Sąmokslo teorija

Siųsti Versija spausdinimui

Priešrinkiminis laikotarpis žiniasklaidai – aukso amžius. Įvairiausi šaltiniai pradeda trykšti informacija ir paviršiun iškyla ne tik partinė reklama, bet ir rezgamos intrigos. Prieš porą savaičių visi Raseinių rajono savivaldybės valdymu suinteresuoti asmenys pakampėmis ėmė šnabždėtis, kad ruošiamas mūsų rajono valdžios perversmas. „Alio, Raseiniams“
patikimi šaltiniai pranešė, kad grupelė kovingai nusiteikusių Tarybos narių ketina pateikti merui Petrui Vežbavičiui interpeliaciją.
Šaltiniai nurodė, jog perversmo iniciatoriai – valdančiajai daugumai Taryboje priklausantys darbiečiai. Kokie motyvai galėjo pastūmėti kad ir nedidelę dalį Tarybos narių nepasitikėti meru? Gal tai valdžios troškulys ir artėjantys rinkimai, o gal kai kurie Tarybos nariai susipainiojo tarp viešųjų ir privačiųjų interesų?
Versija Nr. 1
Vienam iš Darbo partijos ir Raseinių r. savivaldybės tarybos narių – Vaidui Kuzmarskiui, turinčiam statybų bendrovės RSB akcijų (šaltinis – raseiniai.lt, Tarybos nario interesų deklaracija, – red. pastaba), labai parūpo pasigviešti vandentvarkos projektų, kurių bendra vertė – 24 milijonai litų, subrangą. Iki šiol konkursą  atlikti vandentvarkos rangos darbus (kaip ir daugelį kitų mūsų rajone vykusių viešųjų konkursų), buvo laimėjusi UAB „Pireka“, subrangą patikėjusi UAB „Izobara“.
Šiuo metu kaip tik turėtų būti baigtas įgyvendinti antrasis minėtojo projekto etapas ir vėl pasirašyta rangos sutartis su ,,Pireka“,  tačiau kam šįkart bus perleista darbų subranga – dar neaišku.
Rangovas prisiima atsakomybę už atliktus darbus, už tai sau pasilikdamas apie 10 procentų projektui įgyvendinti skirtos sumos. Už likusias lėšas subrangovai atlieka darbus.
Vykstant darbų pirkimo viešiesiems konkursams, įvairių komisijų, kontrolės ir politinio spaudimo pagalba, sudaromos sąlygos pašalinti iš konkurso nepageidaujamas įmones. Konkursų metu taikomi dvigubi standartai: įmonėms, kurių interesams atstovauja valdančiosios daugumos Tarybos nariai, kontrolė ir sąlygos supaprastinamos bei leidžiama daugiau pasipelnyti. Pavyzdžiui, už kapinių tvoros metrą savivaldybė sumoka beveik 400 litų, o buvusių arešto namų kiemelyje sumeistraujamos šiukšlių dėžės po tūkstantį litų.
Ir priešingai, svarių politinių užtarėjų neturinčios įmonės, jeigu netyčia ir laimi kokį konkursą, iš jų už mažiausią kainą išspaudžiama maksimali nauda, o ir darbus priduoti tokiai įmonei yra žymiai sunkiau.
Versija Nr. 2
Partija Tvarka ir teisingumas ir Darbo partija nepasidalina įtakos sferomis. Seimo narys Remigijus Ačas per daug pradėjo domėtis biokuro tiekimu UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (žr. priedą Nr. 1). Ne paslaptis, kad šilumos tinklams biokurą tiekia UAB „Eglyta“, betarpiškai susijusi su Tarybos nario R. Zubielos pavarde. Raseinių šilumos tinklų direktoriausteigimu, 2009 m. už kurą buvo sumokėta daugiau kaip 3 milijonai litų. Kuri įmonė nenorėtų tokio lojalaus kliento, kaip Raseinių šilumos tinklai? Be to, tvarkiečiai tiesiog iš panosės darbiečiams nunešė gardų kąsnelį – Blinstrubiškių senelių globos namus, kuriuos jie buvo pasišovę kuruoti ir teikti maitinimo ir skalbimo paslaugas.
Versija Nr. 3
Pilietiškumo pavasaris. Perversmą organizavusiems Tarybos nariams prieš rinkimus atbudo pilietiški jausmai ir jie pasiryžo greituoju būdu pakeisti valdžią ir pradėti altruistiškai darbuotis rajono žmonių labui.

