su žymiai mažesniu darbuotojų skaičiumi mes pasiekėme labai gerų rezultatų ir viso kolektyvo bei direktoriaus dėka tapome stipresni. Šiandien nevėluoja atlyginimai, o suplanuotas biudžetas vykdomas. Tai įrodo, kad mūsų rajono perspektyva gerėja“. J. Kenstavičius paminėjo, kad turi priekaištų ir oponentams: „Buvo aptarta, kad Darbo partija ir jos lyderis R. Zubiela kuruos švietimo sritį, deja, nesulaukėme rezultatų nei pasiūlymų dėl mokinio krepšelio,efektyvaus lėšų paskirstymo mokykloms. Tai įvedė tam tikrą destrukciją ir dabar bandoma kaltę suversti kitiems“. Kitas svarus kaltinimas, skirtas administracijos direktoriui – nesugebėjimas valdyti finansinės ir ekonominės situacijos savivaldybėje. J. Kenstavičius kreipėsi į šių kaltinimų autorius: „Rašydami ar kalbėdami turėkite sąžinės, savo teiginius paremkite kokiais nors argumentais, konkrečiais skaičiais arba tiesiai ir šviesiai pasakykite, kad turite vieną tikslą – kad jums nesvarbi nei ekonominė situacija, nei darbo rezultatai, o svarbu šiandien ateiti į valdžią, tada visiems viskas būtų aišku. Visus dabartinius įvykius geriausiai išspręs laikas ir atsakys į visus klausimus, kas šiandien daroma ir dėl ko“. Tarybos narys Antanas Vizbaras sakė, kad kaltinti vien administra-cijos direktorių Dainių Baltrušaitį nekultūringa. Jis paskaitė vieną Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą reglamento skyrių, kuriame rašoma, kad visi savivaldybės tarybos sprendimai, posėdžių protokolai, mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai turi būti per 3 darbo dienas paskelbti. Tarybos narys kreipėsi į buvusius administracijos direktorius Darių Ulicką ir Liudą Kavaliauską su klausimu, ar jie buvo paviešinę nors vieną personalo valdymo ar komandiruočių įsakymą savo vadovavimo laikais. A.Vizbaras taip pat paminėjo, kad paviešinti įsakymus jis prašė ir
Dainiaus Baltrušaičio, bet jis elgėsi taip pat, kaip ir jo pirmtakai. Tarybos narys buvo įsitikinęs, kad ir pakeitus valdžią niekas nepasikeis ir per nepilną 100 dienų nebus įvykdyta tai, kas nebuvo vykdoma 8 metus. Jis kreipėsi į administracijos direktorių ar jo pavaduotoją, kad parašytų specialų įsakymą išviešinti visus personalo valdymo ir komandiruočių įsakymus nuo 2005 metų. A. Vizbaro žodžiais tariant, tokiuose žaidimuose, kada kaltina toks pat kitą tuo pačiu, jis nedalyvaus, nors ir buvo pasižadėjęs frakcijai palaikyti Dainių Baltrušaitį, tačiau paskutinę akimirką apsisprendė ir asmeniškai nutarė balsavime visai nedalyvauti.
Per visą kaltinimų ir palaikymų procedūrą administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis laikėsi ramiai, giedru veidu stebėjo procesą,lyg jam visai negrėstų atleidimas iš pareigų. Po Tarybos narių kalbų ir jis tarė žodį iš tribūnos. Jo nuomone, šis perversmas – tai politiniai žaidimai. Kadangi viena partija pasitraukė į kitą pustė, jėgų persvara pasikeitė. D. Baltrušaitis teigė administracijos direktoriaus pareigose išdirbęs trumpą laikotarpį – 1,5 metų, tačiau, jo nuomone, buvo daug padaryta. „Stengiausi vadovautis principu iš Aristotelio „Politikos“, kad kiekvienas valdovas turi rūpintis savo valstybe ir pavaldiniais taip, kaip savo namais ir namiškiais rūpinasi tikras šeimininkas. Galbūt kai kam tai nepatiko, – atvirai kalbėjo Dainius Baltrušaitis. – Nėra ko slėpti, politikų įtaka buvo, nes politikai yra