achmat? turnyras Ramonuose

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

i? met? gegu?s 8 dien? Raseini? rajono Ramon? kaimo bendruomen?s patalpose ?vyko tradicinis tarprajoninis komandinis achmat? turnyras UAB Danspin ir achmat? klubo Raseinietikas matas ?steigtiems prizams laim?ti. Jame j?gas iband? trys Raseini? rinktin?s, o taip pat sve?iai i Marijampol?s, Taurag?s, Gargd?, Jurbarko ir Kelm?s. ? turnyr? atvyko ir prizus ?steig? Seimo narys Edmundas Jonyla, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus. ? ? turnyr? atvyko labai paj?g?s achmatininkai, tod?l tik?tis lengvesni? kov? prie lent? buvo sunku. Kiekvienoje komandoje buvo po penkis achmatininkus. Prie atskir? lent? geriausiai sek?si aisti Marijampol?s achmatininkams. Vietos prie lent? buvo pasidalintos ia tvarka:
I. Lenta.
1. R. Marcinkus 7 tk. (Marijampol?)
2. J. Kubilius 4.5 tk. (Raseiniai)
3. T. Jank?nas 4.5 tk. (Jurbarkas)
II. Lenta.
1. R. umskis 6.5 tk. (Marijampol?)
2. R. Lukoius 5 tk. (Gargdai)
3. S. Vaigauskas 4.5 tk. (Kelm?)
III. Lenta.
1. G. Mikenis 5.5 tk. (Taurag?)

2. R. Stonys 5 tk. (Raseiniai)
3. D. Dienin? 4.5 tk. (Gargdai)
IV. Lenta.
1. V. Teleia 5.5 tk. (Marijampol?)
2. R. Urbietis 4.5 tk. (Jurbarkas)
3. R. Masaitis 4.5 tk. (Raseiniai)
V. Lenta.
1. N. Buzas 5 tk. (Marijampol?)
2. M. Gudauskas 4.5 tk. (Taurag?)
3. J. Jank?nas 4 tk. (Jurbarkas)
Komandin? turnyr? laim?jo paj?gi ir labai gerai aidusi Marijampol?s komanda – 14 tk. Antroji vieta atiteko Raseini? I komandai – 9 tk. Tre?i?j? ikovojo Gargd? komanda – 8 tk. Komandini? varyb? nugal?tojai ir prizininkai buvo apdovanoti komandiniais prizais, medaliais, diplomais, o varyb? nugal?tojas – ir taure. Daiktiniais prizais buvo apdovanoti atskir? lent? nugal?tojai. Puikus turnyras, nuostabi atmosfera ir didelis a?i? u tikrai puikiai surengt? rengin? Ramon? kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei Dalytei Raudonienei, taip pat Raseini? achmat? klubui Raseinietikas matas.

Komentarų nėra