Raseinių rajono savivaldybės meras Petras Vežbavičius vienintelis iš pakalbintųjų spinduliavo optimizmu ir neslėpė šypsenėlės. Paklaustas, kodėl, jo nuomone, grupelė Tarybos narių ketina jam pateikti interpeliaciją, atsakė apie tai negirdėjęs. „Šią minutę neturiu jokios pateiktos interpeliacijos, o pagal Vietos savivaldos įstatymą, kad būtų pateikta interpeliacija,
reikia surinkti 7 Tarybos narių parašus ir sušaukti neeilinį Tarybos posėdį. Eiliniame Tarybos posėdyje mero interpeliacija negali būti svarstoma. Pletkais neužsiimu, kokie buvo veiksmai, nežinau. Kam nepatinka, gali per Tarybos posėdį pasakyti bet kokią kritiką. Įvertinkime laikotarpį – yra lapkritis, 3 mėnesiai iki rinkimų. Kiekviena partija bruzda, nori pasirodyti rinkėjams, gal ir paleidžia tokias antis. Esu garantuotas valdančiosios daugumos palaikymu, per posėdžius matote, kad sprendimai priimami ne vieno, o daugumos balsų persvara. Tikrai 100 procentų garantuoju, kad pabaigsiu kadenciją iki balandžio 11 dienos. Nebent jeigu pats atsistatydinčiau. Bendrauju su visomis partijomis, kalbu ir su socialdemokratais, bičiuliškai bendraujame su A. Kilčausku,  Seimo nariu E. Jonyla ir kitais socialdemokratais. Gal šiek tiek sudėtingiau bendrauju su Liberalų sąjūdžiu. Tačiau kiekvienos partijos programoje raudonomis raidėmis įrašyta, kad ji siekia būti valdžioje. Kitaip partija neįgyvendins savo programos“, – dalijosi mintimis meras.
Ar galėjo ruošiamo politinio perversmo priežastimi tapti Seimo nario Remigijaus Ačo susidomėjimas UAB „Raseinių šilumos tinklais“ ir biokuro tiekėjais? Mero nuomone, Seimo narys Remigijus Ačas atstovauja tautai, matydamas negeroves ar jas įtardamas, jis turi pilną teisę domėtis bendrovės veikla. O gal Seimo nariui reikalingi duomenys palyginimui, kiek už
šilumą moka mūsų ir kitų savivaldybių gyventojai?
„O dėl Darbo partijos visada yra diskusija. Kai mes interpeliavome merą Skamaraką, nors gal jie su tuo ir nesutiks,bet galiu sakyti, kad  iniciatorius buvo Darbo partija, – prisiminė poros metų istoriją meras. – Jei dabartiniai veiksmai yra iš Darbo partijos, tai jūs patys matote, kad mano pavaduotoja yra Darbo partijos atstovė, ir mūsų santykiai yra patys geriausi. Tikrai džiaugiuosi turėdamas tokią pavaduotoją. Ir nemanau, kad man iš tos pusės būtų kokia nors grėsmė. O kiekvienas Tarybos narys turi teisę apsispręsti, kuriuo klausimu pritarti, kuriuo– ne.“

