Sausio 13 – oji

Versija spausdinimui

Jadvyga Evartien?

alta naktis, ir parlamentas.
Jame b?rys parlamentar?.
Kieme lauai, liepsnos ir d?mai.
Ir automat? ?viai poki, trata.

moni? minia, karta gyvoji siena
Ir barikados su viela spygliuota.
Nors ?viai g?sdina, skverbias ? siel?,
I t?kstan?i? irdi? verias daina sparnuota.

Nors alta ir baugu, bet mon?s budi
Prie radijo ir televizijos auk?iausio bokto.
Pasauliui skelbia i ?ia laisv? od?,
Kad rusai laisv? Lietuv? sunaikinti trokta.

? mini? rieda tankai ir kareiviai.
Kulkos lyg ir?s lekia vir galv?.
Po tankais puola mon?s, nesidairo,
Nekaltas kraujas liejasi ant akmen? alt?.

Radijo bangomis pasauliui skrieja auksmas:
,,Lietuvos laisvei SOS daugel kalb?.
U laisv? mirti pasiry? kent? skausm?,
Ir maldos odiai sklido i kart? irdi?.

Pasaul? pasiek? baugus Lietuvos balsas.
Igirdo milijonai usienio moni?.
moni? gyvyb?m ikovota laisv?
Dabar nuvertinta, suminta purvinu batu.

Komentarų nėra