Rusai okiruoti. Lietuvos Seimo diaugsmo atgarsiai Raseiniuose

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Per ikilming? krepinink? pri?mim? ir pagerbim? Seime krepinio treneris K?stutis Kemz?ra Seimo nariams pasak? tokius odius:
B?t? gerai, kad ir Seimas susivienyt? ? darni? komand? kaip mes, krepininkai, Turkijoje. Matyt, seim?nams tai ?simin?, ir ?kv?pti krepinink? bronzin?s pergal?s, Lietuvos Seimo nariai Europos parlamentar? aidyn?se Maskvojeikovojo pirm?j? viet?. aidyn?se dalyvavo 120 politik? i vienuolikos ali?. Lietuvai atstovavo 16 parlamentar? beveik i vis? frakcij?.
2009 aisiais Maskvoje vyko pirmosios parlamentar? aidyn?s, kur Lietuvos komanda bendrojoje ?skaitoje u?m? antr?j? viet?. iais metais vyko tokio pat pob?dio aidyn?s – buvo varomasi penkiose sporto akose: golfe, stalo tenise, lauko tenise, achmatuose ir futbole. Geriausiai pasirod? achmatininkai ir stalo teniso aid?jai. Susumavus rezultatus paaik?jo,kad lietuviams atiteko pirma vieta ir ?sp?dingo dydio taur?. Diaug?si visa m?s? komanda ir jai vadovav?s V. Gedvilas. Parlamentar? diaugsmas pasiek? ir Raseini? rajon?, nes komandoje stalo tenis? aid? gerbiamas m?s? kratietis, Seimo narys Edmundas Jonyla. Jis laim?jo pirm?j? viet? ir praeit? savait? Raseiniuose, socialdemokrat? b?stin?je, buvo graiai ir ikilmingai sutiktas partijos bi?iuli? skambant M. Mikutavi?iaus dainai
Trys milijonai. Seimo narys buvo pasitiktas su lietuvika duona,vieiai par?kytais lainukais ir stambiai raikytais svog?n? griein?liais. Prie jo pergal?s medalio bi?iuliai prid?jo dar vien? nuo sav?s. Su ?sp?dinga pergale Seimo nar? diaugsmingai sveikino mona Danut?, jo pad?j?ja Diana Kaupaitien?, Raseini? r. savivaldyb?s tarybos nariai Juozas Braas, Julius Daugiala, Gediminas Galubauskas ir kiti partijos bi?iuliai.
Daug t? popiet? Seimo nariui buvo uduota klausim?, ? kuriuos jis maloniai atsak?. Rusai buvo okiruoti, kad Lietuva, tokia maa valstyb?, turinti tik 141 Seimo nar?, ?veik? toki? didiul? valstyb? kaip Rusij?, kurios D?moje – 450 deputat? ir tarp j? yra olimpini? aidyni? ?empion?. Tokios prabangios, graios taur?s Seime tikrai dar nebuvo. i pergal? ir taur? papuo? ne tik Seim?, bet ir igarsino m?s? al? Lietuv?, sak? Seimo narys Edmundas Jonyla. Raseinikiai gali pasidiaugti ne tik sportin?mis pergal?mis, bet ir politine branda, nes toks bendravimas su didiosiomis valstyb?mis
yra b?tinas ir naudingas.

Komentarų nėra