Savivaldybės taryboje valdančiajai mažumai priklausantis Liberalų sąjūdžio atstovas Dainius Šadauskis nieko naujo nepasakė: teigė, kad jo tikrai netenkina dabartinio mero darbas: ,,Kai kurie sprendimai Taryboje prastumiami buldozerio principu. Ne vienas sprendimas yra priimtas prasilenkiant su įstatymais, pavyzdžiui, dėl kapų duobių kasimo, Bilnstrubiškių senelių globos namų perėmimo. Būdamas Kontrolės komiteto pirmininku, pats esu teikęs prašymus atlikti papildomus patikrinimus, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta.“
Tarybos nario nuomone, vienšališki sprendimai priimami dėl politinės kultūros ir etikos stokos: ,,Gal tokia valdančiosios daugumos demokratijos samprata, tačiau demokratija neturėtų būti daugumos diktatūra. O čia įsivaizduojama, kad dauguma gali daryti ką nori. Nesakau, kad turi būti tenkinami visi mažumos reikalavimai, bet į jų objektyvią  kritiką turėtų būti atsižvelgiama.“Dainius Šadauskis, paklaustas, ar jis buvo vienu iš rengiamo valdžios perversmo iniciatyvinės grupės narių, kategoriškai tai paneigė: ,,12 dienų buvau sanatorijoje, maždaug prieš savaitę mane pasiekė gandai apie ketinimus interpeliuoti merą – man tai buvo naujiena, tačiau aš tikrai nebuvau to iniciatorius. Bet jeigu bus mero vertimas, manau, kad aš tam pritarsiu.“
Tarybos narys sakė nežinantis, kas norėjo surengti valdžios perversmą, tačiau manantis, kad tai opozicijos atstovai. Be to, nesutarimų esama ir tarp valdančios daugumos narių.
,,Jokių oficialių pareiškimų negirdėjau, o jei skyla valdančioji dauguma, tai turėtų būti paskelbta Tarybos posėdžio metu, – teigė D. Šadauskis. – Kai maždaug prieš mėnesį iš žiniasklaidos sužinojau, kad Seimo narys Remigijus Ačas reiškia nepasitenkinimą, jog UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ biokurą perka iš vieno tiekėjo, man tai buvo naujiena. Tik man labai keista, kad tai buvo naujiena ir Seimo nariui. Juk jo partijos atstovas administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Gricius yra UAB ,,Raseinių šilumos tinklai“ valdybos pirmininkas. Dabar iškeliama ir kritikuojama, įvardinkime tiesiai, kad Zubiela tiekia biokurą, o valdybai – aukščiausiam įmonės valdymo organui, kuris priima visus sprendimus,vadovauja būtent tvarkiečiai. Jeigu po 2-3 metų Remigijui Ačui situacija dėl biokuro tiekimo yra naujiena, tai jų partijos nariai neteikia savo pirmininkui informacijos. Manau, kad prie šilumos tinklų turėtų būti įsteigta stebėtojų taryba iš visuomenės atstovų – būtų daugiau skaidrumo“.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Darbo partijos Raseinių skyriaus pirmininkas Romaldas Zubiela buvo nekalbus ir klausimų apie nepasitikėjimą meru bei valdžios perversmą nekomentavo, tačiau fakto, kad buvo ar net yra ruošiamasi pateikti merui interpeliaciją, nepaneigė.
„Gal ir bus, kol kas nenoriu nieko komentuoti ir nieko negaliu pasakyti. Situacija įtempta, kam kaitinti aistras. Jūsų vietoje galbūt elgčiausi taip pat, – supratingai su žiniasklaida telefonu kalbėjo R. Zubiela, – bet pakentėkite truputį, viskas išsispręs gal kitą ar dar kitą savaitę, vėliau galėsite prirašyti ne vieną, o du lapus.“

Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Darbo partijos narė Gitana Rašimienė paklausta, ar palaiko bendrapartiečių Tarybos narių ketinimus pateikti merui interpeliaciją, vienareikšmiškai atsakė „ne“. „Nevertinsiu to ir neišsakysiu savo nuomonės, kodėl buvo tokių ketinimų, nes tai būtų tik mano, o ne kitų dviejų Darbo partijai prilausančių Tarybos narių nuomonė. Negaliu už juos vertinti – savo nuomonę jie turėtų pasakyti patys. Tik
galiu pasakyti, kad mano kategoriškas vertinimas buvo „ne“.  Paprastai kalbant, aš pasitikiu meru ir, neskaitant jokių partiškumų, mane tenkina savivaldybėje dirbanti komanda, rimtų argumentų nuvertimui aš nemačiau. Mano nuomone, dabar tam nėra tinkamas laikas. Galbūt mano partijos žmonės turi kažką, ko jie neatskleidžia, bet kiek esu girdėjusi, aš nematau rimtų priežasčių,  kurios leistų tai daryti.“
Vicemerės taip pat paklausėme, ar galėjo darbiečių nepasitenkinimas kilti dėl to, kad jie nepasidalijo įtakos sferomis su tvarkiečiais. G. Rašimienė atsakė, kad politikoje dauguma konfliktų būtent ir kyla dėl įtakos sferų nepasidalijimo. Tačiau ar šis konfliktas kilo būtent dėl to, ji nepatvirtino. Paprašyta įvertinti mero darbą dešimties balų sistemoje, vicemerės nuomone, mero veikla verta 8 balų, nes viską daryti tobulai, o ypač – politikoje, sudėtinga.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Kodas 8860529     Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius , Tel. (8~5) 239 66 21   Faks. (8~5) 239 62 82

El.p. remigijus.acas@lrs.lt

_______________________________________________________________________________

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2010-10-27, Nr.183

Direktoriui Stanislovui Bartkui

Pieninės g. 2, LT-60133 Raseiniai

DĖL ŠILUMOS KAINŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Gerb. Direktoriau,

Prasidėjus šildymo sezonui į mane kreipiasi Raseinių r. gyventojai su pasipiktinimu dėl didelių kainų už šilumą mūsų rajone. Norėdamas išanalizuoti realią situaciją ir palyginti su kitomis savivaldybėmis, kreipiuosi į Jus prašydamas atsakyti į klausimus:

1. Kokia šilumos kaina šiuo metu yra mūsų savivaldybės gyventojams?

2. Kaip šilumos kaina kito per pastaruosius 5 metus?

3. Kokios investicijos buvo atliktos į šilumos ūkį per paskutinius 5 metus?

4. Kokie 2007-2010 m. įmonės vykdyti šilumos trąsų rekonstrukcijos darbai? Kokie buvo rangovai, subrangovai? Prašome pateikti šių darbų sutarčių kopijas.

