Sakraliniu ir gamtos keliu po Anyk?i? krat?

Versija spausdinimui

Liepos m?nuo, sako, pats tinkamiausias kelion?ms, painimui ir pramogoms. Kaim? bendruomen? Milaai?i? Dubysa nusprend? 2022-aisiais aplankyti Anyk?ius. Ir tai iauo liepos 23-iosios rytas, kai Milaai?i? bendramin?iai ?s?do ? turistin? autobus? ir prad?jo ilg? kelion? ? Anyk?ius.
Anyk?i? krate turtinga gamta, gausu istorini? objekt? ir pramog? viet?. Sakralin? keli? prad?jome nuo Sakralinio meno muziejaus, kur vietini? mecenat? d?ka ?sik?rusi nuostabi angel? kolekcija. Gid? pasakoja muziejaus ?k?rimo istorij?, muzikantai ruoiasi miesto vent?s renginiams, o mes ?d?miai klausome kamerin?s muzikos ir api?rime meno k?rinius.
Matome, kad alia visa savo didybe kvie?ia usukti v. Apatalo evangelisto Mato bany?ia. Tai auk?iausia Lietuvoje esanti bany?ia, jos auktis siekia net 79 metrus ir viename i bokt? 33 m auktyje ?rengta apvalgos aiktel?. Atkakliausiems, ?veikusiems 186 laiptelius, atsiv?r? nuostabi Anyk?i? panorama. Patik?kite, vaizdas buvo nepakartojamas. Nor?tume igirsti anglik? vargon? muzikos garsus, bet suinome, kad koncertas tik vakare, deja…
Aplankome miesto senamiest?, api?rime jame esan?ius pastatus ir paminklus A. Vienuoliui ir
A. Baranauskui. alia ventosios pramogos ranka pasiekiamos. Rytingiausieji nusprendia Lyn? taku persikelti ? kit? up?s krant?. Ir v?l ?sp?diai nepakartojami ir atrakcijos dalyviams, ir i?rovams.
Pro autobuso lang? api?rime dar vien? Sakralinio kelio objekt? sen?j? Anyk?i? kapini? koply?i?, kurioje iuo metu yra ?sik?r?s Pasaulio anykt?n? k?rybos centras. Ten vyksta daug kult?ros ir meno rengini?. Architekt?riniu poi?riu pastatas tikrai vertas pagarbos, nes udarius kapines ir koplyt?lei prad?jus nykti buvo suprojektuotas stiklo ir betono gaubtas ir juo apgaubta koplyt?l?. Naujas statinys architekt?riniu, istoriniu ir funkciniu-kult?riniu poi?riu yra puikus, galintis b?ti pavyzdiu, kaip sujungti sen? ir nauj? ? vien? nedalom? visum?.
Paskutinis Sakralinio kelio objektas, kur? nor?jome bent pamatyti, buvo v. Aleksandro Nevskio cerkv?. Kelion?s pabaigoje ir pamat?me…
Sakralinis kelias baig?si, bet prasid?jo nuostabios gamtos Anyk?i? krate painimo kelias, kuris nesibaigia niekada. ventosios up? tikrai didinga ir paslaptinga, uburianti, papasakoti ne?manoma, reikia pamatyti… Aplankome dar vien? gamtos stebukl? oficialiai didiausi? akmen? Lietuvoje Puntuk?, aplankome alia esant? Medi? laj? tak?. Medi? laj? takas tai pirmasis takas Baltijos valstyb?se, kur galima pasivaik?ioti medi? vir?ni? lygyje. Medi? laj? tako kompleksas buvo atidarytas 2015 m. Kompleks? sudaro Informacijos centras, Medi? laj? takas ir apvalgos boktas (34 m auktyje). Gamta Anyk?i? ilelyje uburianti, o pats ilelis tarsi stebuklinga giria. Nueiname iki Lyn? tilto per vent?j?, aplankome paintin? Bas? koj? tak?, Praeities tak?, pasivaik?iojame miko takais…
Pramogos tarsi uburia ir mes vykstame jau pramog? keliu tolyn. Labirint? parko uduotys ?veiktos, sukame kitokio miestelio link, ten laukia besisukantis namelis, apverstas namelis ir daug linksm? bei nepakartojam? ?sp?di? ir maiems, ir dideliems.
Kelion? istorijos keliu po Anyki? krat? t?siasi. Aplankome Arklio muziej?, api?rime Burbikio dvar?. Sustojame prie Bijeiki? apvalgos bokto, jame auktai auktai ikeliame savo bendruomen?s simbol? ir taip vakar?jant simbolikai atsisveikiname su Rubiki? eeru, su visu Anyk?i? kratu… Atsisveikiname laikinai, nes tikrai inome, kad iki nauj? susitikim?…
Vaiavome ?vairiais keliais: sakraliniu, gamtos painimo, pramog?, istorijos, bet sugr?ome ? nuostabiausi? krat? Raseini? krat? su kiekvieno i m?s? namais, savo laim?s iburiu, m?s? graiausia ir brangiausia Dubysa…
Nerijus Jarilinas, kaim? bendruomen?s
Milaai?i? Dubysa pirmininkas

Komentarų nėra