Sausio 13 – oji

Siųsti Versija spausdinimui

Jadvyga Evartienė

Šalta naktis, ir parlamentas.
Jame būrys parlamentarų.
Kieme laužai, liepsnos ir dūmai.
Ir automatų šūviai pokši, trata.

Žmonių minia, karšta gyvoji siena
Ir barikados su viela spygliuota.
Nors šūviai gąsdina, skverbias į sielą,
Iš tūkstančių širdžių veržias daina sparnuota.

Nors šalta ir baugu, bet žmonės budi
Prie radijo ir televizijos aukščiausio bokšto.
Pasauliui skelbia iš čia laisvą žodį,
Kad rusai laisvą Lietuvą sunaikinti trokšta.

Į minią rieda tankai ir kareiviai.
Kulkos lyg širšės lekia virš galvų.
Po tankais puola žmonės, nesidairo,
Nekaltas kraujas liejasi ant akmenų šaltų.

Radijo bangomis pasauliui skrieja šauksmas:
,,Lietuvos laisvei SOS“ daugel kalbų.
Už laisvę mirti pasiryžę kentė skausmą,
Ir maldos žodžiai sklido iš karštų širdžių.

Pasaulį pasiekė baugus Lietuvos balsas.
Išgirdo milijonai užsienio žmonių.
Žmonių gyvybėm iškovota laisvė
Dabar nuvertinta, suminta purvinu batu.

Komentarų nėra