5. Kas ir kokiomis kainomis tiekia kurą Jūsų įmonei per pastaruosius 5 metus? Kiek už pateiktą kurą ir kokiems tiekėjams buvo sumokėta per minėtą laikotarpį?

6. Koks tiekėjas tiekia kurą dabar? Nuo kada? Kokia kaina? Iki kada yra sudarytos tiekimo sutartys? Prašome pateikti šių sutarčių kopijas.

7. Kokiu būdu yra parenkami kuro tiekėjai? Kokios trukmės sutartys sudaromos? Kokius įsipareigojimus prisiima tiekėjai dėl kuro kokybės, tiekimo garantijų, kuro rezervo?

8. Dėl kokių priežasčių įmonei buvo perduotos mokyklų ir darželių katilinės? Ar tai nesusiję su biokuro tiekėjo interesais padidinti pardavimų apimtis?

9. Kas Jus iš rajono politikų įtakoja priimant sprendimus?

10. Ar Jums buvo daroma įtaka dėl atskirų sprendimų ekonominiais, organizaciniais, personalo klausimais?

11. Kodėl atskiros kuro rūšys (durpės, medienos drožlės) yra perkamos iš vieno tiekėjo?

Seimo narys                                                                                  Remigijus Ačas

3 Komentarai

 1. Opozicija

  2010-11-18 14:58

  2010-11-08 KK2 reportaže R.Ačo dvaras rajono architektė sakė, kad R.Ačui leidimai jokiai statybai neišduoti. Tačiau po 2 dienų leidimas kažką statyti nukrito. Gerb.Seimo nary, Remigijau Ače, gal pirmiausiai pats atsakykite kaip su tais leidimais? Jeigu turite, gal nebūtų sunku nuskenuoti, įdėti į laikraštį. Ir dar apie tuos keturis sklypus, kurių vienas parduotas žmonos sesers vyrui, tam pačiam iš kurio nuomavotės butą už 3000 Lt kanceliarinėms išlaidoms skirtų pinigų, papasakokite paprasta kalba, kad visi suprastų, kaip Seimo nariai rūpinasi raseiniškių geresniu gyvenimu, pavyzdžiui taip, kaip rūpinasi asociacija RASAI.

 2. Zemaitis

  2010-11-19 10:18

  Skaitykit įdėmiai: Ne paslaptis, kad šilumos tinklams biokurą tiekia UAB „Eglyta“, betarpiškai susijusi su Tarybos nario R. Zubielos pavarde. Raseinių šilumos tinklų direktoriaus teigimu, 2009 m. už kurą buvo sumokėta daugiau kaip 3 milijonai litų. Kuri įmonė nenorėtų tokio lojalaus kliento, kaip Raseinių šilumos tinklai? Vienam iš Darbo partijos ir Raseinių r. savivaldybės tarybos narių – Vaidui Kuzmarskiui, turinčiam statybų bendrovės RSB akcijų, labai parūpo pasigviešti vandentvarkos projektų, kurių bendra vertė – 24 milijonai litų, subrangą.

  O kad RASAI rūpinasi raseiniškių gerbūviu, nejuokinkit :D DDDD pasiklauskit žmonių, kurie NORVELITOJ vergišką darbą dirba.

 3. Praeivis

  2010-12-13 21:17

  Ko verta tokia koalicija,kuri per vieną rinkiminę kadenciją antrą kart bando rajone merą pakeisti…norim to ar ne peršasi išvada,kad dirbama ne žmonių gerovei,o dėl naudos savo kuruojamų įmonių labui…kaip sakant nebeišsitenkama prie ”gardaus valdžios lovio turinio”.Kam visas tas priešrinkiminis šou skambiu pavadinimu ”Rasai”,juk net eilinis raseinietis rinkėjas supranta,kad ”Naujosios sąjungos” šansai artėjančiuose rinkimuose itin menki,netgi ir už labai nemažus ”honorarus” pagardintus Norvelitos žuveliokais…