įsipareigoję savo rinkėjams, jie turi bandyti pasiekti savo tikslus pasistatę tinkamus žmones. Duok Dieve, kad viskas pasikeistų ir atėjęs naujas direktorius būtų tikras vadovas, o ne partinės valios vykdytojas. Tačiau manau, kad taip tikrai nebus. O dėl nepasitikėjimo klausimo – natūralu, kad skilus koalicijai ir pasikeitus jėgų pusiausvyrai, aš negaliu būti patikimas žmogus kitai pusei. Net jei ir nebūtų pareikštas nepasitikėjimo klausimas, aš turėčiau atsistatydinti, nes aš dirbu tai pusei, kuriai esu prisižadėjęs ir kuri mane pastatė. Niekad nepolitikavau, stengiausi vykdyti darbus. Apie kadrų politiką –  negaliu darbuotojams uždrausti stoti į kokią nors partiją, taip pat administracijos direktorius neprivalo pristatyti Tarybai, ar jis priėmė į darbą kūrikus, ar juos atleido pasibaigus šildymo sezonui. O dėl skyrių vadovų visada buvo dalijamasi nuomone su koalicija, niekas į darbą nebuvo priimamas slaptai. Buvo skausminga atleisti dalį darbuotojų, tačiau kolektyvas išliko ir buvo padaryta daugiau darbų nei per paskutinius 10 metų, įgyvendinti investiciniai projektai. Nenoriu sakyti, kad tai mano nuopelnas, buvo ankstesnis projektų įdirbis, tačiau finansavimas buvo gautas man pradėjus dirbti – reikėjo viską suvaldyti ir investuoti – padaryti svarbiausią darbą. Apie ekonominę situaciją – savivaldybės biudžetas praeitais metais buvo 95 milijonai litų, šiemet – 93 milijonai. Šiemet biudžetas vykdomas 100 procentų, praėjusiais metais, nors ir buvo sumažinta 20 milijonų  planuoto biudžeto, žmonės laiku gavo algas ir išeitines išmokas, savivaldybės skolos mažėja. Dėl kadrų neskaidrumo ir ekonominės politikos aš nesutinku su kaltinimais, o dėl politinio nepasitikėjimo – tai natūralu – kiekviena atėjusi valdžia sako, kad ji dirbs geriau nei buvusi“. Dainius Baltrušaitis padėkojo kolegoms, kad buvo kartu ir pasidžiaugė, kad pavyko atlikti konkrečius darbus, o pradėti įgyvendinti investiciniai projektai sėkmingai vyksta.
Dainiui Baltrušaičiui baigus savo kalbą Taryba patvirtino slapto balsavimo biuletenius ir balsų skaičvimo komisiją. Po pusvalandį užsitęsusio slapto balsavimo, vykusio administracijos direktoriaus pavaduotojo A. Griciaus kabinete, salėje buvo paskelbti balsavimo rezultatai: 13 tarybos narių balsavo „už“ Dainiaus Baltrušaičio atleidimą iš administracijos direktoriaus pareigų,  1 – ,,prieš”, 1  balsavime nedalyvavo, 10 balsavimo biuletinių buvo negaliojančių.
Pakilia šventiška nuotaika prasidėjęs tarybos posėdis kai kuriuos asmenis labai nuvylė, tačiau nemažai buvo tokių, kurie iš posėdžių salės skirstėsi su neslepiama šypsena. Įtampa tarp mūsų rajono valdžios atstovų auga, o politinis persiskirstymas leidžia manyti, kad kritinis taškas dar nepasiektas. Politiniai oponentai, kad ir šiek tiek pavėluotai, šį pirmadienį jau įteikė merui dovanėlę – 11-os Tarybos narių pasirašytą interpeliaciją, kuri bus svarstoma greitu laiku per neeilinį Tarybos posėdį.
Laukite tęsinio.

1 Komentaras

  1. Raseiniske

    2011-04-06 08:07

    Jau vien bjauru ziuret i jo fizionomija ir issidirbinejimus posedzio metu..
    „Stengiausi vadovautis principu iš Aristotelio „Politikos“, kad kiekvienas valdovas turi rūpintis savo valstybe ir pavaldiniais taip, kaip savo namais ir namiškiais rūpinasi tikras šeimininkas.
    ….zinotumet kaip jis rupinasi seima ir namiskiais…..